İletişim

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

OHAL-KHK

ohalkhk@ttb.org.tr


GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17-23

06570, Maltepe / Ankara

Tel: (0 312) 231 31 79 | Faks: (0 312) 231 19 52

 

İletişim Formu