Afişler

Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 1385
2 Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! 1354
3 Tabip Odasına üye ol! 1336
4 G(ö)revdeyiz! 1369
5 Hekimliğime Dokunma 1727
6 Taşeron Ölümdür 1553
7 Bu Şiddet Sona Ersin 4237
8 Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar 1810
9 14 Mart 2654
10 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 2092
11 Avrupa'da Asistan Hekimlik 1765
12 Aile Hekimliği Bu Mudur? 2060
13 Nasıl Sağlıklı Olursunuz? 1910
14 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 2336
15 Türkiye Büyük Hekim Meclisi 2413
16 KHB Karne Değerlendirmesi 2323
17 Özel Hekimlik Çalıştayı 2913
18 Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları 3233
19 Dr. Ersin Arslan'ı Anıyoruz 3233
20 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 3350