Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU Yazdır
ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU
24 Mayıs 2003

 

Yer
Ankara Adliye Sarayı Konferans Salonu Sıhhiye-Ankara

Katılımcı Sayısı
87

Düzenleme Kurulu
Dr.Haluk Başçıl

Dr.Özcan Baripoğlu

Dr.Hakan Giritlioğlu

Av.Ziynet Özçelik

Av.Mustafa Güler

 


 

09.30-10.00

Açılış

10.00-11.15

Bildiri Sunumları

 

Oturum Başkanı:

 

Prof. Dr. Sarper Süzek

 

(Ankara Üniv.Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik

 

Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)

 

Dünya'da ve Ülkemizde İşyeri Hekimliğine Yaklaşım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Pof. Dr. Ali GÜZEL

 

(Marmara Üniv. Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal

 

Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

 

İşyeri Hekiminin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 

Organizasyonundaki Yeri ve İşçi Sağlığı

 

ve İş Güvenliğinin Gerçekleştirilmesindeki

 

Rolü

 

Yrd.Doç.Dr.Aydın Başbuğ

 

(Gazi Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

 

Öğretim Üyesi)

11.15-11.30

Ara

11.30-12.30

İdare Hukuku Açısından İşyeri Hekimliğine

 

Yaklaşım ve TTB'nin Rolü

 

Doç.Dr.Celal Erkut

 

(Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)

 

İşyeri Hekimliğinde Mesleki Bağımsızlık

 

Dr. Haluk Başçıl

 

(İş Hekimliği Uzmanı)

12.30-13.30

Yemek Arası

13.30-13.45

Görsel Sunum

13.45-15.45

Tartışma

 

Oturum Başkanı:

 

Prof. Dr. Sarper Süzek

 

 Prof.Dr.Ali Güzel

 

 Yrd.Doç.Dr.Aydın Başbuğ

 

 Doç.Dr.Celal Erkut

 

 Dr.Haluk Başçıl

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği