Afişler

Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 1631
2 Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! 1588
3 Tabip Odasına üye ol! 1575
4 G(ö)revdeyiz! 1598
5 Hekimliğime Dokunma 1938
6 Taşeron Ölümdür 1730
7 Bu Şiddet Sona Ersin 4480
8 Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar 2052
9 14 Mart 2882
10 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 2327
11 Avrupa'da Asistan Hekimlik 1966
12 Aile Hekimliği Bu Mudur? 2272
13 Nasıl Sağlıklı Olursunuz? 2149
14 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 2504
15 Türkiye Büyük Hekim Meclisi 2621
16 KHB Karne Değerlendirmesi 2531
17 Özel Hekimlik Çalıştayı 3122
18 Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları 3450
19 Dr. Ersin Arslan'ı Anıyoruz 3457
20 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 3582