Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ GÜNLERİ Yazdır
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ GÜNLERİ
27-29 Nisan 2001

 


Bursa Tabip Odası ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından birlikte düzenlenen “Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri” 27-28-29 Nisan 2001 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

Konu Başlıkları

 

  • İş Sağlığı Kavramı, Dünyada ve Türkiye’de Durum
  • İşyeri Hekimlerinin İş Sağlığı Alanındaki Rolü
  • Küreselleşme ve İş Sağlığı Alanına Etkileri

    
   DANIŞMA KURULU :
   Dr. Sedat ABBASOĞLU
   Prof. Dr. Turhan AKBULUT
   Doç. Dr. İbrahim AKKURT
   Prof. Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU
   Dr. Aytaç ARAS
   Prof. Dr. Remzi AYGÜN
   Prof. Dr. Hamdi AYTEKİN
   Dr. Nadi BAKIRCI
   Dr. Haluk BAŞCIL
   Dr. Yıldız BİLGİN
   Prof. Dr. Nazmi BİLİR
   Dr. Vahide BİLİR
   Prof. Dr. Sudi BÜLBÜL
   Dr. Cem COŞKUN
   Dr. Gül DAĞISTANLI
   Dr. Aşkın DEMİRCİ
   Dr. Celal EMİROĞLU
   Yard. Doç Dr. Alp ERGÖR
   Prof. Dr. Feyza ERKAN
   Dr. Murat FIRAT
   Prof. Dr. Gürhan FİŞEK
   Av. Mustafa GÜLER
   Prof. Dr. Çağatay GÜLER
   Prof. Dr. Özdemir GÜLESEN
   Dr. Sedat KARABULUT
   Dr. Kaan KARADAĞ
   Yıldırım KOÇ
   Dr. Levent KOŞAR
   İsmail Hakkı KURT
   Av. Ziynet ÖZÇELİK
   Ecz. Handan SABIR
   Prof. Dr. Hilmi SABUNCU
   Prof. Dr. Ahmet SALTIK
   Dr. Haldun SİRER
   Müh. Mustafa TAŞYÜREK
   Dr. Ali Rıza TİRYAKİ
   Doç. Dr. Necla Tugay AYTEKİN
   Yard. Doç. Dr. Meral TÜRK
   Dr. Nazif YEŞİLLETEN

   *Soyadına göre sıralama yapılmıştır.

   DÜZENLEME KURULU:
   Dr. Nalan AKIŞ
   Dr. Hürol AKSU
   Dr. Bülent ASLANHAN
   Dr. Neriman AYDIN
   Dr. Yücel BENDER
   Dr. Tanju ELAGÖZ
   Dr. Bülent GÜLTEKİN
   Dr. Nazmi GÜNAY
   Dr. Cemal GÜVERCİN
   Yard. Doç.Dr. Emel İRGİL
   Dr. Seher NACARKÜÇÜK
   Yard. Doç Dr. Kayıhan PALA
   Dr. Dilnaz SARISÖZEN
   Dr. Okan Ahmet ŞENEL
   Dr. Şeref TUZCU
   Dr. Alpaslan TÜRKKAN

   GENEL BİLGİLER :

   TOPLANTI YERİ : BUTTİM Kongre Merkezi
   19 Mart 2001 :Bildiri ile katılacak katılımcılar için son başvuru tarihi
   27-29 Nisan 2001 :“Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri”
   KATILIM BELGESİ :Katılımcılara, katılım belgesi verilmiştir.
   KATILIM ÜCRETİ : 30.000.000.-TL (Tıp Fakültesi öğrencilerinden ücret alınmamıştır.)
   Bu ücrete bildiri kitabı, Cuma ve Cumartesi öğle yemekleri ve ara ikramlar dahil edilmiştir. Katılım ücreti; Kredi kartı, posta çeki ile ve banka hesap numarasına yatırılarak ödenmiştir.
   KREDİLENDİRME : Bu etkinlik TTB tarafından kredilendirilmiştir.
    


İLETİŞİM ADRESİ:
Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Düzenleme Kurulu Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşmerkezi C/Blok K:2 D:213-214 BURSA
Tel : (224) 256 08 65 - 256 08 69
Faks :(224) 251 18 15
E-Posta : Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır


PROGRAM

27 Nisan 2001 - Cuma

A Salonu

09:30 AÇILIŞ


10:30 Çay-Kahve Arası

11: 00 İŞ SAĞLIĞI KAVRAMI VE DÜNYADA DURUM
Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Ahmet Saltık
(Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi)


11:00 İş Sağlığı Kavramı
Konuşmacı: Prof. Dr. Turhan Akbulut
(TTB İSAK Akedemik Kurul Üyesi)

11:20 Dünya'da İş Sağlığı
Konuşmacı: Dr. Haldun Sirer
(Meslek Hastalıkları Uzmanı, TTB İSAK Akademik Kurul Üyesi)

11:40 İLO ve İş Sağlığı-İş Güvenliği
Konuşmacı: Ellen Rosskam
(İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Uluslararsı Çalışma Örgütü (ILO), İsviçre)

12:00 Tartışma

12:30 Yemek

13:30 TÜRKİYEDE İŞ SAĞLIĞI ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Hamdi Aytekin
(Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Başkanı)

13:30 İşçilerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Konuşmacı: Özcan KARABULUT (TÜRK-İŞ)

14:00 İşverenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Konuşmacı daha sonra duyurulacaktır.

14:30 İşyeri Hekimlerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Konuşmacı: Dr. Celal Emiroğlu
(İş Sağlığı Bilim Uzmanı, TTB İSAK Koordinasyonu)

15:00 Çay-Kahve Arası

15:30 Akademisyenlerin Bakış Açısıyla İş Sağlığı Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Saltık
(Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Öğretim Üyesi)

16:00 Çalışma Bakanlığı'nın İş Sağlığı Alanına Bakışı: Kısa, Orta ve Uzun Erimli Eylem Planları
( Konuşmacı daha sonra duyurulacaktır.)

16:30 Tartışma

17:00 Çay-Kahve Arası

17:30 Bildiri Sunulması

B SALONU

11:00 İŞYERLERİNDE ZARARLI ETMENLERİN ÖLÇÜM TEKNİKLERİ VE
KİŞİSEL KORUYUCULAR
Oturum Yöneticisi: Dr.Yıldız Bilgin
(İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı)


Konuşmacı : Lütfi Ulusoy (İSGÜM)

12:00 Tartışma

12:30 Yemek

13:30 İŞ SAĞLIĞI VE ÇEVRE
Oturum Yöneticisi: : Prof. Dr. Turhan Akbulut
(TTB İSAK Akademik Kurul Üyesi)


13.30 Endüstri Ve Çevre
Konuşmacı: Dr. Nadi Bakırcı
(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi)

14.00 Çevre Yönetimi
Konuşmacı : Prof.Dr.Çağatay Güler
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi)

14:30 Tartışma

15:00 Çay-Kahve Arası

15:30 ENDÜSTRİDE RİSK GRUPLARI
Oturum Yöneticisi:Prof. Dr. Rahmi DİRİCAN
(Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi)


15:30 Çocuk İşçiler ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
Konuşmacı :Prof. Dr. Gürhan Fişek
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi)

16:00 Kadın İşçiler
Konuşmacı : Şule KUZUKIRAN
(TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Şube Müdürü)

16:30 Tartışma

17:00 Çay-Kahve Arası

7:30 Bildirilerin Sunulması

28 Nisan 2001- Cumartesi

A SALONU

09:30 İŞYERİ HEKİMLERİNİN İŞ SAĞLIĞI ALANINDAKİ ROLÜ
Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Remzi Aygün
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi)


09:30 İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerin Önemi ve Uygulamaları
Konuşmacı: Dr. Yıldız Bilgin
(İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı)

10.00 Tartışma

10:15 İşyerlerinde İlkyardım Organizasyonu
Konuşmacı: Prof. Dr. Nazmi Bilir
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi )

10.45 Tartışma

11:00 Çay-Kahve Arası

11:30 İş Sağlığı Yönetim Sistemi ve Veri Tabanı
Konuşmacı: Prof. Dr. Hilmi Sabuncu
(İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İş Sağlığı Bilim Dalı Başkanı)

12.00 Tartışma

12.15 İşyeri Sağlık Birimlerinin Etkinliği ve Geleceği
Konuşmacı: Dr. Haluk Başcıl
(İş Sağlığı Bilim Uzmanı, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı)

