22 Ocak 2018, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 50038
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 20531
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 2141
4 6225 SAYILI TORBA YASA 43771
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 355705
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 20902
7 650 SAYILI KHK 22507
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 59369
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 43480
10 ANAYASA - 2709 41442
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29886
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 33901
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 13854
14 BASIN KANUNU - 5187 39802
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 20790
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 17776
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 15575
18 BELEDİYE KANUNU 5393 79830
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 22039
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 17402
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 20100
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 16056
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 16353
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 14343
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 18589
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 17244
27 ÇEVRE KANUNU 83843
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 35214
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 21545
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 44707
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 29390
32 DERNEKLER KANUNU 24117
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 25191
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19884
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 14425
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 14855
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 20525
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 64526
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 37770
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 107996
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 33374
42 İŞ KANUNU - 4857 40620
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2760
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 14040
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 3691
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 18479
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 24511
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 36887
49 KABAHATLER KANUNU 121125
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 19830

Sayfa 1 / 2