19 Şubat 2019, Salı
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 10398
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 9269
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 27778
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 84142