12.45 Tartışma

13:00 Yemek

14:00 KÜRESELLEŞMENİN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Oturum Yöneticisi: Dr.Füsun Sayek
(TTB Merkez Konseyi Başkanı)


Konuşmacı :Ellen Rosskam
(İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsviçre)

15.00 Tartışma

15:30 Çay-Kahve Arası

16:00 ÖZELLEŞTİRME VE TAŞERONLAŞMANIN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Oturum Yöneticisi: Dr.Celal Emiroğlu
(İş Sağlığı Bilim Uzmanı, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Koordinasyonu)


Konuşmacı : İsmail Hakkı Kurt
(Genel İş Sendikası Danışmanı)

17.00 Tartışma

17:30 Çay-Kahve Arası

18:00 Bildirilerin sunulması


B Salonu

09.30 TEMEL ERGONOMİ KAVRAMLARI VE HEKİM
Oturum Yöneticisi: Dr. Nazif Yeşilleten
(İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi)


Konuşmacı : Prof. Dr. Çağatay Güler
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi)

10:30 Tartışma

11:00 Çay-Kahve Arası

11:30 İŞYERLERİNDE SAĞLIK EĞİTİMİ: ERİŞKİN EĞİTİMİNDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
Konuşmacı : Prof. Dr. Sudi Bülbül
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi)


12:30 Tartışma

13:00 Yemek

14:00 İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Oturum Yöneticisi: Dr. Özcan Baripoğlu
(TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği B Tipi Kurs Eğiticisi)


Konuşmacı : Dr. Ali Rıza Tiryaki
(TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği B Tipi Kurs Eğiticisi)

15:00 Tartışma

15:30 Çay-Kahve Arası

16:00 MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARI
Oturum Yöneticisi: Dr.Haldun Sirer
(Meslek Hastalıkları Uzmanı, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Akademik Kurul Üyesi)


16.00 TÜRKİYE'DE MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARININ DURUMU
Dr. Özcan Baripoğlu
(TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği B Tipi Kurs Eğiticisi)

16:20 KURULUŞUNUN 25. YILINDA MESLEK HASTALIKLARI HASTANELERİ
Dr. Nazif Yeşilleten
(İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi)

16.40 MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI
Doç.Dr.İbrahim Akkurt
(Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Öğretim Üyesi)

17.00 MESLEK HASTALIĞI TANISI KOYMADA YAŞANAN SORUNLAR
Dr. Kaan Karadağ
(İş Sağlığı Bilim Uzmanı, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi)

17.20 Tartışma

17:30 Çay-Kahve Arası

18:00 Bildirilerin Sunulması

29 Nisan 2001- Pazar

A SALONU

09:30 HUKUKSAL BOYUTUYLA İŞYERİ HEKİMLİĞİ
Oturum Yöneticisi:Dr.Hakan Giritlioğlu
(TTB Merkez Konseyi Üyesi, TTB Hukuk Bürosu)


09.30 İşyeri Hekiminin Özlük Hakları
Av. Ziynet Özçelik
(TTB Hukuk Bürosu)

10.00 İşverenin İşyeri Hekimi İle İlgili Yükümlülükleri
Av. Mustafa Güler
(TTB Hukuk Bürosu)

10:30 Tartışma

11:00 Çay-Kahve Arası

11.30 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
Oturum Yöneticisi: Dr.Ali Rıza Tiryaki
(Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği B Tipi Kurs Eğiticisi)


Sunum : Dr.Sedat Abbasoğlu
(Türk Tabipleri Birliği İSAK Akademik Kurul Üyesi)

12.00 Tartışma

13:00 KAPANIŞ


B SALONU

09:30 İŞ SAĞLIĞI HİZMET BİRİMLERİ
Oturum Yöneticisi:Dr. Şeref TUZCU
(Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Bşk.)


