Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


1. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ Yazdır
1. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ
19-20-21 Ekim 1978

 

YER
İstanbul Belediye Sarayı

 KATILIMCI SAYISI
199

DÜZENLEME KURULLARI

Türk Tabipler Birliği Adına
İstanbul Tabip Odası

DÜZENLEME KOMİTESİ

Dr. Şakir Derkut
Dr.Atilla Ongan
Dr.Gönül Boyuneğmez
Dr.Üstün Korugan
Dr.Taner Gören
Dr.Şadiye Çetintaş
Dr.Erkan MetePROGRAM

19 Ekim 1978

10.00

Açılış

13.30

Panel : İş Kazaları ve İş Güvenliği

 

Yönetici:Veli Lök Prof.Dr.Ege Tıp Fak.

 

Sadun Kurt Kim.Müh.-Çalışma Bakanlığı

 

Necdet Akyüz Kim.Müh.-MESS İşgüvenliği Uzm

 

Fahri Aral Y.Müh-DİSK Eğitim Dairesi

 

Fevzi Şolt Y.Müh.TMMOB Makine Müh.O.

 

Halim Dinç Med.Dr.Türk Tabipleri Birliği

SERBEST TEBLİĞLER
“A” SALONU
Oturum Başkanlığı
Çetin Ziylan-Müsteşar Çalışma Bak.
Özdemir İlter Prof.Dr. İTO Başk.

17.00

Prof.Dr.Ş.Gök-Dr.R.İ.Kolusayın-Dr.E.Özkartal-Dr.Z.Soysal

 

“Yüksekten Düşme ve Elektrik Çarpması Şeklinde Ortaya Çıkan İş Kazalarındaki Adli Tıp Sorunlarının, Otopsi Bulgularının İncelenmesi ve Bu Kazaların Sosyal Yönden Analizi”

17.15

Dr.İ.Y.Toprak

 

“Doğu’da İş Kazaları”

17.30

Kim.Müh.S.Kurt

 

“Dokuma Endüstrisi İşkolunda İş Kazaları ve Önleme Eğitiminin Temel İlkeleri”

17.45

Doç.Dr.A.Ural-Yük.Müh.B.Ural

 

“Elektrik Kazalarının Sınıflandırılması, Nedenleri ve Gerekli Önlemlerin Araştırılması”

18.00

Doç.Dr.A.Ural-Yük.Müh.B.Ural

 

“Elektrikte Yetersizliğin Neden Olduğu Kazalar, Alınması Gereken Önlemler”

18.15

Doç.Dr.T.Akbulut-Psk.Y.Çokan

 

“Ülkemizde İşe Gidiş Geliş Yolu Üzerinde Oluşan Trafik Kazalarının İş Kazası Kavramı İçindeki Yeri”

18.30

Doç.Dr.A.Çelikkol

 

“İş Kazalarında Ruhsal Etmenler”

 

Açılış Kokteyli Çınar Otel-Yeşilköy

 

20 Ekim 1978

09.00

Konferans Dr.D.Andreoni-ILO Uzmanı
“Endüstri Kazalarında Korunma Önlemleri ve İş Güvenliği Örgütlenmesi”

10.30

Panel : Meslek Hastalıkları

 

Yönetici: Engin Tonguç Dr.Med.-SSK Gn.Md.Yrd.

 

İsmail Topuzoğlu  Doç.Dr.Çalışma Bak.İSGÜM Md.

 

Mustafa Soyuer Dr.Med.SSYB Hıfzıssıhha Ens.

 

Turhan Akbulut Doç.Dr.-T.T.B.

 

Haldun Sirer Dr.Med.-SSK İstanbul Meslek Hastanesi

 

Faruk Pekin Y.Müh.-DİSK Eğitim Dairesi

 

Emin Yalçın Dr.Med.-T.İ.S.K.

 

Yücel Özel Y.Müh.TMMOB Kimya Müh.Odası

 

 

SERBEST TEBLİĞLER
“B” SALONU
Oturum-1
Oturum Başkanı
Ertuğrul Aker-SSYB
Nevzat Eren Doç.Dr.-ATO Başk.

14.30

Doç.Dr.İ.Topuzoğlu-Kim.Müh.N.Tarkan

 

“Türkiye Sanayiinde Organik Çözücüler Sorunu”

14.45

Prof.Dr.M.Aksoy

 

“Benzenin Lökemopenik Etkisi ile Müsaade Edilebilir Benzen Konsantrasyonu Sırrı”

15.00

Doç.Dr.T.Akbulut-Ass.Dr.H.Sabuncu-Ass.Dr.İ.Yalaz

 

“Küçük İşyerlerinde Benzen Sorunu Üzerinde Bir İnceleme”

15.15

Prof.Dr.H.Çavuşoğlu-Prof.Dr.İ.Petorak-Doç.Dr.A.Kayserili-Doç.Dr.A.İplikçi

 

“Sanayide Eritici Olarak Kullanılan Benzenin Çeşitli Dokulara Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”

15.30

Psk.N.Keşmir-Dr.H.Sirer-Dr.Y.Baykal

 

“CS1/2 İntoksikasyonlarında Görülen Psikolojik Test Sapmaları”

15.45

Dr.Y.Satganoğlu-Dr.Y.Baykal-Kim.Müh.S.Urgur

 

“Dört Karbonsülfür İntoksikasyonu Olgusu”

Oturum-2
Oturum Başkanı
Muzaffer Aksoy Prof.Dr.-İ.Ü.Tıp Fak.
Şükrü Güner Dr.Med.-TTB Merkez Konseyi Sek.

17.00

Doç.Dr.N.Vural

 

“Karbon Monoksit Oluşan İşyerlerinde CO İnhalasyonunun Saptanması ve İşçi Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi”

17.15

Dr.H.Sirer-Dr.A.R.Birincioğlu-Kim.Müh.K.Hazar

 

“Vinil Klorürle Çalışan Bir İşçide Görülen Bir Hodgkin Olgusu”

17.30

Prof.Dr.Ö.Güray

 

“Yeni Bir Meslek Hastalığı:THESAUROSİS”

17.45

Dr.H.Sirer-Dr.Y.Baykal-Kim.Müh.A.Kayalar-Dr.H.Özen

 

“Kloramfenikol ve Pomad İmal Eden Bir İşçide Görülen Aplastik Anemi Olgusu”

18.00

Dr.G.Bakırcı

 

“Bir İnşaat Makinaları Yapımı İşyerinde İşten Geri Kalma (Absenteizm) Verileri”

18.15

F.Erkan-E.S.Uçan

 

“900

 

Akü İşçisine Uygulanan Anket Sonuçları”

SERBEST TEBLİĞLER
“C” SALONU
Oturum-1
Oturum Başkanı
Yakut (Irmak) Sencer-İ.Ü.Tıp Fak.
Mustafa Yuluğ-Çalışma Bak.Araştırma K.Başk.

14.30

Dr.H.Sirer-Dr.Ş.Abir-Dr.T.Gören-Kim.Müh.G.Yasav

 

“Bir Yılda Marmara Bölgesinden Gelen Kronik Kurşun İntoksikasyonu Olguları”

14.45

Prof.Dr.H.Koyuncuoğlu-Uzm.Dr.A.Canberk-Uzm.Dr.K.Berkman-Asis.Dr.İ. Hatipoğlu

 

“Üç Akü ve 24 Basımevi İşçisinde Kronik Kurşun Ağılanması”

15.00

Dr.Ş.Ilıcak-E.Kayıhan-F.Genç-H.Uysal-Dr.O.Y.Ataman-M.Turan

 

“Kurşunla Çalışan İşlerde Tarama Muayenelerinde Kullanılan

15.30

Dr.H.Kızılırmak-Dr.H.Sirer

 

“Periferik Sinir Sistemi ile İlgili Nörolojik Komplikasyon Gösteren chr. Kurşun İntoksikasyonu Vakalarına Ait Kısa Observasyonlar”

15.45

Dr.P.Gökçe-Dr.C.Öney-Dr.O.Özçörekçi

 

“Kurşun intoksikasyonlarında Kemiklerde Husule Gelen Radyolojik Değişikleri”

Oturum-2
Oturum Başkanı
Berdan Akalın-SSYB Sosyal İşler Gn.Md.
Hikmet Koyuncuoğlu-Prof.Dr.-İ.Ü.Tıp Fak.

17.00

Dr.G.Fişek

 

“Özel Olarak Ağaç İşkolunda Genel Olarak Ayakta Dikilerek Çalışan İşçilerde Mesleğin, Oluşum Hızını Arttırdığı Bir Hastalık Olarak Varis”

17.15

Doç.Dr.E.Berköz-Dr.S.Kurra

 

“İşyerlerine İlişkin Fiziksel Çevre Koşulları ve Bu Koşulları Sağlayacak İşyeri Tasarımı Üzerine”

17.30

Dr.S.Kurra

 

“İşyerlerinde Gürültü Sorunu ve Kontrol Altına Alınması”

17.45

Doç.Dr.T.Akbulut-Ass.Dr.H.Sabuncu

 

“Tekstil İşçilerine Gürültü Sorunu Üzerine Bir İnceleme”

18.00

Prof.Dr.T.Saylan

 

“İşçi Sağlığında Meslek Egzamalarının Yeri”

18.15

Dr.C.Arabacılar

 

“İşçilerde Ağız Hijyeni ve Oral Sağlık İle İlgili Bulgular”

21.00

“MADEN” FİLMİ ÖZEL GÖSTERİSİ DGSA SİNEMA VE TV ENSTİTÜSÜ SİNEMA SALONU BARBAROS BULVARI/YILDIZ

 

21 Ekim 1978

10.00

Panel :”İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sosyo-Ekonomik Temelleri”

 

Yönetici:

 

Erdal Atabek Dr.Med.-TTB Gn.Bşk.

 

Ergin Atasü Dr.Med.-Çalışma Bak.İşçi Sağlığı Gn.Md.

 

Mustafa Soyuer Dr.Med.-SSYB Hefzıssıhha Enst.

 

Çağlar Kırçak Dr.Med.-SSK Ankara Meslek Hast.Hast.

 

Tevfik Çavdar-Devlet Planlama Teş.Uzmanı

 

Faruk Pekin Y.Müh.-DİSK Eğitim Dairesi

 

Necdet Akyüz Y.Müh.-TİSK İşgüvenliği Uzmanı

 

Gülçin Çaylıgil Avukat-T.Barolar Birliği

 

Murat Gümrükçüoğlu Y.Müh.-Kimya Müh.Odası

 

Ünal Ege-İş Güvenliği Müfettişi

 

Şükrü Güner. Dr.Med.-TTB Mrk.Kon.Gn.Sek.

SERBEST TEBLİĞLER
“A” SALONU
Siyasal Partiler, Çeşitli Kuruluşlar ve Kişilerden Gelen Konuya İlişkin Bildiriler
Oturum Başkanlığı
Teoman Öztürk-TMMOB Genel Başkanı
Esat Eşkazan Doç.Dr.-TTB II.Bşk.

15.30

Türkiye Emekçi Partisi

 

“Konuya İlişkin Görüşler”

15.45

Türkiye İşçi Partisi

 

“Bilimsel Sosyalist Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Temel İlkeler, Sorunlar, Hedefler”

16.00

Türkiye İşçi Partisi

 

“D.B.Y.K.P.’na Alternatif Demokratikleşme İçin 5

 

Yıllık Plan Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”

16.15

Türkiye İşçi Partisi

 

“İdari ve Hukuki Açıdan İş Sağlığı ve İş Güvenliği”

16.30

Türkiye İşçi Partisi

 

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerinin Türkiye’deki Örgütlenmesi ve Ülkemiz Koşullarına Uygun Bir Örgütlenme Modeli”

16.45

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

17.00

Tüm Döküm-İş Sendikası

 

“Döküm İşçilerinin Sağlık Durumu”

17.15

Tüted Genel Merkezi

 

