20 Ekim 2018, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 9378
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 8314
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 22805
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 74682