22 Nisan 2018, Pazar
   
Yazı Boyutu

Tebliğ - Genelge

Başlık Süzgeci 

# Öğe Başlığı İzlenimler
101 PRATİSYEN HEKİMLERİN HASTA YATIRMALARI VE UZMAN HEKİM OLMAYAN HASTANELERDE YEMEK ÇIKARILMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 11054
102 PSİKO TEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ 17462
103 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 22280
104 RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE 28371
105 SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KUSURU GENELGESİ 14072
106 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL (2005) 27776
107 SAĞLIK BAKANLIĞI-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ 13504
108 SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 9612
109 SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI UYGULAMALARI HAKKINDA TEBLİĞ 2619
110 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI 29082
111 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI - ( 3 Aralık 2013) 5460
112 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ 12523
113 SAĞLIK KURULU RAPORLARINA YAZILACAK İLAÇLARIN ETKEN MADDE İSİMLERİNİN KULLANILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 13365
114 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DEVRİ HAKKINDA GENELGE 10290
115 SAĞLIK OCAKLARINDA ÜCRETSİZ HİZMET SUNUMU GENELGESİ 16866
116 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA DÜZENİ HAKKINDA GENELGE 23330
117 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 106430
118 SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLERİN SATIN ALMA YOLUYLA GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER 17774
119 SENDİKAL GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN BAŞBAKANLIK GENELGESİ 13016
120 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (2010) 107509
121 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ - 2013 184324
122 SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİBİ OLAN ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 11879
123 Sosyal güvenlik kurumlarının gider kaydı işlemlerinde uygulanacak esaslara ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı 23273
124 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANCININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 16761
125 SSK HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (3-255) 17970
126 SSK İLAÇ LİSTESİ VE TALİMATI (2005) 11972
127 SSK İSTİRAHAT RAPORLARI GENELGESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI 173979
128 SU ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 19416
129 SU İŞLETMELERİ ANALİZ LABORATUARLARI STANDARTLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 11385
130 SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 28494
131 TAM GÜN YASASINA GÖRE EK ÖDEME GENELGESİ 11900
132 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ 9584
133 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ 30945
134 TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8992
135 TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 13162
136 TEDAVİ YARDIMI GENELGESİ 9789
137 TEDAVİ YARDIMI GENELGESİ 1 MART 2007 12629
138 TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİNİN UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEĞİNE İLİŞKİN GENELGE (8 Ocak 2007) 10355
139 TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİ (2008 - 2009) 52460
140 TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN (25 Ocak 2007 tarihli) GENELGE 11986
141 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (2006) 40013
142 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (2007) 21386
143 TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA GENELGE 21034
144 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 22833
145 TIBBİ CİHAZLAR ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞ 10042
146 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 33977
147 TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ 8327
148 TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ 3659
149 TULAREMİ HASTALIĞI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 29621
150 TÜRKİYE'DE RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN KİŞİLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER 15030

Sayfa 3 / 4