Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


Dr. Nusret Fişek Yazdır

Image21 Kasım 1914 yılında İstanbul’da doğan Dr.Fişek, Kurtuluş Savaşı’nın önde gelen komutanlarından Tümgeneral Hayrullah Fişek’in oğludur.

1933 Üniversite Reformu’nun mezun ettiği ilk kuşaktan olan Prof.Dr.Nusret H. Fişek, 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1941 yılında aynı üniversitede “Bakteriyoloji” ihtisasını tamamlayan Dr.Fişek, 1946 yılında Hayati Tıbbi ve Gıdai Kimya Mütehassısı, 1952 yılında Harvard Üniversitesi Tıp Bilimlerinde Doktora Derecesi, 1955 yılında Biyokimya Doçentliği ve 1966 yılında Halk Sağlığı Profesörü ünvanlarını almıştır.

Bu ünvanların yanısıra, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Aşı Kontrol Laboratuvarı Şefliği, Avrupa Biyolojik Standardizasyon Birliği Eksper Komitesi Üyeliği, Dünya Sağlık Örgütü Danışmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Öğretim Üyeliği, Hıfzıssıhha Okulu Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Dekanlığı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, International Editorial Advisory Committee of the Population Information Programme of the George Washington University Medical Center Üyeliği, Dünya Nüfus Araştırması’nın Değerlendirilmesi WHO/HRP Hizmet Araştırmaları Steering Komitesi Üyeliği, Dünya Sağlık Örgütü İcra Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunan Dr.Fişek, 1983-1990 yılları arasında da Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı yapmıştır.

Ayrıca, demografi alanındaki çalışmaları nedeni ile Michigan Üniversitesi 150. Yıl Ödülü’nü alan Prof.Dr.Fişek, Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği Şeref Diploması, Hacettepe Üniversitesi Akademik Hizmet Belgesi, Türk Tabipleri Birliği Hizmet ve Onur Belgesi ile Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Şeref Rozeti sahibidir.

Prof.Dr.Nusret Fişek, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun ile Türk Nüfus Planlaması Kanunu’nun hazırlanması, sağlık hizmetlerinin daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından da benimsenen çağdaş ilkelere göre düzenlenmesindeki önemli hizmetleri, tıp eğitiminin topluma dönük eğitim biçimine dönüştürülmesindeki hizmetleri, Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Nüfus Sorunları alanlarındaki derin bilgisiyle sayısız uzman yetiştirmesi ve çok sayıda bilimsel eser vermesi nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1993 Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.

Yine, Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi alanındaki çalışmaları nedeniyle Royal College of Physicians (FRCP) Üyeliği ile ödüllendirilen Prof.Dr.Nusret Hasan Fişek, American Medical Association, Harvard Chapter of the Society of the Sigma, The New York Academy of Sciences, The National Geographic Society, The Incorporated Liverpool School of Tropical Medicine, The American Public Health Association, The Faculty of Community Medicine of the Royal College of Physicians, İnsan Hakları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Nükleer Tehkileye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED) ve Ankara Jinekoloji Cemiyeti Üyeliği yapmıştır.

Türkçe ve yabancı dilde çok sayıda bilimsel çalışması bulunan Dr.Fişek, 3 Kasım 1990 yılında vefat etmiştir.

YAYINLARI
Halk Sağlığında 50 Yıl -M.R.Dirican ile birlikte-

 • Halk Sağlığı Hizmetlerinde Diyetisyenlere Düşen Görevler
  (Beslenme ve Diyet Dergisi, Ankara 1972)
 • Türkiye’de Doğurganlık, Çocuk Düşürme ve Gebeliği Önleyici Usul Kullanma Arasında İlişkiler (Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Mart 1972)
 • Türkiye’de Gebeliği Önlemek İçin Ailelerin Kullandıkları Usuller
  (Hacettepe Tıp/Cerrahi Bülteni, Cilt 5, Sayı 4, Ekim 1972)
 • Muscle Extractives in the Production of Tetanusz To/In
  (-J.Howard Mueller ve Pauline A.Miller ile birlikte- Journal of Bacteriology, Volume 67, Number 3, p.329, received for publication September 17, 1953)
 • Çağdaş Sağlık Anlayışı (İş Hekimliği Ders Notları 1989)
 • Çocukları Bulaşıcı Hastalıklardan Koruma İmmünizasyon ve Değeri
  (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, AÜTF, Temmuz-Ağustos 1958, Sayı 1-2)
 • Türkiye’de Çocuk İmminizasyonu -Necmettin Akyay ile birlikte-
  (Türk Hijyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, s.327)
 • Pediatride Kemoprofilaksi
  (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, AÜTF, Ekim 1959)
 • Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Üzerine Çalışmalar-Planlama
  (DPT Dergisi, Cilt 1, İlkbahar 1962)
 • Köylerde Sağlık Hizmetleri
  (SSYB-AÇS Yayını, İstanbul 1963)
 • Türkiye’de Nüfus Meselelerinin Ele Alınış Tarzı ve Planlar
  (Sağlık Dergisi, Mart-Nisan 1964)
 • Halk Sağlığına Giriş
 • Tıp Felsefesinde Son Gelişmeler: Tedavi Hekimliği Faaliyeti İçinde Koruyucu Hizmetlerin İnkişafı -John E.Gordon’dan Çeviri-
  (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Ocak 1961)
 • Hekimler İçin Aile Planlaması El Kitabı İçinde (Ed.Ayşe Akın)
 • Sağlık Nüfus Çevre - Nüfus ve Çevre Konferansı Kitabı
 • Abortion In Turkey -Sabahat Tezcan ve Carol L Carpenter Yaman ile birlikte-
  (HÜ Institute of Comm. Medicine 1980)

  Türkiye’de Çocuk Düşürme 1980 (Türkçesi)
 • Çocuk Düşürme: Önemli Tıbbi ve Sosyal Bir Sorun-DoçDr.Sebahat Tezcan ile birlikte-
  (HÜ THE Yayını 12, Ankara 1980)
 • Türkiye’de Nüfus Yapısı ve Nüfus Sorunları 1973 Araştırması İçinde Türkiye’de Aşırı Doğurganlık ve Kullanılan Gebeliği Önleyici Yöntemler
  (HÜ Yayınları, D-5)
 • School of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey: Fitting Medical Education to the Needs of the Community
  (WHO Public Series, No 70, Geneva 1979)
 • Halk Sağlığı Hizmetlerinde Diyetisyenlere Düşen Görevler
  (Beslenme ve Diyet Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ocak 1972)
 • WHO: Family Formation Patterns and Health içinde: Ankara
  -Sümbüloğlu, Benli, Bertan ile birlikte-
 • Dünyada Nüfus Sorunu-Dünyda ve Türkiye’de Nüfus Sorunları
  (Ekonomik ve Sosyal Konferanslar Hey. Kasım 1974)
 • Medicine and Population Change – A Population Change: A Strategy For Physicians
 • An Integrated Healtf/Family Planning Programme in Etimesgut District, Turkey
  (Studies in Family Planning, July 1974, Vol.5, No.7)
 • Educating Tomorrow’s Doctors - Workshop Papers Prepared For “The Fourth World Conference on Medical Education” Copenhagen 1972,
  (The World Medical Assosiaton p.37)
 • Abortion Research: International Experience, Lexington Books
 • Prospects For Fertility Planning in Turkey – Fertility and Family Planning: A World View, Edited by Behrman, Corsa, Freedman
  (The Universty of Michigan Press 1969)
 • Health Planning in Turkey: As an Example For Planning in Developing Countries
  (International Colloqium on Health Palnning, 1-3.12.1967, p.141)
 • Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve laboratuvar Teşhis Usulleri (Çeviri)
  (Refik Say. Mer. Hıf.Enst Yay. No 19, 1956)
 • Türkiye’de Doğum Kontrolünün Uygulanması Üzerinde İncelemeler
  Prof.Dr.Ragıp Üner ile birlikte- (SSYB Yayını, No 264, 1961)
 • Sağlık Hizmetinde Mikrobiyoloji I – Genel Mikrobiyoloji
  Payzın, Özsan, Ekmen ile birlikte – (AÜ Tıp Fakültesi Yayını, No 153, 1965)
 • Türkiye’de Nüfus Planlaması – Tıpta Yenilikler – Eczacıbaşı İlaç Fabrikası
  (Nüfus Planlaması Sayısı)
 • Halkımıza Sağlık Hizmetlerini Nasıl Götürebiliriz?
  (Ankara Tabip Odası Bülteni, Ekim 1975)
 • Çin Halk Cumhuriyetinde Sağlık Yönetimi
  (Özgür İnsan, Cilt 3, Sayı 27, Ocak 1976)
 • Population Planning in Turkey: National and Foreign Priorities
  (International Journal of Health Services, Vol.3, No 4, 1973)
 • Koruyucu ve Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerinin Planlanmasında Örgütlenme Modelleri, 23. Milli Türk Tıp Kongresi (24-28 Eylül 1974, İzmir)
  (Rapor III-1, s.7-28)
 • Ekonomik Kalkınma, üfus ve Hukuk – Türkiye …….. Kongresi
  (26-30 Kasım 1970, Ankara)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu III.Bilim Kongresi Tıp Araştırma Grubu Konularındaki Özetler
  (25-27 Ekim 1971, Ankara)
 • Nüfus Planlamasında Hükümetin Sorumluluğu
  (Sağlık Dergisi, Cilt 37, Sayı 11-12, s.1)
 • Problems in Starting a Programme – Family Planning and Population Programme – A Review of World Developments – Proceedings of the International Conference on Family Planning Programmes, p.297
 • Organisation et Plan d’Extension des Sevices Publics Dans Les Pays en Voie de Development – Revue Medicale Du Moyen Orient
  (Journees Medicales 22 Annee, No 1, Janvier-Febrier 1965, p.11)
 • Sağlık İdaresinde Modern Eğilimler – 20. Milli Türk Tıp Kongresi (23-27 Eylül 1968, İstanbul)
 • A New Institute at the Hacettepe Science Center: Hacettepe Institute of Population Studies (The Turkish Journal of Pediatrics, Vol.8, October 1966, No.4)
 • Demographic Surveys in Turkey – Turkish Demography: Proceeding of a Conference August 1969
 • The Programme of an Institute of Population Studies and Its Relationship to Medical Education and to an National Family Planning Programme. In Teaching Family Plannnig – Josiah Macy Foundation, 1969, p.47
 • In Family Planning and Medical Education H.Vanzyle Hyde L.S.Block – J.M. Ed. Part 2, Nov. 1969
 • Fertility Control in Turkey – Dr.Shorter ile birlikte-(Demography No 2, Vol.5, 1968.) Special Issue: Process and Problems of Fertility Control Around the World.
 • Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansman Sorunları – 21. Milli Türk Tıp Kongresi (20-26 Eylül 1970)
 • An Example of an Integrated Approach to Health Care: The Turkish National Health Services – Ciba Foundation Symposium on Teamwork for World Health 1971, pp 55-76 (Ed.Gordon Wolstenholme, Maeve O.Connor, J.A.Churchill Publ.London)
 • An Epidemiological Study on Abortion in Turkey – Induced Abortion – A Hazard to Public Health 8-11.2.1971
 • Koruyucu Hekimlikte İlaçlardan Yararlanma
  (ANSA Tıp Bülteni, Mayıs 1971, Sayı 4)
 • Türkiye’de Sağlık Devrimi – Mimarlık 71/ 9.10, s.9
 • Köylerde Sağlık Hizmetleri
  (İstanbul 1. Ana Çocuk Sağlığı Semineri Yayınları 1963)

 

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği