10 Aralık 2018, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 9757
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 8699
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 25295
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 78953