Afişler

Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 1438
2 Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! 1403
3 Tabip Odasına üye ol! 1390
4 G(ö)revdeyiz! 1424
5 Hekimliğime Dokunma 1784
6 Taşeron Ölümdür 1601
7 Bu Şiddet Sona Ersin 4301
8 Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar 1873
9 14 Mart 2719
10 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 2150
11 Avrupa'da Asistan Hekimlik 1804
12 Aile Hekimliği Bu Mudur? 2106
13 Nasıl Sağlıklı Olursunuz? 1962
14 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 2379
15 Türkiye Büyük Hekim Meclisi 2458
16 KHB Karne Değerlendirmesi 2369
17 Özel Hekimlik Çalıştayı 2954
18 Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları 3283
19 Dr. Ersin Arslan'ı Anıyoruz 3288
20 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 3406