Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


Dr. Cahit Erkan Yazdır

Cahit ErkanEğitim ve Çalışma Hayatı

1920, Göksun-Kahramanmaraş doğumlu.

1947, İstanbul Tıp Fakültesinden Mezuniyet

1947-1948, Elbistan Sıtma Savaş Tabipliği

1948-1949, Askerlik hizmeti

1950-1960, Kahramanmaraş Merkez Hükümet tb., Biga Belediye Tabipliği, Elbistan Hükümet Tb. ve Yeşilhisar Hükümet Tb.

1960-1962, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Hıfzıssıhha Okulunda Halk Sağlığı İhtisası.

1962-1964, Dünya Sağlık Örgütünün bursu ile Londra Hıfzıssıhha Okulunda Halk Sağlığı Diploma Kursu (D.P.H.) ve Royal Enstitüde İş Sağlığı Diploma Kursu (D.I.H.)

1964-1974,     Sağlık ve Soyla Yardım Bakanlığı’na Bağlı Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu’nda

her seviyede ki sağlık personelinin (Hekim, hemşire ve sağlık teknisyenleri) öğretim ve eğitim hizmetlerinde görev almak ve kendi konumda Bakanlığa danışmanlık yapmak. Yarım zaman olarak Ankara Tıp Fakültesi’nde ve Diyarbakır Tıp Fakültesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri vermek ve seminerler yönetmek.

1966-1980, Tarihleri arasında çıkarılan ve İş Sağlığı ile ilgili yasalarda imzası var.

1974-1985, Tam zamanlı öğretim görevlisi olarak Ankara Tıp Fakültesi Hijyen ve Koruyucu Hekimlik İstatistik Kürsü’sünde (Şimdi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı) İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları konularında ders verme ve tüm sağlık konularında seminerler yönetmek.

1985-2000, Meteksanda işyeri hekimliği

 

Yayın

1-İş Sağlığı Ders Kitabı            Birinci Baskı 1968                   A.Ü.Tıp Fakültesi Yayını No:225

2-İş Sağlığı Ders Kitabı            İkinci Baskı 1972                    A.Ü.Tıp Fakültesi Yayını No:264

3-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Yönetim,

Denetim ve Eğitim                                                       ETİBANK Alüminyum İşletmesi

                                                                                  Müessesesi Eğitim Müdürlüğü

                                                                                  Yayını 512-001

Radyoaktif Maddeler? Birimleri Sağlık Zararları           ETİBANK Alüminyum İşletmesi

                                                                                  Müessesesi Eğitim Müdürlüğü                                                                                                Yayını 512-001

Elektrik Kazaları ve Korunması                                               ETİBANK Alüminyum İşletmesi

                                                                                  Müessesesi Eğitim Müdürlüğü                                                                                                Yayını 512-001

4-İş Kazaları                                                               Orta Doğu Teknik Üniv.İşletmecilik                                                                                        ve Yönetim Sistemleri Enst.Yayını

5-Gürültü Sorunu-Gürültü Seviyesinin Ölçülmesi

Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri                      ETİBANK Alüminyum İşletmesi

                                                                                  Müessesesi Eğitim Müdürlüğü                                                                                                Yayını 512-008

6-İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Kitabı                     Ankara Üniv.Tıp Fakültesi Yayını-441

7-Tercüme:

The Theory and Practice of Publicc Health Kitabından (W.Hobson B.Sc.,M.D.,DPH) dört bölüm:

-Isı ve Vantlasyon-Sağlık Üzerine Etkileri

-İyonlayıcı Radyasyon ve Radyoaktif Maddelerin Sağlığa Zararları

-Aşırı Isı ve Gürültünün Sağlıkla İlgisi

-İş Sağlığı

 

Dış Ülkelerde Katıldığım Uluslar arası Toplantılar (Seminer, Konferans ve Kurs)

 

1965    Course on Radiatin Protection  Danimarka       Uluslararası Çalışma Örgütü

1965    Inter-Regional Seminar on Occupational Health  Emphasuzing Especilly Health in Agriculture  Sovyet Rusya Moskova; Kiev            Dünya Sağlık Örgütü

1967    Training Course On Ergonomics          Hindistan, Bombay       Dünya Sağlık Örgütü

1972    Epidemiyologlar Toplantısı (Türkiye Temsilcisi)            İran (Tahran)    Sento

1972    Inter-Regional Travelling Seminar Onair Pollution in Working Environment      Sovyet Rusya Moskova, Baku, Postov, Kiev    Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)

1972    Joint ILO/WHO Conference The Teaching of Occupational Health and Safety in European Countries (Eksper olarak) İtalya, Milano   Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü Ortak Konferansı

1973    Working Party on the Institution of a European Health Card (Türkiye Temsilcisi)         Fransa, Strazburg            Avrupa Konseyi.

 

 

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği