17 Haziran 2019, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 64497
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 47121
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 8009
4 6225 SAYILI TORBA YASA 52480
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 451775
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 27001
7 650 SAYILI KHK 28273
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 71501
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 51157
10 ANAYASA - 2709 48007
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 34892
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 39295
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 17571
14 BASIN KANUNU - 5187 49751
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 25334
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 21820
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 20470
18 BELEDİYE KANUNU 5393 97557
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 28161
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 22493
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 24328
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 20168
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 20527
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 18431
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 22674
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 21648
27 ÇEVRE KANUNU 97615
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 80383
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 25835
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 57278
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 38396
32 DERNEKLER KANUNU 34387
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 32510
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24179
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 18650
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 19088
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 26188
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 76991
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 45336
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 144061
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 39814
42 İŞ KANUNU - 4857 46052
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6340
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 17999
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 7817
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 22299
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 30592
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 43260
49 KABAHATLER KANUNU 138064
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 24261

Sayfa 1 / 2