Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


İŞYERİ HEKİMİ NASIL ATANIR? Yazdır


İşyeri hekimliği yapma hak ve yetkisine sahip hekimlerin işyerlerinde görevlendirilmeleri ile ilgili olarak, mevzuatta iki yönlü bir düzenleme bulunmaktadır. Düzenlemenin bir yönü işyeri hekimi çalıştırmak zorunda olan işverenler bakımından olup, işverenlerin işyeri hekimi taleplerini yerel tabip odalarına bildirecekleri yönündedir. Düzenlemenin ikinci yönü ise hekim açısından olup işyeri hekimliği yapmak isteyen hekimin durumunun yerel tabip odası tarafından değerlendirilerek bir karara bağlanacağı şeklindedir.

Yerel tabip odalarında işyeri hekimliği yapmak isteyen işyeri hekimliği sertifikasına sahip hekimlerin bir listesi oluşturulmakta ve işverenlerin işyeri hekimi talepleri bu listeden karşılanmaktadır. Listenin oluşumunda Türk Tabipleri Birliği  Yasasının 5. Maddesinin verdiği görev sebebiyle hekimlerin iş hacmi, görevin hekimler arasında adilane bir şekilde dağılımı, işin iyi yapılması, vb. unsurlar dikkate alınmakta ve hekimler arasında bir sıralama yapılmaktadır.
 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği