Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


2. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ Yazdır
2. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ
4-7 Nisan 1988

 

Yer:

Ankara Türk-İş Salonları

 

Kongre Bilim Kurulu:

Prof.Dr.Turhan Akbulut

Doç.Dr.Nazmi Bilir

Doç.Dr.A.Gürhan Fişek

Dr.Bülent Piyal

Dr.Engin Tonguç

Doç.Dr.İsmail Topuzoğlu

 

Kongre Çalışmalarına Diğer Katkıda Bulunanlar:

Sultan Bike

Dr.Derman Boztok

Dr.Uğur Cilasun

Burak Ekmekçi

Mustafa Kutlutürk

Haluk Orhon

Dr.Ata Soyer


 

4 Nisan 1988 Pazartesi

I.Salon I.Oturum
Açılış Konuşmaları
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Nusret H.Fişek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanı Sayın İmren Aykut
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Bülent Akarcalı

10.00-13.00

Panel

 

İşçi Sağlığının Boyutları

 

Oturum Yöneten:Prof.Dr.Turhan Akbulut (Emekli Öğretim Üyesi; Türk-İş Aile Planlaması Proje Müdürü; TTB)

 

Konuşmacılar:

 

Erhan Acar (Mimar)

 

Doç.Dr.Nazmi Bilir (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

 

Doç.Dr.A.Gürhan Fişek (Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı Kolu Başkanı)

 

Mesut Odabaşı (Milli Prodüktivite Merkezi)

 

Atilla Özsever (Milliyet Gazetesi)

 

Doç.Dr.Sarper Süzek (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 

Hüseyin Avni Yardımcı (Teletaş İş Güvenliği Uzmanı)

14.30-15.45

 I.Salon II.Oturum

 

Oturum Başkanı:Doç.Dr.Ferruh Korkut (İstanbul Tabip Odası Başkanı)

 

Bildiriler:

 

Dr.Uğur Cilasun (Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri): Türk Tabipleri Birliği’nin İş Sağlığı Politikası.

 

Cevdet Selvi (Eskişehir Milletvekili): İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konusunda Devletin Denetimi

 

Hüsnü Çuhadar (Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri): İşyerlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Sorunu

 

Doç.Dr.Efşin Pınar, Dr.Meltem Altınörs (SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi): Zonguldak’ta Kömüş İşçileri Pnömokonyozu Hakkında Bir Saha Araştırması

 

Meral Ekim (BANKS Genel Başkanı): Bankacılık İşkolunda İş Sağlığı

16.15-17.30

I.Salon-III.Oturum

 

Oturum Başkanı: Dr.Şükrü Güner (İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri)

 

Bildiriler:

 

Ali Ekber Güvenç (Basın-İş Genel Başkanı): Sorunun Kaynağı Olarak Örgütsüzlük

 

Prof.Dr.Güler Kanra (İSGÜM Müdiresi): İSGÜM Çalışmalarına Genel Bakış

 

Prof.Dr.Övat Güray, Kim.Müh.Dr.Leman Demir, Y.Doç.Dr.Rian Dişçi: Kurşuna Maruziyetin Yoğun Olduğu İşyerlerinde Periodik Kontrollerin İşçi Sağlığı Yönünden Önemi

 

Prof.Dr.İzzet Barış (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi): Sanayide Asbest Sorunu

 

Doğan Duman, Necati Altunkaynak (Kristal-İş Genel Sekreteri): İşçi Sağlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri.

5 Nisan 1988 Salı

09.00-13.00

II.Salon IV.Oturum (Tartışma Grubu)

 

Konu: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları

 

Oturum Başkanları: Prof.Dr.Sevinç Oral (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

Dr.Ergin Atasü

09.00-10.45

I.Salon V.Oturum

 

Oturum Başkanı: Dr.Orhan Süren (İzmir Tabip Odası Başkanı)

 

Bildiriler:

 

Doç.Dr.Bedrettin Türkel (D.B.Deniz Nakliyatı A.Ş.) Denizci Sağlığı

 

Dr.Gufran Bakırcı, Doç.Dr.İsmail Topuzoğlu: Bir Fabrika İşçilerinin Sağlık Sorunlarına İlişkin Araştırma

 

Dr.Ömer Mutlu: Yenice İş Sağlığı Merkezi Çalışmalarına Genel Bakış.

 

Sabahattin Şen (Türkiye Maden-İş): İş Kazalarına İlişkin İstatistik Araştırma.

