Afişler

Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 1552
2 Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! 1515
3 Tabip Odasına üye ol! 1502
4 G(ö)revdeyiz! 1528
5 Hekimliğime Dokunma 1870
6 Taşeron Ölümdür 1682
7 Bu Şiddet Sona Ersin 4416
8 Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar 1980
9 14 Mart 2824
10 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 2267
11 Avrupa'da Asistan Hekimlik 1907
12 Aile Hekimliği Bu Mudur? 2205
13 Nasıl Sağlıklı Olursunuz? 2080
14 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 2460
15 Türkiye Büyük Hekim Meclisi 2554
16 KHB Karne Değerlendirmesi 2470
17 Özel Hekimlik Çalıştayı 3058
18 Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları 3380
19 Dr. Ersin Arslan'ı Anıyoruz 3391
20 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 3510