EK ÇİZELGE
ANA DALLAR SÜRESİ YAN DALLARI SÜRESİ
1-İç Hastalıkları 5 yıl 1-Alerji Hastalıkları 3 yıl
2-Endokrinoloji ve Metabolizma 3 yıl
Hastalıkları
3-Gastroenteroloji 3 yıl
4-Nefroloji 3 yıl
5-Romatoloji 3 yıl
6-İş ve Meslek Hastalıkları 3 yıl
7-İmmünoloji 3 yıl
8-Hematoloji 3 yıl
9-Geriatri 3 yıl
10-Tıbbi Onkoloji 3 yıl
11-Yoğun Bakım 3 yıl
2-Kardiyoloji 5 yıl
İç Hastalıkları uzmanları için 3 yıl
3-Göğüs Hastalıkları 5 yıl 1-Alerjik Göğüs Hastalıkları 3 yıl
2-Yoğun Bakım 3 yıl
İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
4-Enfeksiyon Hastalıkları 5 yıl
İç Hastalıkları uzmanları için 3 yıl
5-Nöroloji 5 yıl
ANA DALLAR SÜRESİ YAN DALLARI SÜRESİ
6-Psikiyatri 5 yıl
Çocuk Psikiyatrisi uzmanları için 3 yıl
7-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5 yıl 1-Çocuk Kardiyolojisi 3 yıl
2-Çocuk Metabolizma Hast 3 yıl
3-Çocuk Endokrinolojisi 3 yıl
4-Çocuk Hematolojisi 3 yıl
5-Çocuk Nefrolojisi 3 yıl
6-Çocuk Nörolojisi 3 yıl
7-Çocuk Alerjisi 3 yıl
8-Çocuk Onkolojisi 3 yıl
9-Çocuk Gastro., Hepatoloji ve Beslenme 3 yıl
10-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 3 yıl
11-Neonatoloji 3 yıl
12-Genetik 3 yıl
13- Çocuk Göğüs Hastalıkları 3 yıl
14-Çocuk İmmünolojisi 3 yıl
15- Yoğun Bakım 3 yıl
8-Çocuk Psikiyatrisi 5 yıl
Psikiyatri uzmanları için 3 yıl
9-Dermatoloji 5 yıl
10-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 5 yıl 1-Romatoloji 3 yıl
ANA DALLAR SÜRESİ YAN DALLARI SÜRESİ
11-Genel Cerrahi 5 yıl 1-Gastroentroloji Cerrahisi 3 yıl
12-Çocuk Cerrahisi 5 yıl 1- Çocuk Ürolojisi 3 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
13-Göğüs Cerrahisi. 5 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
Kalp ve Damar Cer. uzmanları için 2 yıl
14- Kalp ve Damar Cerrahisi 6 yıl 1- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 3 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl
15-Beyin ve Sinir Cerrahisi 6 yıl
16-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 6 yıl 1- El Cerrahisi 2 yıl
Cerrahi
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
ANA DALLAR SÜRESİ YAN DALLARI SÜRESİ
17-Ortopedi ve Travmatoloji 5 yıl 1- El Cerrahisi 2 yıl
18-Üroloji 5 yıl 1- Çocuk Ürolojisi 3 yıl
2- Androloji 3 yıl
19- Kulak-Burun-Boğaz 5 yıl
Hastalıkları
20-Göz Hastalıkları 5 yıl
21-Kadın Hastalıkları ve Doğum 5 yıl 1-Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 3 yıl
2- Perinatoloji 3 yıl
22-Anesteziyoloji ve 4 yıl 1-Algoloji 2 yıl
Reanimasyon
ANA DALLAR SÜRESİ YAN DALLARI SÜRESİ
23-Radyasyon Onkolojisi 5 yıl
24- Radyoloji 5 yıl 1-Nöroradyoloji 2 yıl
2-Girişimsel Radyoloji 2 yıl
3- Pediyatrik Radyoloji 2 yıl
25-Nükleer Tıp 4 yıl
26- Tıbbi Patoloji 4 yıl 1-Sitopatoloji 2 yıl
2-Dermatopatoloji 2 yıl
3-Nöropatoloji 2 yıl
27-Tıbbi Genetik 4 yıl 1- Klinik Sitogenetik 2 yıl
2- Klinik Moleküler Genetik 2 yıl
3- Klinik Genetik 2 yıl
İç Hastalıkları uzmanları için 3 yıl
Çocuk Sağ.ve Hast.uzm.için 3 yıl
28-Tıbbi Biyokimya 4 yıl
ANA DALLAR SÜRESİ YAN DALLARI SÜRESİ
29-Tıbbi Mikrobiyoloji 4 yıl 1-Tıbbi Parazitoloji 2 yıl
2-Viroloji 2 yıl
3-İmmünoloji 2 yıl
4-Mikoloji 2 yıl
Enfeksiyon Hast. uzmanları için 2 yıl
30-Tıbbi Farmakoloji 4 yıl 1- Toksikoloji 3 yıl
31-Spor Hekimliği 4 yıl
Fiziksel Tıp ve Reh.uzmanları için 2 yıl
Ortopedi ve Trav. uzmanları için 2 yıl
Fizyoloji uzmanları için 2 yıl
32- Askeri Sahra Hekimliği 3 yıl
Halk Sağlığı uzmanları için 1 yıl
33-Hava ve Uzay Hekimliği 4 yıl
34-Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik 4 yıl
Tıp
ANA DALLAR SÜRESİ YAN DALLARI SÜRESİ
35-Acil Tıp 5 yıl
İç Hastalıkları uzmanları için 2yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl
Ortopedi ve Travm.uzmanları için 2 yıl
36-Adli Tıp 4 yıl 1- Toksikoloji 2 yıl
37-Halk Sağlığı 4 yıl 1-Epidemiyoloji 2 yıl
2-Çevre Sağlığı 2 yıl
3- İşyeri Hekimliği 2 yıl
4- Okul Hekimliği 2 yıl
38-Fizyoloji 4 yıl
39-Aile Hekimliği 3 yıl
40- Anatomi 4 yıl
41-Embriyoloji ve Histoloji 4 yıl

DİŞ HEKİMLERİ İLE İLGİLİ UZMANLIK DALLARI

ANA DALLAR SÜRESİ YAN DALLARI SÜRESİ
42-Ağız,Diş,Çene Hast.ve Cerrahisi 5 yıl
43-Ortodonti 4 yıl
44-Pedodonti 4 yıl
45- Diş Protezi 4 yıl
46- Periodontoloji 4 yıl