09.30 İşyeri Ortak Sağlık Birimleri (İOSB)
Konuşmacı : Dr.Murat Fırat
(Halk Sağlığı Doktoru, İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kursu Eğiticisi)

10:00 İOSB Bir Deneyimin Paylaşılması
Konuşmacı: Mustafa Taşyürek
(Kimya Mühendisi, İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kursu Eğiticisi)

10:30 Tartışma

11:00 Çay-Kahve Arası

11:30 İŞYERİ HEKİMLERİ ve SSK İLİŞKİLERİ
Oturum Yöneticisi: Dr.Haluk Başcıl
(İş Sağlığı Bilim Uzmanı, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı)

11:30 İşyeri Hekimlerinin Yaşadığı Sorunlar
Konuşmacı : Dr. Kenan ERGUS
(Tam gün çalışan işyeri hekimi/Bursa)

12:00 SSK 'nun Yaşadığı Sorunlar
Konuşmacı daha sonra bildirilecektir.

12.30 Tartışma

13:00 KAPANIŞ


SONUÇ BİLDİRGESİ


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Bursa Tabip Odası tarafından birlikte düzenlenen Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri 27-29 Nisan günlerinde Bursa’da BUTTİM Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğe 224’ü Bursa dışından olmak üzere toplam 493 kişi katılmıştır.

İş Sağlığı ve İşyeri hekimliği kavramı işverenler başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından yeterince bilinmemektedir. İşyeri hekimlerinin temel görevi koruyucu hekimliktir. İşverenlerin işçi sağlığı giderlerini rekabeti zorlaştıran bir etmen olarak görme anlayışları reddedilmelidir. Sağlıklı yaşamak en temel insan hakkıdır ve işçi sağlığı alanına yaklaşım kesinlikle insan odaklı olmak zorundadır.

Küreselleşme sermaye sınıfı için yeni ekonomik fırsatlar, çalışan sınıf için ise yeni kurbanlar yaratmaya devam etmektedir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de küreselleşme ile birlikte gelir dağılımındaki eşitsizlik derinleşmekte, zenginin daha zengin, yoksulların ise daha yoksul olduğu bir yaşam biçimi topluma dayatılmaktadır. Küreselleşme bir kader değildir. Küreselleşme ile birlikte ülkemizde de gözlenen özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamaları çalışanların sağlığını tehdit eden büyük tehlike olarak karşımızda durmaktadır.

Çalışanların sağlığının korunması işçi sayısına bakılmaksızın her işyerinde işyeri sağlık servislerinin ve işyeri hekimlerinin fonksiyonel hale gelmesiyle mümkün olabilir.

İşçi sağlığı hizmetlerinin ve bu alanda istihdam edilen insan gücünün geliştirilmesi, araştırma, eğitim, ölçme ve değerlendirme ile izleme ve destekleme işlevlerini üstlenecek bir İşçi Sağlığı Enstitüsü kurulmalıdır

Çalışma Bakanlığı’nın işçi sağlığı iş güvenliği alanında ulusal bir otorite olarak varlığını gösterme çabası desteklenmelidir.

Bu dönemde değiştirilecek ve yeniden yapılandırılacak hukuksal düzenlemeler ulusal ihtiyaçlar, öncelikler gözetilerek ve ilgili tarafların katkısı, katılımıyla hazırlanmalıdır. Bakanlık bürokrasisinin bu alandaki bilgi, deneyim ve kaynakları birleştirmesi gereklidir.

Çalışma Bakanlığı’nın özellikle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki yeterliliği ve etkinliği denetlemesi son derece önemlidir. Denetim fonksiyonunun güçlendirilmesi en önemli ve en acil gereksinimdir. Denetim fonksiyonu kesinlikle özelleştirilmemelidir. Ülkemizde halen hekim iş müfettişi yalnızca 1 kişidir. Çalışma Bakanlığı tarafından ivedilikle hekim iş müfettişi istihdam edilmelidir.

Son yirmi yıl içinde ülkemize transfer edilen teknolojiler, nüfusumuzun yapısı ve bileşimi çalışanlarımızın meslek hastalıklarından işe bağlı sağlık sorunlarından korunması gereksinimini daha önemli bir hale getirmiştir.

Özellikle kadın çalışanlarımızın korunması, çalışma yaşamında kadınlara eşitliğin sağlanması ve çocukların çalıştırılmasının önlenmesi gereklidir

Meslek hastalıklarının erken dönemde tanınması tehdit altında çalışanların sağlıklarının korunmasının en önemli yollarından birisidir. Meslek hastalıkları alanında yaşadığımız sorunların büyüklüklerinin ve yaygınlıklarının tanınması bu alanda çalışan ulusal kurumların güçlendirilmesi gereklidir.

Türk Tabipleri Birliği’nin 13 yıldır başarıyla sürdürmüş olduğu işyeri hekimliği sertifika kurslarının oluşturduğu birikim Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri’ne de yansımış ve etkinliğin yüksek bir katılımla gerçekleşmesini sağlamıştır. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen oturumlar ve sunulan 44 bildiri ülkemizde işçi sağlığında yaşanan sorunları bir kez daha göz önüne sermiştir.

Bu tür etkinliklerin işyeri hekimliğinin ayrı bir disiplin haline gelmesinde önemli rol oynayacağı düşünülmekte ve bu etkinliklerin sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Etkinlik gelecek yıl Nisan ayında İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 


ULUSAL İŞ SAĞLIĞI
ve

 İŞYERİ HEKİMLİĞİ GÜNLERİ’NİN ARDINDAN
 

Dr.Kayıhan Pala

 

12 Eylül’ün ardından 1980’lerin sonuna doğru TTB tarafından ivmelendirilen işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanı,  27-29 Nisan 2001’de Bursa’da  düzenlenen Ulusal İş Sağlığı  ve  İşyeri Hekimliği Günleri ile yeni bin yılda geniş bir kitle ile paylaşıldı. Dört yüz doksan üç kişinin katıldığı etkinlik, Düzenleme Kurulu’nun başlangıçta ulaşmayı amaçladığı üç hedefe de erişti :

 

 1. İşçi sağlığı-işyeri hekimliği alanında her yıl bir kongre düzenlenmesinin sağlanması ve buradan gelecek yıl etkinliği düzenleyecek kurumlar ile yerin belirlenmesi. Etkinlik gelecek yıl İzmir’de ; İzmir Tabip Odası,    9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalı tarafından Nisan 2002’de düzenlenecek.
 2. İşçi sağlığı alanında TTB çatısı altında bir elektronik haber ağının oluşturulması. Bu ağın oluşturulma çalışmalarına da başlandı. Ağa katılmak isteyenler Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresine bir ileti göndererek kayıt olabilirler.
 3. Kamuoyuna, işveren temsilcilerine, işçi temsilcilerine ve Çalışma Bakanlığı yetkililerine alanda öne çıkan sorunları ve çözüm önerilerimizi iletmek. Bu konuda etkinlikte sunulan 44 bildirinin yer aldığı Bildiri Kitabı, etkinliğin sonuç bildirgesi ve Haziran’da yayınlanmış olacak sunumlar/tartışmalar kitabı  iletilerimizin tümünü içermektedir.

Etkinliğin en ilgi çeken yanlarından birisi katılımın beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi, diğeri ise oturumların tartışma bölümlerinin uzaması nedeniyle hep sarkması ve Pazar günü (son gün) hala dört yüzün üzerindeki katılımcının son ana kadar oturumları izlemesidir. Sanırım bu veriler, alanda bilimsel bir atmosferde bir araya gelme gereksinimini iyi bir biçimde tanımlamaktadır.

Etkinliğe katılan işveren temsilcisinin işyeri hekimlerine yönelik “rekabeti azaltan ve boşa giden bir masraf kalemi”  anlayışına tanık olunması ise örgütlü bir güç olmak zorunluluğunu göz önüne sermesi bakımından çarpıcıdır.

Alanda önümüzde duran pek çok sorun tartışılmayı ve çözüm üretilmeyi; işler de gerçekleştirilmeyi  beklemektedir. Çalışma Bakanlığı’nın denetimi özelleştirmek anlamına gelen “müşavirlik” kurumuna ilişkin girişimleri, işyeri hekimlerinin destek hizmet gereksinimi, A tipi kursların reorganizasyonu, C tipi kurs isteklerinin karşılanması , işyeri hekimlerinin özlük sorunları ve İşçi Sağlığı Enstitüsü’nün bir an önce kurulması örnek olarak verilebilir.

Etkinliğin kitapları ve oturumların VCD’leri Bursa tabip Odası’ndan edinilebilir ( Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ).

Gelecek yıl İzmir’de görüşmek üzere.

 

 

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği