16 Ekim 2018, Salı
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 58503
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 29179
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 4988
4 6225 SAYILI TORBA YASA 48057
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 399836
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 24013
7 650 SAYILI KHK 25627
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 65436
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 47906
10 ANAYASA - 2709 45245
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 32813
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 37169
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15899
14 BASIN KANUNU - 5187 44517
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 23291
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 20099
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 18489
18 BELEDİYE KANUNU 5393 89434
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 25379
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 20059
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 22361
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 18250
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 18679
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16521
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 20887
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 19617
27 ÇEVRE KANUNU 89518
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 40521
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23716
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 51942
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 33804
32 DERNEKLER KANUNU 28562
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 28690
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 22083
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 16777
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 17038
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 23508
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 70640
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 41796
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 120153
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 36946
42 İŞ KANUNU - 4857 43614
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4503
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 16172
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 5571
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20546
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 27802
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 40451
49 KABAHATLER KANUNU 128839
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 22202

Sayfa 1 / 2