24 Şubat 2019, Pazar
   
Yazı Boyutu

Tebliğ - Genelge

Başlık Süzgeci 

# Öğe Başlığı İzlenimler
101 PRATİSYEN HEKİMLERİN HASTA YATIRMALARI VE UZMAN HEKİM OLMAYAN HASTANELERDE YEMEK ÇIKARILMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 13066
102 PSİKO TEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ 20126
103 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 24987
104 RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE 33927
105 SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KUSURU GENELGESİ 16479
106 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL (2005) 31099
107 SAĞLIK BAKANLIĞI-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ 15641
108 SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 11356
109 SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI UYGULAMALARI HAKKINDA TEBLİĞ 4654
110 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI 31110
111 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI - ( 3 Aralık 2013) 7196
112 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ 14482
113 SAĞLIK KURULU RAPORLARINA YAZILACAK İLAÇLARIN ETKEN MADDE İSİMLERİNİN KULLANILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 15080
114 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DEVRİ HAKKINDA GENELGE 12181
115 SAĞLIK OCAKLARINDA ÜCRETSİZ HİZMET SUNUMU GENELGESİ 19561
116 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA DÜZENİ HAKKINDA GENELGE 25309
117 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 115310
118 SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLERİN SATIN ALMA YOLUYLA GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER 20141
119 SENDİKAL GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN BAŞBAKANLIK GENELGESİ 15121
120 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (2010) 120534
121 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ - 2013 190039
122 SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİBİ OLAN ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 13976
123 Sosyal güvenlik kurumlarının gider kaydı işlemlerinde uygulanacak esaslara ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı 26142
124 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANCININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 18854
125 SSK HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (3-255) 20051
126 SSK İLAÇ LİSTESİ VE TALİMATI (2005) 13668
127 SSK İSTİRAHAT RAPORLARI GENELGESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI 186830
128 SU ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 22385
129 SU İŞLETMELERİ ANALİZ LABORATUARLARI STANDARTLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 13216
130 SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 31417
131 TAM GÜN YASASINA GÖRE EK ÖDEME GENELGESİ 13779
132 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ 11443
133 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ 33158
134 TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 10770
135 TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 14980
136 TEDAVİ YARDIMI GENELGESİ 11371
137 TEDAVİ YARDIMI GENELGESİ 1 MART 2007 14340
138 TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİNİN UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEĞİNE İLİŞKİN GENELGE (8 Ocak 2007) 12135
139 TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİ (2008 - 2009) 57095
140 TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN (25 Ocak 2007 tarihli) GENELGE 13751
141 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (2006) 43108
142 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (2007) 24153
143 TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA GENELGE 24011
144 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 25415
145 TIBBİ CİHAZLAR ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞ 12244
146 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 37527
147 TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ 11533
148 TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ 6242
149 TULAREMİ HASTALIĞI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 32582
150 TÜRKİYE'DE RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN KİŞİLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER 18595

Sayfa 3 / 4