Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


İSİH Kolu Çalışma Anlayışı Yazdır

 

    Tabip Odaları İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu temsilcileri, kendi yörelerindeki, ülke geneli ile ilgili işçi sağlığı ve işyeri hekimliği ile ilgili gelişmeleri, eğilimleri, sorunları ve çözüm önerilerini, merkezi Kol çalışmasına taşırlar. Kol’da görüşülen konular örgütsel bir olgunluk düzeyine ulaştığında iç hukuk oluşturmaya yönelik karar altına alınarak tüm tabip odalarında uygulamaya girer.

    Oda komisyonları, Tabip Odası Yönetim Kurulu adına, Kol’da Merkez Konseyi adına bu çalışmaları yürütür. Bu ilişki bütünselliğinde Komisyonlar; kendi Yönetim Kurulu ile, Kol, Merkez Konsey ile işbirliği içinde, koordineli olarak çalışmalarını sürdürür.

    Bu çalışma düzeninde, yer alan kurumsal yapılar arasındaki ilişki hiyerarşik bir düzlemde değil, demokratik anlayış ve saygı içinde sürdürülür.

    Kol kendi işlerliği içinde, çeşitli çalışmalar için Kol Yürütme Kurulu’nu yetkilendirebilir. Bu doğrultuda, Kol Yürütme Kurulu kendisine verilen görevi yerine getirir ve gelişmeleri Kol’a sunar, Kol toplantıları, gündeminin belirlenmesinde, toplantının düzenli olarak sürdürülmesinde, toplantı sonuçlarının tutanak haline getirilmesinde ve bunların Tabip Odasına gönderilmesi gibi işlevleri de yerine getirir.

    Kol Yürütme Kurulu, çalışma döneminin sonunda çalışma raporunu Kol’a sunar. Odalardan gelen temsilciler üzerinden yeni Yürütme Kurulu seçilir. Yürütme Kurulu yeni dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin Çalışma Programı yaparak ilk toplantıda Kol’dan onay alır.

    Alınan kararların yürütülmesine ilişkin görevlendirmeler, gelişmelerin ve sonuçların değerlendirilmesi Kol içinde sürekli olarak yapılır. Böylelikle kendi kendisini denetleme ortamı canlı tutulur.

    Kol’da kararlar oy çokluğuna göre alınır. Ancak, Tabip Odaları arasında ortak bir anlayışın oluşması ve Odaların karşı karşıya gelmesine meydan verilmemesine çaba gösterilir. Bu nedenle oylama yapılmasından elden geldiği ölçüde kaçınılarak, ortak kabulün oluşmasına önem verilir.

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği