16 Ağustos 2018, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 8928
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 7927
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 21173
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 71706