“Teknik Elemanların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerinin Yeri ve Önemi”

17.30

Tüted İstanbul Şubesi

 

“İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Teknik Elemanlar”

17.45

Tüm İktisatçılar Birliği

 

“Kapitalist Devlet ve İşçi Sağlığı”

18.00

Emekçi-Der

 

“Mesleki Zehirlenmelerde Primer Korunma Aracı Olarak Süt ve Sütten Yapılma Maddelerin Yeri”

18.15

İlerici Gençler Derneği

 

“İş Kazaları ve Emekçi Gençler”

18.30

Ömer Çimenli

 

“Matbaacılık İşkolunda Bugünkü Durum”

18.45

Celal Yaşar-Muammer Güneş-İbrahim Doğan

 

“Meslek Hastalığına İlişkin Bir Bildiri

SERBEST TEBLİĞLER
“B” SALONU
Oturum Başkanlığı
Üstün Korugan Doç.Dr.
Çağlar Kırçak-SSK Meslek Hast.Hastanesi Başhekimi

15.30

Doç.Dr.İ.Topuzoğlu-M.Döşemeci

 

“Bir Makine Yapım İşyerinde İş Hijyeni İncelemesi”

15.45

Doç.Dr.T.Akubulut-Psk.S.Koray

 

“Hızlı Kentleşmenin Getirdiği Trafik Sorununun İşçi Sağlığı Üzerinde Etkisi Hakkında Bir Araştırma”

16.00

Doç.Dr.T.Akbulut-As.Dr.K.Çakmaklı

 

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Sosyal Sigartalar Kurumu Hastalarının Tıbbi Sosyal Hizmet İhtiyaçları Yönünden Araştırılması

16.15

Dr.Ş.Sunar

 

“Fabrika ve İşletme Binalarında Yangından Korunma ve Bina Yangın Güvenliği Sorunları”

16.30

Dr.G.Fişek

 

“İşyeri Sağlık Hizmetlerinin Kamu Sağlığı Hizmetleri ile Bağlantısı”

16.45

F.Baysal

 

“İşyerlerinde Toz Sorunu ve Tozla Mücadele”

Oturum-2
Oturum Başkanlığı
İsmail Topuzoğlu Doç.Dr.-Hacettepe Tıp Fak.
Visalettin Pekiner-Çalışma Bak.Müst.Yard.

17.30

Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı Bürosu

 

“Küçük İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları”

17.45

Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı Bürosu

 

“İnşaat İşçilerinin Sağlık ve Sosyal Sorunları Yönünden Bir Değerlendirilmesi”

18.00

Dr.A.Alphan

 

“İşyerlerinde Islak Mekanların Düzenlenmesi Üzerine”

18.15

Dr.S.Teber-Sosyal Dan.S.Teber-A.Cankatlı-A.Karahasan-Dr.T.Tarakçıoğlu-Dr.B.Tarakçıoğlu

 

“Göçmen İşçilerde Kişilik-Ruh Sağlığı Sorunları”

18.30

A.C.Omurtağ

 

“İşçi Sağlığı İle İlgili Sorunlar”

18.45

Dr.Ş.Derkut-Dr.A.Ongan

 

“İşçi Sağlığı Yönünden El Cerrahisinin Önemi ve Elde Fonksiyon Kayıplarına Neden Olan Sorunlar”

SERBEST TEBLİĞLER
“C” SALONU
Oturum-1
Oturum Başkanları
Mustafa Soyuer Dr.-Hıfzıssıha Müd.
Necdet Tarkan Kimya Müh.-Hıfzıssıhha Müd.

15.30

Doç.Dr.Müh.A.F.Özok

 

“İş Bilimi ve İş Güvenliği”

15.45

G.Turhan

 

“İş Ortamında İlkyardım Eğitimi”

16.00

Doç.Dr.Y.I.Sencer-Uzm.K.Erbilgin

 

“Çıraklarımız ve Sorunları-Bir Alan Araştırmasının Sonuçları”

16.15

Doç.Dr.Y.Tümerdem-Uzm.K.Erbilgin

 

“Kapıcıların Sorunları”

16.30

Dr.Ş.Derkut

 

“İşçiler Arasında Mide Duedenum Ülserlerinin Sıklığı”

16.45

Dr.A.Ongan-Dr.Ş.Derkut

 

“İş Kazaları Tutanaklarının Önemi ve Standardize Edilmesi”

Oturum-2
Oturum Başkanlığı
Atıf Vural Doç.İstanbul Teknik Ünivers.
Selma Kurra Dr.İstanbul Teknik Ünivers.

17.30

İlerici Kadınlar Derneği

 

“İşçi Sağlığı Tüzüğünde Belirlendiği Şekliyle İşçi Kadınlara Tanınan Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Altışar Haftalık Ücretli İzinlerin Uygulanması Üzerine Araştırma”

17.45

Hale Çıtır

 

“Ankara Yöresinde İşçi Aileleri İle ilgili Bir Sosyal Yapı İncelemesi”

18.00

Doç.İ.Erefe

 

“İzmir’de Değişik İşçi Gruplarında İşten Kalmaya Neden Olan Hastalıklar Üzerine Bir Araştırma”

18.15

Ekrem Kılıç (PTT-Der Adına)

 

“PTT Emekçilerinin Sağlık Sorunları ve İş Güvenliği Üzerine Bir Araştırma”

18.30

F.Erkan-E.S.Uçan-G.Sözer

 

“Hekimlerin Mesleki İntoksikasyonları, Genel Olarak İşçi Sağlığı Konusundaki Bilgi Noksanlığının Bir Etkeni Olarak Tıp Eğitimi”

18.45

Kim.Yük.Müh.E.Kural

 

“Pnömokonyozlar”

 

 


 

SONUÇ BİLDİRGESİ

      Türk Tabipleri Birliği adına İstanbul Tabip Odasınca düzenlenen I.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi “ İş Kazaları, “Meslek Hastalıkları”, “İşçi Sağlığının Sosyo-Ekonomik Temelleri” başlıklı 3 panel ve bildirgenin sunulup tartışılması ile sona ermiştir.

      İşçi sağlığı sorununun sosyo-ekonomik yapının, varolan üretim biçiminin bir yansıması, siyasi nitelikte bir sorun olduğunu ve işçilerin sağlığının kar dürtüsü ile çeliştiğini saptayan Kongrede şu noktalar üzerinde anlaşma sağlanmıştır.

      1-İşçi Sağlığı sorunu bir alınyazısı, dikkatsizlik, ihmalkarlık sorunu değildir. Sorun emperyalizme bağımlı az gelişmiş kapitalist bir ülkenin genel sağlık sorunları, üretim teknolojisi, malların sağlığa uygun koşulları, işçinin çalışma koşulları, yaşama koşulları ve sosyal güvenlik, gelir bölümü, işsizlik, eğitim, kadın işçiler, çırak ve genç işçilerin sorunları ile iç içe ele alınması gereken, çok yönlü bir sorundur.

      2-II.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresinin DİSK, TMMOB, TBB; TÜTED ve diğer mesleki odalarla birlikte hazırlanması, bu kongrede sendikalar aracılığı ile işçilere bildirge sunma olanağı sağlanması temenni edilmiştir.

      Yine bu örgütler arasında işçi sağlığının ülke çapında ortaklaşa bir biçimde ele alınması amacı ile daimi bir komite kurulması uygun görülmüştür. Bu komitenin ilerde bir İşçi Sağlığı Enstitüsü kurulmasına yönelik çalışması uygun bulunmuştur.

      3-Çalışma Bakanlığının bünyesinde oluşturulan Ulusal Düzeyde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu mali ve idari özerkliği olan, işyerini durdurmada ve kapatmada yaptırım gücüne sahip bir kuruluş olarak yasalaşmalıdır.

      4-ILO’nun işçi sağlığına ilişkin tavsiye kararları ve sözleşmeleri onaylanmalı ve hayata geçirilmelidir.

      5-Varolan işyeri hekimlerinin işverenlere bağımlılığı ortadan kaldırılmalıdır.

      6-İş Yasasının işçi sağlığı ile ilgili maddeleri ve bu maddelere ilişkin ceza hükümleri yeniden gözden geçirilmelidir. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına yol açan üretim aracı sahipleri için ağır hapis de dahil cezalar getirilmelidir.

      7-İş Yasası ve ilgili tüzük ve yönetmelikler çalışma ortamının iyileştirilmesi açısından özellikle çalışma haftası, fazla mesai, vardiya çalışmaları, üretimin hızı, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psiko-sosyolojik etkenler açılarından yeniden gözden geçirilmelidir.

      8-İşin organizasyonu, işin içeriği ve iş süresi konularında, sendikaların, ilgili meslek kuruluşlarının etkin olması sağlanmalı, bu uygulamaları yasa ve tüzüklere geçirilmelidir.

      9-Hamile ve yine doğum yapmış kadın işçiler için özel önlemler getirilmeli, kadın işçilerin fazla çalışmaya zorlanmaları ve gece çalışmaları yasaklanmalıdır.

      10-Çıraklar ve genç işçiler üzerindeki baskılara son verilmeli, çırakların eğitimi sağlanmalıdır.

      11-Tarım ve orman işçileri, iş yasası kapsamına alınmalı ve sigortasız işçi bırakılmaması amaçlanmalıdır.

      12-İşçi sağlığı çalışmalarında şu ilkeler temel alınmalıdır.

      a)İşçi sağlığı konusunda önce sağlık, sonra ürün ve makine düşünülmeli, işçinin ve ailesinin yaşamı ana amaç olmalıdır.

      b)Çalışmalar yalnızca tedavi edici hizmetleri, tazminatlar, değil, nedenleri ortadan kaldırmayı amaçlamalıdır.

      c)Önlemler, insan doğasının doğurduğu hatalara değil nesnel ve teknik nedenlere yönelik olmalıdır. İşçinin en dikkatsiz anında bile kaza yapmasına olanak sağlamayan koşullar yaratılmalıdır.

      d)Dikkatsizlik işçilerde değil, sistemde aranmalıdır.

      e)Önlemler alınırken işçi-tüketici-doğa bütünlüğü unutulmamalı, hammaddeler üretim süreci, ortaya çıkan ürünler hayvanlar ve bitki topluluğu, atmosfer, su... kısacası çevre hep birlikte ele alınmalıdır.

      f)Önlemler daha işyeri projeleri döneminde ele alınmalı, işyerinin konumu, üretim süresi, kullanılacak hammadde ve makinelerin seçimi sırasında en uygun koşullar tercih edilmelidir.

      g)İşçiler Mesleki Hastalıklara yol açan zararlı kimyasal maddeler ortamından çekilmeli, “kapalı sistem” tozlu yerlerde “yaş çalışma sistemi” uygulanmalıdır.

      I)İşçilere sürekli eğitimle üretim süreci, hammadde ve ortaya çıkan ürünler hakkında gerçek bilgiler verilmeli, işçiler hangi koşullar altında ne ile çalıştıklarını bilmelidirler.

      j)Sürekli bakım ve araştırma ile üretim süreçlerindeki ve ürünlerdeki gelişmeler izlenmeli işyerlerinde neden-sonuç ilişkileri içinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları kayıtları tutulmalı ve bu kayıtlar yaratıcı bir biçimde değerlendirilmelidir.

      k)İşçilere yetenek ve ilgilerine uygun iş verilmelidir.

      13-İşçi sağlığı sorunu gerçek anlamda üretimin toplumsal oluşu ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişkinin ortadan kalkacağı bir üretim biçiminde çözümlenecektir. Ancak bugün için demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi içinde işçi sağlığı konusunda daha ileri mevziler kazanmak için yoğun bir mücadele verilmelidir. Bu mücadele, başta işçi sendikaları olmak üzere tüm mesleki kuruluşların ve örgütlerin, tüm demokratik güçlerin ortaklaşa mücadelesi olarak sürdürülmelidir.
 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği