Afişler

Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 1828
2 Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! 1775
3 Tabip Odasına üye ol! 1777
4 G(ö)revdeyiz! 1738
5 Hekimliğime Dokunma 2128
6 Taşeron Ölümdür 1868
7 Bu Şiddet Sona Ersin 4655
8 Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar 2222
9 14 Mart 3069
10 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 2506
11 Avrupa'da Asistan Hekimlik 2120
12 Aile Hekimliği Bu Mudur? 2446
13 Nasıl Sağlıklı Olursunuz? 2314
14 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 2651
15 Türkiye Büyük Hekim Meclisi 2793
16 KHB Karne Değerlendirmesi 2712
17 Özel Hekimlik Çalıştayı 3275
18 Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları 3610
19 Dr. Ersin Arslan'ı Anıyoruz 3609
20 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 3760