Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


3. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ Yazdır
3. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ
20-23 Nisan 1998

 

YER

Milli Kütüphane Salonları-Ankara

KATILIMCI SAYISI

370

Düzenleme Komitesi

Sedat Abbasoğlu

Vahide Bilir

Sabahattin Dertli

Celal Emiroğlu

İsmail Hakkı Tombul

Suna Toptan

Çetin Uygur

 

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof.Dr.Turhan Akbulut

Prof.Dr.Kadir Arıcı

Prof.Dr.Canan Çilingir

Prof.Dr.Feyza Erkan

Prof.Dr.Alpaslan Işıklı

Prof.Dr.Zeki Kılıçarslan

Prof.Dr.Hilmi Sabuncu

Dr.Haldun Sirer

Prof.Dr.Sarper Süzek

Kim.Müh.Mustafa Taşyürek

Prof.Dr.Nevin Vural

Dr.Nazif Yeşilleten


20 Nisan 1998

Nejat Yazıcıoğlu Salonu

09.00-10.00

Kayıt

10.00-12.00

Açılış ve Plaketlerin Dağıtım Töreni

12.00-13.00

Ara

13.00-14.00

Konferans: İş ve Sağlık İle İlişkili Olarak Etik Sorunlar

 

Giovanni Berlinguer

14.00-14.30

Ara

14.30-17.30

Panel: Türkiye’de İşçi Sağlığında Durum

 

Oturum Başkanı:Sedat Abbasoğlu

 

Salih Kılıç

 

Özer Özcan

 

Hilmi Sabuncu

 

Ahmet Saltık

 

Nazif Yeşilleten

18.30-21.00

Açılış Kokteyli

Ergin Atasü Salonu

13.00-14.00

Sunum ve Tartışma

 

İş Güvenliği Malzemelerinin Kullanımı ve Standardizasyonu

 

Yönetici:Mustafa Taşyürek

 

Sunum:Şenay Özdemir

14.00-15.00

Sunum ve Tartışma

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarının İşlevi

 

Yönetici:Sabahattin Dertli

 

Sunum:Ali Nafiz Konuk

15.00-16.00

Sunum ve Tartışma

 

İş Güvenliği Mühendisliği:Görev, Sorumluluk ve İşlevi-Apel Uygulamaları

 

Yönetici:Ayfer Eğilmez

 

Sunum:Ruhi Öktem

 

Zuhal Yazıcı

16.00-17.00

Sunum ve Tartışma

 

Kadın İşçiler

 

Yönetici: Nihal Coşkun

 

Sunum: Selma Okkaoğlu

21 Nisan 1998

09.00-12.00

Konferans

 

Avrupa Birliği Bünyesinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Yaklaşım

 

Marc Sapir

10.00-10.30     Ara

10.00-10.31      

10.30-12.00

Panel

 

İşçi Sağlığı ve Medya

 

Oturum Başkanı:Füsun Sayek

 

Celal Başlangıç

 

Sibel Güneş

 

Atilla Özsever

 

Şükran Soner

12.00-13.00

Ara

13.00-17.00

Panel

 

Yeni Dünya Düzeni, Globalleşme, Esnek Üretim Süreci, Toplam Kalite Yönetiminin; İşçi Sağlığı, Örgütlenme ve Üretim Süreçlerine Etkileri

 

Oturum Başkanı:Ata Soyer

 

Hacer Ansal

 

İlker Belek

 

Vahdettin Karabay

 

İbrahim Kavrakoğlu

 

Şule Necef

Ergin Atasü Salonu

09.00-10.30      

I.Oturum

 

Serbest Bildiriler ve Tartışma

 

Yönetici: Vahide Bilir

10.30-12.00

II.Oturum

 

Serbest Bildiriler ve Tartışma

 

Yönetici:Şükrü Güner

12.00-13.00

Ara

13.00-15.00

III.Oturum

 

Serbest Bildiriler ve Tartışma

 

Yönetici:Nazif Yeşilleten

15.00-17.30      

IV.Oturum

 

Serbest Bildiriler ve Tartışma

 

Yönetici:Özcan Baripoğlu

09.00-12.00

Grup Çalışması

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Ödüllendirme Kriterleri

13.00-17.00

Grup Çalışması

 

İşçi Sağlığı Eğitimi

22 Nisan 1998

Nejat Yazıcıoğlu Salonu

09.30-12.00

Panel

 

Siyasi Partilerin İşçi Sağlığı Politikaları

 

Oturum Başkanı:Bayram Meral

 

Katılımcılar: Siyasi Parti Temsilcileri

12.00-13.00

Ara

13.00-14.00

Konferans

 

İşçi Sağlığı Eğitiminde Eğilimler

 

Jacques Sporcq

14.00-14.30      

Ara

14.30-17.00

Panel

 

İşçi Sağlığında Tarafların Görev ve Sorumlulukları

 

Oturum Başkanı:İsmail Topuzoğlu

 

Filiz Anık

 

Eriş Bilaloğlu

 

Ahmet Bölükbaşı

 

Şemsi Denizer

 

Murat Tokmak

Ergin Atasü Salonu

09.00-10.00

Sunum ve Tartışma

 

Toplu Sözleşmelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi

 

Yönetici:Çetin Uygur

 

Sunum:Kamil Kinkır

10.00-11.00

Sunum ve Tartışma

 

Çalışan Çocukların Sağlığı

 

Yönetici:Gürhan Fişek

 

Sunum:Murat Fırat

 

Özcan Karabulut

 

Tekstil İşçileri Sendikası

11.00-12.00

Sunum ve Tartışma

 

Sağlıklı Yaşama, Çalışma Hakkı ve Çağdaş İşyeri Hekimliği

 

Yönetici:Turhan Akbulut

 

Sunum:Ahmet Saltık

12.00-13.00

Ara

13.00-15.00

Serbest Bildiriler ve Tartışma

 

Yönetici:Turhan Akbulut

15.00-16.00

Sunum ve Tartışma

 

TTB ve İşyeri Hekimliği Uygulamaları

 

Yönetici:Turhan Akbulut

 

Sunum:Sedat Abbasoğlu

16.00-17.00

Sunum ve Tartışma

 

Türkiye İçin İşçi Sağlığı Modeli

 

Yönetici:Kemal Özbek

 

Sunum:Kayıhan Pala

09.00-12.00

Grup Çalışması

 

Taşeronlaşma ve Çalışanların Sağlık, Güvenlik Sorunları

13.00-17.00

Grup Çalışması

 

İlk Yardım Eğitimi ve Organizasyonu

23 Nisan 1998

Nejat Yazıcıoğlu Salonu

09.00-12.00

Panel

 

İşçi Sağlığı ve SSK

 

Oturum Başkanı:Haldun Sirer

 

Burhanettin Aydoğan

 

Yaşar Çalışkan

 

İrfan Gökçay

 

Yıldırım Koç

 

Özcan Kesgeç

12.00-13.30      

Ara

13.30-17.00

Panel

 

Kamu Çalışanlarının Sağlık Sorunları

 

Oturum Başkanı:Eriş Bilaloğlu

 

Celal Emiroğlu

 

Önder Ergönül

 

Şule Ilıcak

 

Erhan Nalçacı

Ergin Atasü Salonu

09.00-10.30      

Serbest Bildiriler ve Tartışma

 

Yönetici:Hilmi Sabuncu

10.30-12.00

Serbest Bildiriler ve Tartışma

 

Yönetici:Selver Sarıca

12.00-13.00

Ara

13.00-15.30      

Serbest Bildiriler ve Tartışma

 

Yönetici:Zeki Kılıçarslan

15.30-17.30

Grup Çalışmalarının Sunumu ve Tartışılması

 

Yönetici:Suna Toptan


 

SONUÇ BİLDİRGESİ

      Çalıştığı işyerindeki işçi sayısına bakılmaksızın her çalışanın işyeri hekimi ile buluşması sağlanmalıdır.

      50’den az işçi çalıştıran işyerlerinde (işyerleri toplamının %98,5) işçi sağlığı iş güvenliği hizmetlerinin dondurulması bu alandaki en önemli engel olup bu nedenle 50’nin altında işçi çalıştıran işyerlerinde ortak sağlık birimi kurulması zorunlu hale getirilmelidir. Bu konuda Çalışma Bakanlığı, yerel yönetimler, sendikalar, meslek birlikleri (TTB, TMMOB) tıkanma noktalarının birlikte aşmalıdırlar.

      Çalışanların çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü riski bilme hakkı gözetilmeli üretim sürecine katılan her  maddenin riskleri konusunda çalışanlar aydınlatılmalıdır.

      Sendikaları güçsüz kılmayı hedefleyen antidemokratik yasalar işçi sağlığındaki olumsuz tablonun oluşmasına  yol açan bir politikanın ürünüdür. Sendikaların güçsüz olduğu yerde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini tam anlamıyla uygulatmak çok zordur. Çalışanlar üretimden gelen güçlerini iş sağlığı ve iş güvenliği alanında da göstermelidirler.

      Toplu iş sözleşmelerine işçi sağlığı-iş güvenliği ile ilgili maddeler konulmalı ve bu konu sendikalarca önemsenmelidir.

      Esnek üretim, tam zamanında üretim, toplam kalite yönetimi gibi üretim süreçleri çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu ortamda işverenler, çalışanların sadece emeklerini değil, ruhlarını da satın almak istemektedirler. Bu üretim süreçleri çalışanların örgütlenmelerinin önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Dolayısı ile ülkemizde yeni yeni gündeme gelen ve işletmelerde uygulanan bu süreçler sendikalar-meslek birlikleri tarafından yakından izlenmeli ve çalışanların sağlığına ilişkin olumsuz etkileri gözlenmelidir.

      İşyeri temsilcilikleri dahil bütün sendikal kadrolara işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi kavratılmalı bilgi birikimleri ve bilinçleri geliştirilmelidir.

      Meslek hastalıkları ile ilgili istatistikler gerçeği yansıtmamaktadır. Meslek Hastalıkları Hastaneleri işlevine uygun çalışmamaktadır. Meslek Hastalıkları Hastaneleri işler hale getirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

      Meslek hastalıklarının tanı ve takibinde işyeri hekimine yetki verilmeli, Meslek hastalığı ön tanısında İşyeri hekimi, çalışanı meslek hastalıkları hastanesine sevk edebilmelidir.

      İşyerlerinin denetlenmemesi işverene istediğini yapma istemediğini yapmama serbestliği tanımaktadır. Bu nedenle halen %6 dolayında olan Çalışma Bakanlığı’nın denetlemelerinin sağlanabilmesi için iş müfettişlerinin ve özellikle hekim iş güvenliği müfettişlerinin sayısı attırılmalıdır.

      Oldukça geniş, dağınık ve günün koşullarına denk düşmeyen İşçi Sağlığı İş Güvenliği ile ilgili Yasa, tüzük ve yönetmelikler tekrar gözden geçirilmeli ve mevzuat tek elde toplanmalıdır.

      İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki önlemler işyerinin üretim projesi aşamasında ele alınmalı, işyerinin mekan seçiminden, üretim teknolojisi, kullanılacak hammaddelerin sağlığa ve çevreye etkileri gibi konular, çalışanların sağlık ve güvenlikleri gözetilerek kararlaştırılmalıdır. Çalışanların daha ilk başta karar alma süreçlerine katılımı sağlanmalıdır.

      Özerk ve demokratik bir SSK yapılanması sağlanmalıdır.

      Devlet işçi sağlığı alanındaki bu olumsuz tabloya sosyal devlet olma anlayışı gereği seyirci kalmamalıdır.

      Devlet kaçak işçilikle mücadele etmelidir. Sigortasız ve sendikasız çalıştırma işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini askıya almaktadır.

      Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi/ticarileştirilmesi politikaları çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

      İşçi tanımı iktisadi zor karşısında emeğini satmak zorunda olan kişi olarak algılandığından işçi ve memur ayrımı yapay bir ayrımdır. Çalışanları işçi, memur, sözleşmeli personel şeklinde sınıflandıran yapay ayrım kaldırılmalıdır. Bu nedenle işçi sağlığı kavramı ÇALISANLARIN SAĞLIĞI olarak değerlendirilmelidir.

      İş kazaları önlenebilir kazalardır her işyerinde kazadan korunma programları hazırlayarak işverenler bu alanda üzerlerine düşen görevleri yapmalıdırlar.

      Çalışanlar, taşeron olarak hizmet veren işyerlerinde sağlıklı olmayan koşullarda çalışmaktadırlar. Taşeronlaşma çalışanları sağlığının ötesinde örgütlenmelerinin  önünde de olumsuz bir etkendir. Devlet taşeronlaşmaya seyirci kalmamalıdır.

      Medya çalışanları da ciddi sağlık ve güvenlik sorunları ile karşı karşıyadırlar.

      Çalışanların medyada gündem olması medya işverenlerinin engeli ile karşılaşmaktadır. Bu engel sendikalar- meslek birlikleri ve tüm çalışanların örgütlü ve bilinçli karşı duruşları ile aşılabilir.

      İş güvenliği mühendisliğinin ayrı bir mühendislik dalı olması iş güvenliği alanına olumlu katkılar sağlayacaktır.

      Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin kararlı tutum tüm taraflarca sürdürülmeli -sürdürülmesinin kanalları açılmalıdır.

      Çalışanların sağlığı ile ilgili Kongreler daha sık aralıklarla yapılmalıdır.

      Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, İşçi ve İşveren Sendikaları, TTB ve TMMOB’nin de içinde olduğu ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ kurulmalıdır.

      Bu enstitü özerk olmalı  ve siyasal iktidarların politikalarından etkilenmemelidir. TTB yasal sürecin  olgunlaşması sürecinde Enstitüyü hayata geçirip meşru zemini yaratmalıdır.

      TTB’nin çalışanların sağlığı alanındaki gayreti tüm taraflarca olumlu karşılanıyor olsa da sendikalar-diğer meslek birlikleri, işverenler ve devletin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir.

      Kadın çalışanların sosyal problemlerine yönelik olarak işveren gerekli desteği sunmalıdır.

      Kadın çalışanlar İSİG kurullarında temsil edilmelidirler.

      Çalışma yaşamının en önemli sorunlarından bir tanesi de çocuk çalıştırılmasıdır. Olumsuz koşullarda çalıştırılan çocuk işçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokan, emeklerini sömüren koşulların iyileştirilmesi gerekmektedir. Tüm kuruluşların bu konuyu yakından takip etmesi ve önlem alması için projeler hazırlanmalıdır.

      Çalışanların sağlığı alanındaki olumsuz tablonun düzelmesi emekten yana politik iktidarların sürece damgasını vurması ile özlenen çözüme ulaşacaktır.
 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği