Ana Sayfa

Portreler
Eğitimler
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
İSİH Kol Kararları
Etkinlikler
İşyeri Hekimliği Asgari Ücretleri
İşyeri Hekimliği Uygulamaları
Anket Çalışmaları
Hukuk
Mevzuat
Kongre, Konferans Duyuruları

Bağlantılar
İletişim İçin
Arama Yap
Haberler


Dr. Yıldız Bilgin Yazdır


Image1945 yılında İstanbul’da doğdu.

İstanbul Kız Lisesi’ni ve 1968 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları Uzmanlığı’nı aldıktan sonra Almanya’ya gitti.

1976-1982 yılları arasında Almanya’da 2 yılı Lungen Klinik Löwenstein Bei Heilbronn olmak üzere değişik kliniklerde çalıştı.

1982 yılında Almanya dönüşü, SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmaya başladı.

1985 yılında aynı hastanede Baştabip Yardımcısı oldu.

Dr. Yıldız Bilgin halen SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde uzman hekim ve baştabip yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Bugüne kadar yüzlerce işyeri inceleme, araştırma ve tarama muayenelerine aktif olarak katılmıştır.

İşçi sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda değişik tıp kongrelerinde tebliğ ederek neşrettiği birçok çalışması bulunmaktadır.

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Merkezi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nce düzenlenen “Pnömokonyoz Değerlendirme Eğitimi” sertifikasına sahiptir.

1983 yılında Almanya’daki rehabilitasyon merkezlerini incelemek üzere Kurumca görevlendirilmiştir.

TTB’nin düzenlediği “İşyeri Hekimleri Eğitim Kursları”na konuşmacı olarak katılmaktadır. 2000 yılı Dr. Nejat Yazıcıoğlu Hizmet Ödülünü almıştır.

Halen çalıştığı klinik uzmanlığı ve Baştabip Yardımcılığı görevi ile beraber;

SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanlığı,

Meslek Hastalıkları Malüliyet Değerlendirme Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

 

 
© 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği