Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


İŞYERİ HEKİMİNİN STATÜSÜ NEDİR? Yazdır


İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, işyeri hekimleri "sözleşme" ile ve elbette bir "ücret" karşılığında, "işyeri sağlık birimi"nde görev yaparlar. Ücretlerinin miktarı ve ödeme biçimi sözleşmelerinde gösterilir. Dolayısıyla hekim, mesleksel statüsü olan bir "işçi"dir. Bir bakıma işveren adına belli hizmetler gördüğü için "işveren vekili" niteliği de taşımaktadır. Ancak, işveren vekilliği sıfatı işçilikten doğan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği