Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


İşyeri Hekimi B Tipi Sertifika Kursları Yazdır

İhtiyaç Neydi / Nereden Başladık ?

·        TTB’ nin A tipi sertifika kursundan geçen binlerce hekim vardı.

·        İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerliliği 1989 yılından itibaren sürekli eğitim koşuluna bağlı olduğu halde 1996 yılına kadar bir sürekli eğitim olanağı sağlanamamıştı.

·        A tipi sertifika kursu sırasında, akademisyenlerle ve dar maddi olanaklarla hazırlanmış organizasyonel parametreler üzerinden örgütle sıcak temasa geçen kursiyer hekim; sözleşme onayı istisna, örgütle ve örgütün işçi sağlığı alanındaki pratiğiyle ilişki ve iletişim kurabileceği bir ortam bulamadan, hatırladığı kadarıyla izole bir biçimde işyeri hekimliği faaliyetini sürdürüyordu, sürdürüyor.

·        TTB’ nin politikalarından ve alandaki mücadelesinden hekimlerin haberdar olmasını sağlayacak kanallar azdı, dardı. İşçi sağlığı komisyonları, oda yönetimleri ve TTB’ nin merkezi organları da işyeri hekimliği alanındaki mesleki / pratik sorunlar ve ihtiyacı monitörize edecek mekanizmalara sahip değildi. İşyeri hekimleri tekil sorunları nedeniyle veya istihdam prosedürlerini tamamlamak üzere komisyonlarla temasa geçtiğinde sıklıkla gerilim ve tartışma ortamı doğuyordu.

·        İşyeri hekimliği alanında aktif hekimlerin yaşadığı sorunlar ve iş sağlığı alanındaki örgütsel misyon çerçevesinde örgütsel destek ve dayanışma ihtiyacı vardı.

·        İletişim katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi, zenginleştirilmesi ihtiyacı vardı.

·        Hekimlerarası iletişim ve dayanışmaya zemin hazırlamak,

·        Yaşanan tekil sorunların, örgütsel zeminde ve birlikte geliştirilen perspektif içinde tartışılarak ortak paydaların bulunmasını sağlamak,

·        Oratk sorunlarla mücadele için enerji yaratmak, yol – yordam aramak gerekiyordu.

·        Örgütsel yeniden üretim ve büyüme için işçi sağlığı alanı yeni bir manivela potansiyeli taşıyordu.

Ne Yaptık ?

·        Oda yönetimlerinde, komisyon – kol faaliyetlerinde görev almış, özellikle işyeri hekimliği uygulamaları konusunda örgütsel birikimi ve deneyimi olan, fiilen işyeri hekimliği pratiği içinde mesleki uygulama örnekleri yaratmaya çalışan arkadaşlarımız, eğitim ve erişkin eğitimi süreçleri konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla bir eğitici eğitiminden geçtiler.

·        Eğitim içeriği ve yöntemleri belirlendi.

·        Her uygulama en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi, tartışıldı, eleştirildi. Yazılı değerlendirmeler alındı.

·        Kurs uygulamaları arasında eğitim içeriği ile yöntem ve araçlarını geliştirmek için tekrar tekrar bir araya gelindi.

·        Bu güne değin 84 kursta 5611 hekimle bir araya gelindi.

·        Kurslar sırasında;

·        TTB’ nin işçi sağlığı alanında bir taraf olarak rolü, sorumluluğu, misyonu, politikaları ve perspektifleri,

·        İşyeri hekimlerinin özlük hakları ve hukuksal dayanaklar,

·        İşyeri hekimlerinin görev ve sorumlulukları,

·        İşyerinde risk değerlendirmesi henüz mevzuatta ve gündemde yokken ‘’Risk değerlendirmesi’’ konusunu (4857 sayılı İş Yasasına bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerin temelinde bu konu vardır),

·        İşyerinde sağlık kayıtlarının tutulması, veri toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi sorumluluğunu, araç ve yöntemlerini

            

            içeren, görsel olarak zenginleştirilmiş, yazılı materyallerle desteklenmiş sunuşlar yaptık, soruları yanıtlamaya çalıştık, tartıştık.

·        Hekimlerin kendi belirledikleri sorunlar ve önceliklere, çözüm-çıkış yollarına yönelik olarak yapılandırılmış grup çalışmaları yaptık.

·        Grup çalışmalarıyla saptanan ortak öncelikli sorunlar, üretilen / paylaşılan değer, ilke ve hedefler, öneriler, talepler, ihtiyaçlar hekimler tarafından sunuldu ve yeniden tartışıldı.

·        Bilinenler hatırlandı, deneyimler paylaşıldı, bilgiler güncellendi.

·        Eğitimin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi yolunda, bir yılı aşan yoğun tartışma ve çabaların sonucunda klasik sunuşları içeren sınıf dersi tarzıyla kurs yapma modeli terk edilerek; erişkin eğitiminde daha önemli bir yeri olan “interaktif eğitim” tekniklerinin uygulanmasına geçildi. 2001 yılı başından başlayarak daha küçük gruplar halinde eğitime alınan kursiyerlerle; içerikte yer alan konuların karşılıklı olarak enine boyuna tartışıldığı, problem çözme sistematikleri uygulanarak yapılan grup çalışmaları ve sunuşların yer aldığı eğitimler hekimlerin beğenisini kazandı.

Ne Sağladık ?

·        Örgütü, örgütün işyeri hekimliği alanındaki birikimlerini hekimlerle buluşturduk.

·        Hekimleri, mesleki uygulamalarında besleyecek, kendi haklarının korunmasında destekleyecek bilgilerle buluşturduk.

·        Hekimleri yan yana getirdik, buluşturduk.

·        Herkesin katkısı ve katılımına açık bir tartışma platformu yarattık.

·        Hekimlerin sıcak sorunlarının, çözüm önerilerinin, beklenti ve taleplerinin örgütsel iç ortama, diğer örgütsel zeminlere taşınmasına aracılık ettik.

·        Örgüte yönelik bilgisizliğin aşılmasına, önyargıların kırılmasına katkıda bulunduk.

·        Yeni eğitim ihtiyaçlarının hissedilmesine, yeni taleplerin oluşmasına neden olduk.

·        İşçi sağlığı alanında hekim sorumluluğunun yeniden hatırlanması, duyarlılığın artırılması adına bir adım attık.

·        Kurslar bittikten sonra çok büyük bir oranda hekim “İyi ki düzenlediniz, böyle etkinlikleri tekrarlayım” dediler. Her sıcak yüz yüze ilişkide olduğu gibi duyguları paylaştık.

·        Eğitim / toplantı organize etme deneyimimiz arttı.

·        Üretimi sürdürme ve büyüme kararlılığı taşıyan, birlikte tartışan, araştıran, iş yapan, heyecan duyan, işe sevgi katan, insani bağları güçlü bir çalışma ekibi oluştu.

 

1996-2006 B Tipi Kurs Takvimi

Tarih

Kurs Yeri

Kursiyer Sayısı

30-31 Mart 1996

Bursa

265

16-17 Kasım 1996

Adana

124

14-15 Kasım 1996

Tekirdağ

83

11-12 Ocak 1997

Manisa

135

22-23 Şubat 1997

Antalya

153

22-23 Mart 1997

İçel

66

17-18 Mayıs 1997

Diyarbakır

27

31 Mayıs-1 Haziran 1997

Eskişehir

133

7-8 Haziran 1997

İstanbul (C Kursu)

43

20-21 Eylül 1997

Bursa

155

11-12 Ekim 1997

Denizli

81

15-16 Kasım 1997

İzmir

147

24-25 Ocak 1998

Zonguldak

68

30-31 Ocak 1999

İstanbul

34

6-7 Mart 1999

Çanakkale

77

15-16 Mayıs 1999

Balıkesir

80

8-9 Mayıs 1999

Adana

51

19-20 Haziran 1999

İstanbul

45

12-13 Haziran 1999

Eskişehir

108

25-26 Eylül 1999

İstanbul

150

13-14 Kasım 1999

Bursa

113

4-5 Aralık 1999

Trabzon

55

18-19 Aralık 1999

Zonguldak

54

29-30 Ocak 2000

Tekirdağ

116

26-27 Şubat 2000

Antalya

88

8-9 Nisan 2000

Kocaeli

120

1-2 Nisan 2000

Edirne

41

3-4 Haziran 2000

Samsun

42

10-11 Haziran 2000

Kocaeli

68

18-19 Kasım 2000

Ankara

150

4-5 Kasım 2000

Adana

52

11-12 Kasım 2000

İstanbul

105

9-10 Aralık 2000

İzmir

141

16-17 Aralık 2000

Ankara

85

27-28 Ocak 2001

İzmir

61

24-25 Mart 2001

İstanbul

30

14-15 Nisan 2001

İstanbul

35

31 Mart-1 Nisan 2001

İçel

58

5-6 Mayıs 2001

Muğla

43

23-24 Haziran 2001

Kütahya

47

22-23 Eylül 2001

Kırklareli

49

29-30 Eylül 2001

K.Maraş

67

6-7 Ekim 2001

İstanbul

47

13-14 Ekim 2001

Ankara

71

10-11 Kasım 2001

İzmir

84

22-23 Aralık 2001

İstanbul

39

29-30 Aralık 2001

Kocaeli

58

2-3 Şubat 2002

Aydın

83

16-17 Şubat 2002

Trabzon

41

2-3 Mart 2002

Afyon

36

23-24 Mart 2002

Kayseri

43

6-7 Nisan 2002

İstanbul

87

27-28 Nisan 2002

Muğla

44

11-12 Mayıs 2002

İstanbul

42

25-26 Mayıs 2002

Çorum

40

1-2 Haziran 2002

Balıkesir

44

15-16 Haziran 2002

İstanbul

45

21-22 Eylül 2002

İstanbul

36

12-13 Ekim 2002

Antalya

60

16-17 Kasım 2002

İstanbul

27

14-15 Aralık 2002

Ankara

66

11-12 Ocak 2003

Denizli

100

22-23 Şubat 2003

Muğla

49

22-23 Mart 2003

İstanbul

49

29-30 Mart 2003

İzmir

78

5-6 Nisan 2003

Giresun

65

31 Mayıs-1 Haziran 2003

İstanbul

23

7-8 Haziran 2003

Zonguldak

27

21-22 Haziran 2003

Konya

80

27-28 Eylül 2003

İstanbul

62

4-5 Ekim 2003

Kocaeli

20

17-18 Ekim 2003

Adana

32

25-26 Ekim 2003

Tekirdağ

35

20-21 Aralık 2003

İstanbul

34

28-29 Şubat 2004

Gaziantep

70

28-29 Şubat 2004

Denizli

37

10-11 Nisan 2004

İzmir

55

3-4 Temmuz 2004

Ankara

60

27-28 Kasım 2004

Samsun

17

18-19 Aralık 2004

İstanbul

39

26-27 Mart 2005

Antalya

65

4-5 Haziran 2005

İzmir

24

11-12 Haziran 2005

Konya

30

10-11 Eylül 2005

Denizli

24

TOPLAM

84 kurs

5.611

 

 

 

 

B TİPİ KURS EĞİTİCİLERİ

 

Ali Rıza Tiryaki

Alpaslan Türkkan

Arif Müezzinoğlu

Ayça Tanyeli

Ayhan Kalyoncu

Ayşe Öztürk

Ayten Zeytinoğlu

Bedi Küçük

Burhanettin Aydoğan

Bülent Aslanhan

Cem Çoşkun

Ceyhan Akkaya

Ceylan Özkan

Deniz Erduran

Ercan Duman

Erhan UYSAL

Eyüp OĞAN

Gönül MALAT

Gül DAĞISTANLI

Haluk Başçıl

İsmail İstemi Oral

M. Celal MESTÇİOĞLU

M.Tamer SUSMUŞ

Mehmet Ali SARIBOYACI

Mehmet Yoldaş

Meral TÜRK

Meryem Turan ORALKAN

Murat Özveri

Mustafa Çinkılıç

Mustafa GÜLER

Mustafa ŞİGAN

Mustafa TAMYÜREK

Oğuz Konuralp AKIN

Oya Otyıldız

Özcan Baripoğlu

Saim ERARSLAN

Sedat KARABULUT

Semiha Yıldız

Serpil KESKİN

Şafak ERBAKAN

Şevket AKSOY

Turabi Yerli

Zafer ŞİŞLİ

Zeynep ŞİŞLİ

Ziynet ÖZÇELİK

Zühtü Şahin

 

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği