SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ’NİN İPTALİ İSTENDİ

SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ’NİN İPTALİ İSTENDİ

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 30.11.2012 tarihinde yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin iptali istemi ...