Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


Dr. Turhan Akbulut Yazdır

Turhan AkbulutDr. Akbulut, 1949 yılında iç hastalıkları uzmanı olarak Sümerbank Hereke Fabrikasında endüstriye katılmıştır. İlk günden itibaren iş hekiminin görevinin alışılagelen klasik hekimlikten bambaşka olduğunu görüp, endüstride gelişmiş memleketlerdeki uygulamaları incelemiş, yerlerinde görmüş ve ülkemizde işçi sağlığı konusunda ilk telif eser olan “İş Hekimliği ve İşyerlerindeki Mediko-Sosyal Problemler” isimli kitabını yayınlamıştır.

Bursa Merinos, SSK Diyarbakır, Kütahya Azot Sanayi Başhekimliklerinde, Çalışma İş Güvenliği İstanbul Grup Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra Hollanda ve Belçika Çalışma Müşavirliklerine atanmış, yurt dışındaki işçilerimizin tıbbi ve sosyal sorunlarını çok yakından izlemiştir. Yurtdışında iken 1973 yılında “Belçika kömür madenlerinde çalışan Türk işçilerinin mediko-sosyal sorunları” isimli tezi ile “Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik” dalında Üniversite Doçenti ünvanını almış, 1977 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliğine seçilmiştir.

“İş ve Meslek Hastalıkları” uzmanı da olan Dr. Akbulut, 1982 yılında “Meslek hastalıklarında koruma yöntemleri ve kurşun zehirlenmelerine uygulanması” isimli tezi ile profesörlüğe yükseltilmiştir. 1987 yılında emekli olup, çeşitli Yüksek Öğretim Kurumlarında  sözleşmeli Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği