Tam Gün süreci

Sağlık Bakanlığı hukuka saygı göstermeli, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın kararlarını yok saymaktan vazgeçmelidir! Konuyla ilgili 27 Temmuz 2010 tarihinde yapılan basın açıklaması görüntüleri...

ba27072010

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.07.2010 tarihinde yaptığı genel yazı üzerine, TTB Merkez Konseyi bir basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu basın toplantısında şunları söyledi:

Sağlık Bakanlığı Anayasa Mahkemesi’nin “Tam Gün” Kararıyla İlgili Yorumlarını ve Uygulamalarını Hukuka Aykırı Buldu. “Tam Gün” Yasası ile hekimlerin, güvencesiz ve giderek düşürülecek ücretlerle, günde 14-15 saat tek bir kurumda çalışmaya mecbur bırakılması planlandı. Konuyla ilgili 22 Temmuz 2010 tarihinde yapılan basın açıklaması görüntüleri...

hukukSağlık Bakanlığı Anayasa Mahkemesi’nin “Tam Gün” Kararıyla İlgili Yorumlarını ve Uygulamalarını Hukuka Aykırı Buldu. “Tam Gün” Yasası ile hekimlerin, güvencesiz ve giderek düşürülecek ücretlerle, günde 14-15 saat tek bir kurumda çalışmaya mecbur bırakılması planlandı.

TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Ziynet Özçelik Anayasa Mahkemesi’nin 16 Temmuz 2010 tarihli Tam Gün Yasası’yla ilgili iptal kararına ve hekimler için getireceği sonuçları yorumluyor.

657 sayılı Yasaya tabi olarak kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler mesai sonrası serbest hekimlik yapabilir mi?

TTB Sağlık Bakanlığı’na Tam Gün ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararına ilişkin görüş yazısı gönderdi

Sağlık Bakanı, 30 Temmuz'dan sonra tıp fakültesi öğretim üyeleri hariç bütün kamu çalışanı hekimlerin serbest çalışmalarını sona erdireceklerini aksi davranışta bulunacaklara gerekli yaptırımları uygulayacağını açıklamıştır.

ba19072010Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra, Üniversitede olsun Sağlık Bakanlığı’nda olsun kamuda çalışan hiçbir hekim muayenehanesini kapatmaya, işyeri hekimliğini bırakmaya veya ikinci görevinden ayrılmaya zorlanamaz.

16.07.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

CHP tarafından açılan ve kamuoyunda “Tam Gün” yasası olarak bilinen Kanun’un bazı maddelerinin iptalini isteyen dava Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Alınan karar Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından değerlendirildi. Ekte TTB’nin davaya ilişkin açıklaması sunulmuştur.

ACELE VE GÜNLÜDÜR

9 Temmuz 2010

1014/2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Anayasa Mahkemesi, “tam gün” yasası ile ilgili olarak CHP’nin açtığı davada konu hakkında bilgi almak üzere, TTB Merkez Konseyi Başkanı ve yöneticilerini 14 Temmuz Çarşamba günü sözlü açıklama için çağırdı.

Bu içeriğin okunma sayısı: 3859