18 Kasım 2018, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 59482
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 31235
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 5355
4 6225 SAYILI TORBA YASA 48561
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 405439
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 24381
7 650 SAYILI KHK 25962
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 66233
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 48444
10 ANAYASA - 2709 45674
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 33072
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 37463
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 16100
14 BASIN KANUNU - 5187 45096
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 23572
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 20309
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 18744
18 BELEDİYE KANUNU 5393 90540
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 25800
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 20357
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 22630
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 18513
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 18939
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16779
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 21139
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 19891
27 ÇEVRE KANUNU 90408
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 42012
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23961
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 52851
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 34362
32 DERNEKLER KANUNU 29092
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 29208
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 22322
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 16992
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 17283
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 23804
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 71483
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 42269
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 122058
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 37332
42 İŞ KANUNU - 4857 43912
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4731
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 16406
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 5858
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20750
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 28150
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 40817
49 KABAHATLER KANUNU 129795
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 22468

Sayfa 1 / 2