Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


İŞYERİ HEKİMİ NEREDE ÇALIŞIR? Yazdır


İşyeri hekimi muayene, gözlem ve görüşmelerin kişisel mahremiyete saygı ve hasta kayıtlarının gizliliğinin korunabileceği bağımsız bir mekan, ayaktan tanı ve tedavi ile acil tıbbi yardım hizmetlerini destekleyecek optimal donanımın bulunduğu ulaşımı kolay bir bina bölgesinde çalışır.

Yasal tanım bulunmaktadır fakat bu tanım güncelleştirilemediği için kimi sıkıntılarda yaratabilir.

Optimum ihtiyaçlar işyerinin;

·        iş alanına-hacmine,

·        çalışan personel sayısına,

·        yürütülen işin mahiyetine,

·        ulaşılabilir sağlık hizmet birimlerine uzaklığına

·        binaların yerleşim biçimleri

..vb. gibi parametrelere göre değişir.
 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği