Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


MESLEK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU Yazdır
MESLEK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU
13-14 Nisan 2002

 

Yer
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonları

Katılımcı Sayısı
210

Düzenleme Kurulu
Sedat Abbasoğlu

Altan Ayaz

Köksal Aydın

Vahide Bilir

Ümit Erkol

Özcan Karabulut

Ö.Kaan Karadağ

Seracettin Kaya

Serdar Ömer Kaynak

Levent Koşar

Mürşit Ökmen

Hakan Reyhan

Şahin Serim

Örsan Şenalp

R.Cenap Yıldırım

Ufuk Yıldırım


1. GÜN
13 Nisan 2002

08.00 - 09.00 KAYIT
09.00 - 10.30 AÇILIŞ

 Füsun SAYEK - Türk Tabipleri Birliği
 Bayram MERAL - Türk - İş 
 Salim USLU - Hak - İş
 Enver ÖKTEM - DİSK
 Genel Başkan - KESK
 Kaya GÜNENÇ - TMMOB
 Yaşar OKUYAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

10.30 - 10.45 ARA
10.45 - 12.00 KONFERANS

 Meslek Hastalıkları Konusunda
 Neredeyiz?
 Nerede Olmalıyız?
 Dr. Haldun SİRER - Dr. Engin TONGUÇ

12.00 - 13.00 YEMEK

13.00 PANEL

 Dünyada ve Türkiye’de Meslek Hastalıkları
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Gürhan FİŞEK

 Dünyada ve Türkiye’de Meslek Hastalıklarında
 Verili Durum
 Dr. Ö. Kaan KARADAĞ

 Meslek Hastalıkları Konusunda Destek Hizmetleri
 Dr. Nafiz YEŞİLLETEN

 Dünyada ve Türkiye’de Meslek Hastalıkları Konusunda 
 Yasal Düzenlemeler
 Av. Murat ÖZVERİ

 Dünyada ve Türkiye’de Meslek Hastalıkları Konusunda 
 Malûliyet Değerlendirmesi
 Doç. Dr. İbrahim AKKURT

15.00 - 15.30 ARA
15.30 - 17.00 TARTIŞMA
19.00 YEMEK

 SSK Sosyal Tesisleri, Atatürk Bulvarı No: 235 
 Kavaklıdere Tel: 0312.468 28 48 (4 hat)


2. Gün
14 Nisan 2002
09.00 PANEL

 Meslek Hastalığı Tanı Sistemlerinin
 Geliştirilmesi Gerekli midir?
Oturum Başkanı : Dr. Kayıhan PALA

 Cahit ÜLKER - Türk - İş 
 Zahit GÖNENCAN - Hak - İş
 Av. Hacet TUNA EŞİTGEN - DİSK
 Dr. Köksal AYDIN - KESK
 Ali Nafiz KONUK - TİSK
 Vedat Reha MERT-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 Dr. Gökhan YILDIRIMKAYA - SSK Başkanlığı
 Prof. Dr. Turhan AKBULUT - TTB

10.45 - 11.00 ARA
11.00 - 12.00 TARTIŞMA
12.00 - 13.00 YEMEK
13.00 - 15.00 GRUP ÇALIŞMALARI

 1. Grup
 Meslek Hastalığı Tanımı ve Meslek Hastalıkları 
 Listesinin Güncelleştirilmesi
Moderatörler :  Prof. Dr. Ahmet SALTIK, Dr. Mürşit ÖKMEN

 2. Grup
 Çalışma Ortamında Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu
Moderatörler :  Dr. Haluk BAŞÇIL, Dr. Celal EMİROĞLU
Sunum : Prof. Dr. İsmail TOPUZOĞLU

 3. Grup
 Meslek Hastalıkları Sorunu ve Sendikal Görevler
Moderatörler :  Tayfun GÖRGÜN, Dr. Sedat ABBASOĞLU

 4. Grup
 Meslek Hastalıklarında Kayıt Tutma, Veri Toplama ve 
 İstatistiki Değerlendirme Yöntemleri
Moderatörler :  Prof. Dr. Hilmi SABUNCU, Dr. Cenap YILDIRIM

15.00 - 15.30 ARA
15.30 - 17.00 GRUP ÇALIŞMASI

RAPOR SUNUMU VE TARTIŞMASI
Moderatörler :  Dr. Celal EMİROĞLU, Dr. Sedat ABBASOĞLU

17:00 KAPANIŞ

 

 

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği