Ana Sayfa
Haberler
Bağlantılar
Raporlar
Yönetmelik-Yönerge
Yayınlar
Tıbbi bilgiler
Ara
İletişim


hbalcioglu.jpg
Van Erciş Depremi TTB Değerlendirmesi

osarikaya.jpg
Van depreminde sağlık hizmetleri sınıfı geçti mi?

Yönetmelik-Yönerge
Yonetmelik-Tüzük

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Çalışma Yönergesi Yazdır E-posta
ÖNDEYİŞ

Dünyada ve ülkemizde olağandışı, durumlar (deprem, sel gibi doğal afetler, savaş, endüstriyel kazalar v.b. insan eliyle oluşan afetler) sık yaşanmaktadır. Her olağandışı durum sıklıkla sağlıkla ilgili sorunları da beraberinde getirir ya da bir süre sonra sağlık alanını da içeren sorunlar doğurur. Türk Tabipleri Birliği sağlık alanında işlev üstlenen hekimlerin örgütü olarak Türkiye’de bu alanda gerek tek tek hekimlerin gerekse bir bütün olarak sağlık örgütlenmesi ve politikalarının yetersizliğini tespit etmektedir.
Devamını oku...
 
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Yazdır E-posta
Yayımlandığı Resmi Gazete:8.5.1988, No:19808 Karar Sayısı:88/12777

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

Amaç:

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin meyddana gelmesi halinde devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardımın yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.

Devamını oku...
 
© 2017


TTB
Error!
Cannot connect to SQL Server.