20 Ağustos 2019, Salı
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 11644
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 10650
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 34055
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 98002