Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


Dr. Haldun Sirer Yazdır

Image1925 yılında Üsküdar da doğdu.

1942 yılında Kabataş lisesini bitirdi. 1948 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Askerliğini yedek subay olarak Mersin’de yaptı.

1954 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. İlk görevine Mersin SSK’da başladı. SSK Mersin Hastanesinde kurucu başhekim ve dahiliye mütehassısı 1960 yılında SSK Gaziantep Hastanesi ve Gaziantep Amerikan Hastanesinde Dahiliye mütehassısı olarak görev yaptı. Mersin’de 1954-1960 yıllarında part-time olarak; Hollanda Kraliyet Liman İnşaat Şirketinde ve Foster Weeler Rafineri Hastanesinde İşyeri Hekimliği yaptı.

1966 yılında İstanbul SSK Osmaniye Dispanserinde kurucu başhekim ve dahiliye mütehassısı olarak görev yaptı.

1969 yılında Çalışma Bakanlığı İSGÜM, Ankara Ulus Hastanesi ve Osmaniye Dispanseri arasında ilk olarak çok geniş kapsamlı Tümsap Projesinin İstanbul Koordinatörlüğünü yaptı. Bu proje ile 10.000 işçiyi kapsayan geniş bir alanda işçi sağlığı çalışmaları başlatıldı. Projenin Ankara Koordinatörü Dr. Engin Tonguç’ta Ulus hastanesinde projenin hastane bölümü çalışmalarını yürütüyordu. 1975 yılında Dr. Engin Tonguç’la birlikte, İtalya, Finlandiya, Almanya, İngiltere ve Fransa’ya gidilerek işçi sağlığı tetkiklerinde bulundu. Gerek proje çalışmaları ve gerek dış ülke tetkikleri sonucunda; SSK’da Meslek Hastalıkları Hastaneleri projesini Dr. Engin Tonguç’la birlikte hazırladı. 1976 yılında İstanbul Meslek Hastalıkları Kliniği’nin kuruluşunda (SSK Eyüp Hastanesi İçinde) yönetici ve uzman olarak görev aldı. Hastanelerin kuruluşu ancak 1980 yılında Dr. Engin Tonguç’un Genel Müdür Yardımcılığı zamanında mümkün oldu. Ankara’da 100 yataklı ve İstanbul Kartal’da 300 yataklı İAT Meslek Hastalıkları ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezi kuruldu. Bu hastaneler İtalyan üniversiteleri işçi sağlığı enstitülerinin bir örneği şeklinde idi. Kartal Meslek Hastalıkları Hastanesinin Başhekim ve uzmanı olarak görev yaptı.

Gerek kliniklerin ve gerek hastanelerin kurulma ve işlevleri esnasında büyük baskı ve zorluklarla karşılaşıldı. 1985 yılında İstanbul Meslek Hastalıkları ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezinin, Enstitü şekli bozularak bir genel hastane şekline döndürülmesi fikrine karşı gelen Dr. Sirer 1985 yılında bu merkezin bir SSK hastanesi şekline döndürülmesi üzerine görevinden istifa etti.

1983 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından iş ve meslek hastalıkları ileri dal uzmanlık diploması verildi.

1985 yılında Dr. Nejat Yazıcıoğlu ve Dr. Metin Benol tarafından kurulan işçi sağlığı derneğinde aktif rol alarak “120 kişiye 1 yıllık işçi sağlığı eğitim yapan Dr. Sirer, 150 saatlik bu eğitimi dernek sertifikaladı.

1985 yılından itibaren İstanbul Tabip Odasında Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nun genel sekreterliği zamanında İşçi Sağlığı Komisyonunda İşçi sağlığı çalışmalarına devam etti. 1987 yılında Dr. Nejat Yazıcıoğlu ile hazırladıkları İşyeri hekimleri kursu projesini TTB’ye ulaştırıldı. Bu proje halen TTB tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Bu projede hekimlere yapılan kurslarda eğitim görevlisi olarak görev aldı. Halen bu projede akademi üyesi olarak çalışmaktadır.

1996 yılında Avrupa Birliği Uzmanlar Sendikasının (UEMS) TTB adına İşçi Sağlığı bölümüne aktif üye olarak katılmaya başladı. Halen bu görevi devam etmektedir. (Occupational Medical Section of the Union of European Medical Specialties)

Dr. Haldun Sirer 1957-1960 Adana Mersin İskenderun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 1960-1966 Gaziantep Urfa Maraş tabip odası yönetim kurulu üyeliği ve İstanbul Tabip Odasında kısa süre başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Başlıca Projeleri;

Meslek Hastalıkları Hastanelerinin kuruluş projesi Dr. Engin Tonguç’la birlikte 1975-1980.

İşyeri Hekimleri sertifikalı kurs projesi Dr. Nejat Yazıcıoğlu ile birlikte 1987...

Şişe cam İşçi Sağlığı Meslek Hastalıkları Projesi 1989-2002 (12 İşyeri Ortak Sağlık Birimleri Kurulması)

Bu projelerin hem hazırlayıcısı ve hem de uygulayıcı olarak görev yapmıştır. Petkim İşçi Sağlığı Projesi 1985, Agrosan İşçi Sağlığı Projesi 1995, Başer Kimya İşçi Sağlığı Projesi 1999.

Dr. Sirer; çeşitli İtalyan üniversiteleri (Milano Klinica Del Lavoro, Torino, Genova ve Roma Katolic ve Padova İşçi Sağlığı Enstitüleri), Fransa, İngiltere, (Londra, Glasgow), Rumanya Enstitüleri ve Almanya Frankfurt, Bonn, Heildelberg ve Hamburg mesleki rehabilitasyon merkezlerinde incelemelerde bulunmuştur. Milano (Clinica del Lavoro) ve Alman mesleki rehabilitasyon merkezleri hakkında birer raporu bulunmaktadır.

Dr. Haldun Sirer’in 1986 yılında İstanbul Tabip Odası tarafından verilen Dr. Muzaffer Aksoy ödülü, Türk-İş tarafından verilen 46.yıl Onur Ödülü, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından verilen Onur Ödülü, 1994’de İstanbul Tabip Odası tarafından verilen İşçi Sağlığı Kursları plaketi ve Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından verilen İşçi Sağlığı Onur Ödülü gibi 40’dan fazla plaket ve belge sahibidir.

Dr. Haldun Sirer İstiklal Madalyası sahibidir.

54 yıldır Hekimlik eden Dr. Haldun Sirer halen Bakırköy Kızılay Tıp Merkezi Başhekimi ve Dahiliye Mütehassısı olarak çalışmaktadır.

Dr. Haldun Sirer evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği