Afişler

Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 1287
2 Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! 1267
3 Tabip Odasına üye ol! 1233
4 G(ö)revdeyiz! 1292
5 Hekimliğime Dokunma 1625
6 Taşeron Ölümdür 1473
7 Bu Şiddet Sona Ersin 4130
8 Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar 1719
9 14 Mart 2564
10 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 1982
11 Avrupa'da Asistan Hekimlik 1694
12 Aile Hekimliği Bu Mudur? 1958
13 Nasıl Sağlıklı Olursunuz? 1825
14 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 2255
15 Türkiye Büyük Hekim Meclisi 2333
16 KHB Karne Değerlendirmesi 2241
17 Özel Hekimlik Çalıştayı 2824
18 Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları 3136
19 Dr. Ersin Arslan'ı Anıyoruz 3138
20 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 3261