 

Prof.Dr.Ayan Gülgönen (TİSK-Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı): İş Kazalarında Yaklaşım

 

Dr.Arslan Ebiri (Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi): İş Kazalarında İnsan Psikolojisi Faktörü

 

Dr.Yaşar Spor, Prof.Dr.Turhan Akbulut, A.Türkbıkmaz, A.Akayoğlu, N.Morgül (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi): İş Kazalarında Ruhsal Etmenlerin Metalden Eşya İmali İşkolunda Araştırılması

 

I.Salon-VI.Oturum

 

Oturum Başkanı: Dr.Sıtkı Ünal (Eskişehir Tabip Odası Başkanı)

 

Bildiriler:

 

Haluk Orhon (Şeker-İş):Makine Sanayinde İş Kazası Değerlendirmesi

 

İzzet Şipal (Demiryol-İş):Demiryolu İşkolunda İş Kazaları ve Maliyetleri

 

Saim Yoloğlu (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi): İş Kazaları ve Absenteism.

 

Dr.Çağatay Güler, Doç.Dr.Nazmi Bilir (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi): İşçi Sağlığı Değerlendirme Aracı Olarak Harvard Basamak Testi.

 

Oktay Öğünç (TMMOB): Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı.

 

H.Avni Yardımcı (Teletaş İş Güvenliği Uzmanı): İletişim ve İşçi Sağlığı

 

Doç.Dr.Nazmi Bilir (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi): Mesleki Kanserler

 

I.Salon-VIII.Oturum

 

14.30-17.30 “İşçi Sağlığı ve İşçi Sendikalarının İşlevleri”

 

Bildiri: Doç.Dr.A.Gürhan Fişek

 

Panel:

 

Oturumu Yöneten: Yıldırım Koç

 

Konuşmacılar:

 

Münir Ceylan (Petrol-İş Genel Başkanı)

 

Bayram Meral (Yol-İş Genel Başkanı)

 

Mustafa Orhon (Türkiye Maden-İş Genel Başkanı)

 

Mustafa Özbek (Türk Metal Genel Başkanı)

 

Mustafa Başoğlu (Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri)

6 Nisan 2001 1988 Çarşamba

09.00-13.00

II.Salon-VIII.Oturum

 

Konu: İş Hekimliği ve İşyeri Sağlık Örgütlenmesi

 

Oturum Başkanları: Doç.Dr.Arslan Tunçbilek (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

Dr.Haldun Sirer

I.Salon-IX.Oturum

 

Oturum Başkanı: Dr.Selim Ölçer (Ankara Tabip Odası Başkanı)

 

Bildiriler:

 

Ayşe Döler, Y.E.Karakulukçu, N.Gökhan:İstanbul İki Tersanede Belirli İş Kollarında Çalışan İşçilerin Fizyolojik Açıdan Solunum Parametreleri.

 

Dr.Yıldız Pekşen, Dr.Muhlise Alvur (19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi): Sigara İçme ve Sigara Harmanlama İşinde Çalışanın Carcinoembryonik Antigen Düzeyine etkisi.

 

Ş.Dursun,B.Barutçu,M.Terzioğlu,E.Yurdakoş, Ö.B.Seçkin, S.Bayoğlu: Belli Yüksekliklerde, Tomruk Yükleme İşleminde Çalışan Orman İşçilerinin Kalori Tüketimleri ve İş Verimlerinin Karşılaştırılması.

 

Haluk Orhon (Şeker-İş):Kişisel Korunma Araçları Standardizasyon.

 

Dr.Gufran Bakırcı: Çalışan Hanımların Annelikle İlgili Sağlık Sorunları.

 

Doç.Dr.A.Gürhan Fişek: Çocuk İşçilerin Mediko-Sosyal Sorunları Araştırması.

 

Dr.Ergin Atasü: İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulları Konusundaki Tartışma Grubu’nun Çalışmalarına İlişkin Rapor.

11.15-13.00

I.Salon-X.Oturum

 

Oturum Başkanı: Dr.Ali Caner (Denizli Tabip Odası Başkanı)

 

Bildiriler:

 

Mahmut Karakoç (Otomobil-İş): İşçi Sağlığını Korumada En Geniş Katılımın Sağlanması.

 

Mustafa Taşyürek (Kordsa İş Güvenliği Uzmanı): İşçi Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre İşleri Çalışmaları.

 

Hacer Tuna (Petrol-İş):Krom Üreten Bir İşyerinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği.

 

Dr.Sinan Budak (Beyoğlu Hastanesi):Derinin Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları.

 

Şaban Tören (Deri-İş):Deri İşkolunda İşçi Sağlığı Sorunları ve Çözümleri

 

Ziya Ustaoğlu (Koop-İş):Fikir İşçilerinin Sağlık Sorunu.

 

İlgi Varış:Sağlık İşkolunda Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Konusundaki Hukuki Güvenceleri.

 

I.Salon-XI.Oturum

14.30-17.30

Sağlık Alanında Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Korunması”

 

Bildiri: Doç.Dr.Nazmi Bilir

 

Panel:

 

Oturumu Yöneten: Dr.Erdal Atabek (TTB Merkez Konseyi Eski Genel Başkanı)

 

Konuşmacılar:

 

Doç.Dr.Doğan Benli (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

Prof.Dr.Cengiz Güleç (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

Prof.Dr.Alpaslan Işıklı (SBF Eski Öğretim Üyesi)

 

Dr.Ata Soyer (SSYB Ankara Numune Hastanesi)

 

Nimet Karataş (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu)

7 Nisan 1988 Perşembe

09.00-13.00

II.Salon-XII.Oturum (Tartışma Grubu)

 

Konu:İşçi Sağlığı İş Güvenliği Eğitimi

 

Oturum Başkanları: Prof.Dr.Güler Kanra (İSGÜM)

 

Dr.Derman Boztok

I.Salon-XIII.Oturum

 

Oturum Başkanı:Dr.Osman Çiftçi (Sivas Tabip Odası Başkanı)

 

Konuşmacılar:

 

Ayfer Karadakovan, Doç.Dr.Çiçek Fadıloğlu (Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu): Gürültülü Ortamda Çalışmanın Kan Basıncı ve Nabız Hızına Etkisinin İncelenmesi.

 

Doç.Dr.Hilmi Sabuncu (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi): İşyeri Ortamında Fiziksel Etkenler-Gürültü.

 

Doç.Dr.H.Nevzat Özgüven, Doç.Dr.Mehmet Çalışkan (ODTÜ Makine Mühendisliği):Endüstriyel Gürültü, Kontrolunda Uygun Yöntemlerin Seçimi.

 

Doç.Dr.Mehmet Çalışkan, Doç.Dr.H.Nevzat Özgüven (ODTÜ Makine Mühendisliği):Endüstriyel Gürültü. Gürültü Yönetmeliği ve Uluslararası Standartlar.

 

Dr.Suzan Cemri (İstanbul Tabip Odası): İşyeri Hekimleri İle Yapılan Anket Çalışması ve Sonuçları.

 

Halil Altunay (Laspetkim-İş Genel Sekreteri): Siyasal İktidarın İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konusundaki Yaklaşımı

 

Dr.Haldun Sirer :”İş Hekimliği ve İşyeri Sağlık Örgütlenmesi” Konusundaki Tartışma Grubu’nun Çalışmalarına İlişkin Rapor.

11.15-13.00

I.Salon-XIV.Oturum

 

Oturum Başkanı: Dr.Uğur Cilasun (TTB Genel Sekreteri)

 

Bildiriler:

 

Gazanfer Akçin (Tarım-İş Genel Başkanı): Tarımda Mesleki Sağlık Sorunları

 

İlgi Varış (Petrol-İş): Meslek Hastalığı İş Hastalığı.

 

F.Saçaklıoğlu, S.İtegin, Doç.Dr.Gazanfer Aksakoğlu (9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi): Narlıdere Bölgesi Yelki Köyünde Tarımda Çalışanların Tarım İlaçlarının Kullanımı Saklanması ve Zararlarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi.

 

Dr.Necmettin Erkan (Ege Yatırım Grubu): İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunlarına Toplu Bakış.

 

Kenan Durukan (Harb-İş Genel Başkanı): İşçi Sağlığı ve Disiplin Uygulaması

 

İzzet Şipal (Bilar A.Ş.)İşçi Sağlığı İş Güvenliği Politikalarında Sendikalara Düşen Görevler.

 

Dr.Derman Boztok: “İşçi Sağlığı İş Güvenliği Eğitimi” Konusundaki Tartışma Grubu’nun Çalışmalarına İlişkin Rapor.

 

I.Salon XV.Oturum

14.30-17.30

“Türkiye’de İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Çözüm Yolları”

 

Bildiri:Doç.Dr.İsmail Topuzoğlu, (Emekli Öğretim Üyesi;TTB)

 

Panel:

 

Oturumu Yöneten: Dr.Engin Tonguç (Emekli SSK Genel Müdür Yardımcısı; TTB)

 

Konuşmacılar:

 

Dr.Ergin Atasü (Eski İşçi Sağlığı Genel Müdürü)

 

Haluk Orhon (SSYB Ankara Onkoloji Hastanesi)

 

İhsan Otağ (TMMOB)

 

Dr.Bülent Piyal (TTB)

 

Dr.Haldun Sirer (Emekli İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi; TTB)

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği