Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


Dr. Nesrin Yüksel Yazdır

Image1950 İstanbul doğumlu;

1975 yılında İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1981 yılında Nöroloji uzmanlığını aldı.

1982 yılında “SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezi”nde uzman hekim olarak çalışmaya başladı.

1985 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda, EMG Laboratuvarında bir yıl süre ile çalıştı ve EMG eğitimi aldı. Bu eğitimden sonra SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezi’nde uzman hekim olarak çalışması yanında, EEG ve EMG laboratuvarı sorumlusu oldu.

1984 yılında Almanya’da Bad Godesberg Nörolojik Rehabilitasyon Merkezi’nde bir ay süre ile “Mesleki Rehabilitasyon” konusunda eğitim amaçlı olarak çalıştı.

1995 yılında JICA’nın programı kapsamında Japonya’da Yokohama Rosai Hospital’da 3 ay süreli, “Çalışanların Sağlığı” konulu eğitimlere katıldı ve incelemelerde bulundu.

1997-1998 yıllarında ILO-IPEC’in “Deri İş Kolunda Çalışan Çocuklarda Kimyasalların Etkileri” projesinde saha çalışmalarına katıldı ve işyeri tarama muayenelerini gerçekleştirdi.

Bugüne kadar yüzlerce işyeri incelemesi, araştırması ve tarama muayenelerine aktif olarak katıldı.

İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları yönünden incelenen ortalama 5000 kişiye EMG tetkiklerini bizzat yaparak, ayrıca yapılan 20000’in üzerindeki EEG tetkiklerini değerlendirdi.

İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda birçok araştırması, değişik tıp kongrelerinde tebliğ edilerek neşredildi.

1997 yılında “Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Bilimsel 2.’lik Ödülü”nü aldı.

Halen SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde çalışmaktadır.

Evli, bir çocukludur.

 

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği