Yazışmalar


882/2009
01 Haziran 2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 10 Haziran 2009 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :13 Haziran  2009, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-17.00 

Gündem :
 1. Tam süre çalışma yasa  tasarısı ve pratisyen hekimler
 2. Aile Hekimliği Pilot İller Çalıştayı hazırlıkları
 3. İstanbul Protokolü Eğitimleri
 4. Pratisyen Hekim Kolu 20. Yıl etkinlikleri
 5. 14.Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları
 6. Diğer
 
 
 
 

857/2009
25.05.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            11 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

11 Nisan 2009 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları:

Katılanlar:
 1. Ful Uğurhan Torlak-Mersin
 2. Fatma Baydilek İymen-Gaziantep
 3. Uğur Işık-Diyarbakır
 4. Peyker Temiz-Manisa
 5. Havva Güneş Özden-Ankara
 6. Kevser Vatansever-İzmir
 7. Çiğdem Gürses-Çanakkale
 8. Yasemin İlhan Yalçın-Çanakkale
 9. Selva Bayar-Hatay
 10. Hülya Biriken-Ankara
 11. Serap Şahinoğlu- Ankara
 12. Leyla Karaoğlu-Rize
 13. Nüket Paksoy Erbaydar- Ankara
 14. Elif Kırteke-İstanbul
 15. Nimet Altın-Antalya
 16. Handan Kurtbaş- Ankara
 17. Lale Tırtıl- İstanbul
 18. Ceyda Tetik- Ankara, Tıp Öğrencileri Kolu
 19. Sevinç Ödül Oruç- Ankara, Tıp Öğrencileri Kolu
 20. Aytuğ Balcıoğlu- Ankara
 21. Filiz Ak Parlak- Ankara
 22. H. Sedef Akdoğan-Bolu
 23. Didem Gelegen- Ankara
 24. Deniz Nalbantoğlu-Denizli
 25. Sezen Vatansever- Ankara, Seyreylem Film Kollektifi
 26. Gönül Tanır- Ankara
 27. Esin Avcı-Denizli
 28. Müge Yetener-Ankara
 
Gündem :
 1. 8 Mart etkinlikleri
 2. Kadın hekim öyküleri
 3. Örgütlenme çalışmaları
  1. 20 Nisan 2009 tarihinde Şanlıurfa’da Venhar Önat duruşmasına katılım
  2. II . Kadın Örgüt Okulu
  3. Bölge toplantıları
 4. Yürütülen çalışmalar ve yeni öneriler
  1. Seks işçileri ve Türkiye’de yasal durum-sunu
  2. Istanbul Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı
  3. Kadın hekim envanteri
  4. Üreme sağlığı
 1. 2010 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi için öneriler
 2. TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı için kadın kolu görüşü
 
Kararlar :
 1. Tabip odalarında yapılan 8 Mart etkinlikleriyle ilgili bilgi verildi. Adana, Ankara, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ Tabip Odalarında yapılan  etkinliklerin Kol Yürütme Kuruluna iletilen bilgilerini içeren sunuya websayfasından ulaşabilirsiniz.
 2. Kadın hekim öyküleri: Mesleki ve özel yaşamlarımızda uğradığımız ayrımcılıklar konusunda farkındalık yaratacak, örgütlenmenin önemini vurgulayacak, geleceğe ilişkin umut veren bir çalışma yapılmasına karar verildi. Yaşlı hekimlerle bir sözlü tarih çalışması yürütülmesinin önemi vurgulandı. Hem yazılı hem görsel materyal oluşturulması konusunda eğilim ortaya çıktı. Görsel materyalin bir film olması için Seyreylem Film Kollektifiyle birlikte çalışmaya karar verildi. Leyla Karaoğlu, Peyker Temiz, Serap Şahinoğlu, Handan Kurtbaş, Sezen Vatansever, Didem Gelegen, Zehra Mete ve Lale Tırtıl’dan oluşan bir çalışma grubu kuruldu.
 3. Hasta yakını tarafından şiddet uygulanması nedeniyle Dr. Venhar Önat tarafından açılan davanın 20 Nisan tarihli duruşmasına destek amacıyla kol yürütme kurulunun, İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır Tabip Odalarından temsilcilerle katılmasına karar verildi.
 4. Kadın hekim komisyonlarının henüz kurulmadığı bölgelerde, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde örgütlenme çalışmaları yapılmasına; mümkün olan en yakın tarihte bir kol toplantısının Diyarbakır’da yapılmasına karar verildi.
 5. Kadın hekim Envanteri konusunda planladığımız çalışma ile ilgili olarak İstanbul, Karabük, Rize-Artvin, Malatya, Kastamonu-Çankırı, Zonguldak, Aksaray, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Bartın, Gaziantep, Bilecik, Manisa, Mersin, Balıkesir, Bolu-Düzce, Antalya, Hatay Tabip Odalarından kadın hekim sayı ve uzmanlık alanları ile ilgili bilgiler ulaştı. Adı geçmeyen illerden gelecek bilgileri bekliyoruz. Aynı bilgilerin Uzmanlık Derneklerinden de istenmesine karar verildi.
 6. Serap Şahinoğlu ve Nüket Erbaydar tarafından hazırlanan Kadın Kolu Yönergesi Taslağı sunuldu. Taslağa son halinin verilmesi için Yürütme Kuruluna görev verildi. 
 7. Kadın Örgüt Okulunun Eylül ya da Ekimde  Hatay’da yapılmasına karar verildi. Tarihin kol YK tarafından netleştirilmesine karar verildi.
 8. Nüket Erbaydar, 2010 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi için öneriler içeren bir sunum yaptı. 2008 kongresi deneyimlerini de içeren sunumda tema, logo, finansman gibi pek çok noktaya değinildi. Tema-yer-tarih ile ilgili seçenekleri Yürütme Kurulunun değerlendirip sunmasına karar verildi.
 9. TTB Etik Bildirgeleri Kitabı kadın bakış açısıyla incelendi. 20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da ikincisi yapılacak olan çalıştayda yapacağımız öneriler tartışıldı. Doğum  kontrol  yöntemleri, yardımcı üreme  teknikleri, gebeliğin sonlandırılması gibi pek çok tıbbi uygulamanın büyük oranda kadın  bedeni üzerinden  ele alındığına dikkat çekildi. Özellikle üremeye yardımcı olacak tıbbi teknoloji kullanımına eleştirel bir mesafeden bakılması ve  uygulamalar sırasında kadın bedenini nesneleştiren, indirgemeci bir yaklaşımdan kaçınılması gerektiği vurgulandı. 
 
 

25 Mayıs 2009
847/2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği,  Adli Tıp Kurumu tarafından Avrupa Komisyonu’na sunulan bir program çerçevesinde, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir çağrıya icap etmiş ve Sağlık Bakanlığı mensubu adli tıp uzmanı olmayan hekimlere İstanbul Protokolü eğitimleri vermeyi amaçlayan “İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı: Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Hakimler ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme” programının yürütücülüğünü üstlenmiştir.

         Size daha önce duyurduğumuz eğitici eğitimleri bu yılın Şubat ve Mart aylarında tamamlanmış ve nihayet programın asıl hedefi olan Uygulamacı Eğitimlerine başlanmıştır. Bu kapsamda Birliğimizin usta eğiticilerinin süpervize edeceği eğiticiler eliyle 4000 hekim yine birliğimiz usta eğiticileri tarafından hazırlanmış program ve materyaller yardımıyla İstanbul Protokolü bilgi düzeyini yükseltme eğitimlerine katılacaklardır.

         Eğitimler EK’li programdan da görebileceğiniz gibi 28 farklı ilde fakat tüm Türkiye’den hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu güne değin ülkemizde gerçekleştirilmiş en geniş çaplı ve etkin insan hakları eğitimi sayılabilecek bu program; iyi hekimlik, bilimsel ve etik değerlere bağlılık, insan haklarına saygı temelinde yıllardır sürdürdüğümüz çabalarımızın doğal bir ürünüdür.

         İstanbul Protokolü gibi oluşumuna katkıda bulunmuş olmaktan kıvanç duyduğumuz ve insanlık onuruna karşı işlenen en büyük suç işkence ve kötü muamelenin önlenmesinde en etkili uluslar arası kılavuz sayılan bu belgenin Birliğimiz eliyle 4000 meslektaşımızla buluşacak olmasının değeri tartışılmazdır.

         Türk Tabipleri Birliği etkinliklerinin, özü iyi hekimlik ve demokrasi olan mücadelemizin en güzel ürünlerinden biri olan bu programa olması gerektiği gibi, evsahibi ruhuyla sahip çıkmanız, iyi hekimlik, bilimsel ve etik değerlere bağlılık ve insan haklarına saygı ile Tabip Odalarımızın etkinlik ve mücadeleleri arasındaki olmazsa olmaz bağı eğitime katılacak tüm meslektaşlarımız nezdinde görünür kılınması önemlidir.

         Bu kapsamda;

·      Çevre iller dahil faaliyet sınırlarınızdaki adli tıp uzmanı olmayan hekimlerin İl sağlık Müdürlükleri eliyle programa katılmalarını teşvik etmenizi,

·      İlinizde eğitim düzenleniyorsa eğitim ortamlarına bir standla katılmanızı,

·      Eğitimin ilk günü sabah 09:00’da gerçekleştirilen Açılış oturumlarında evsahipliğinizi de vurgulayan hoşgeldiniz konuşmaları yapmanızı,

·      Eğitim ortamını ziyaret ederek meslektaşlarımızla birebir temas etmenizi

·      Eğitimin zaman akışına hürmet eden fakat eğitimin ruhunu vurgulayan basın toplantıları veya paralel etkinlikler örgütlemenizi

·      Eğitime çevre illerden gelerek katılan meslekdaşlarımıza mesleki dayanışma ve örgütlülük temelinde ayrıca ilgi göstermenizi

         önemle rica ediyoruz.

         İstanbul Protokolü Eğitimlerinde de görüşmek dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Altan Ayaz
MK Üyesi

Dr.Hülya Biriken
MK Üyesi

 

EK: İstanbul Protokolü Uygulamacı Eğitimleri Programı-illere göre

(İllerdeki eğitimlere o ilden ve çevre illerden kaçar kişinin katılacağını Ve ilinizdeki Sağlık Bakanlığı il irtibat kişisini görmek için lütfen Bakanlığın http://www.adlitabiplik.saglik.gov.tr/index.php?p=iphep linkini ziyaret ediniz.)

 
TTB İSTANBUL PROTOKOLÜ UYGULAMACI
EĞİTİMLERİ YERLER VE TARİHLERİ
Şehir
Otel
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
ANKARA
İçkale Otel
20.May.09
22.May.09
ANKARA
İçkale Otel
03.Ağu.09
05.Ağu.09
ANKARA
İçkale Otel
06.Ağu.09
08.Ağu.09
ANKARA
İçkale Otel
10.Ağu.09
12.Ağu.09
ANKARA
İçkale Otel
13.Ağu.09
15.Ağu.09
ADANA
İnci Otel
02.Kas.09
04.Kas.09
ADANA
İnci Otel
05.Kas.09
07.Kas.09
ADANA
İnci Otel
09.Kas.09
11.Kas.09
AFYON

Çakmak Marble Otel

09.Kas.09
11.Kas.09
AFYON

Çakmak Marble Otel

12.Kas.09
14.Kas.09
AFYON

Çakmak Marble Otel

16.Kas.09
18.Kas.09
ANTALYA
Grida City Otel
05.Eki.09
07.Eki.09
ANTALYA
Grida City Otel
08.Eki.09
10.Eki.09
ANTALYA
Grida City Otel
12.Eki.09
14.Eki.09
ANTALYA
Grida City Otel
15.Eki.09
17.Eki.09
AYDIN
Nysa Otel
28.Eyl.09
30.Eyl.09
AYDIN
Nysa Otel
01.Eki.09
03.Eki.09
AYDIN
Nysa Otel
05.Eki.09
07.Eki.09
BALIKESİR
Basri Otel
01.Eki.09
03.Eki.09
BALIKESİR
Basri Otel
05.Eki.09
07.Eki.09
BALIKESİR
Basri Otel
08.Eki.09
10.Eki.09
BALIKESİR
Basri Otel
12.Eki.09
14.Eki.09
BURSA
Central Otel
03.Ağu.09
05.Ağu.09
BURSA
Central Otel
06.Ağu.09
08.Ağu.09
BURSA
Central Otel
10.Ağu.09
12.Ağu.09
BURSA
Central Otel
13.Ağu.09
15.Ağu.09
DIYARBAKIR
Class Hotel
25.May.09
27.May.09
DIYARBAKIR
Class Hotel
28.May.09
30.May.09
DIYARBAKIR
Class Hotel
01.Haz.09
03.Haz.09
DIYARBAKIR
Class Hotel
04.Haz.09
06.Haz.09
DIYARBAKIR
Class Hotel
08.Haz.09
10.Haz.09
EDİRNE
Balta Otel
02.Kas.09
04.Kas.09
EDİRNE
Balta Otel
05.Kas.09
07.Kas.09
ERZURUM

Polat Renaissance Otel

01.Haz.09
03.Haz.09
ERZURUM

Polat Renaissance Otel

04.Haz.09
06.Haz.09
ERZURUM

Polat Renaissance Otel

08.Haz.09
10.Haz.09
ERZURUM

Polat Renaissance Otel

11.Haz.09
13.Haz.09
ESKİŞEHİR
Büyük Otel
02.Kas.09
04.Kas.09
ESKİŞEHİR
Büyük Otel
05.Kas.09
07.Kas.09
G.ANTEP
Grand Otel
03.Ağu.09
05.Ağu.09
G.ANTEP
Grand Otel
06.Ağu.09
08.Ağu.09
G.ANTEP
Grand Otel
10.Ağu.09
12.Ağu.09
G.ANTEP
Grand Otel
13.Ağu.09
15.Ağu.09
HATAY

Büyük Antakya Oteli

08.Eki.09
10.Eki.09
HATAY

Büyük Antakya Oteli

12.Eki.09
14.Eki.09
HATAY

Büyük Antakya Oteli

15.Eki.09
17.Eki.09
ISTANBUL(ANA)

Greenpark Bostancı

11.Haz.09
13.Haz.09
ISTANBUL(ANA)

Greenpark Bostancı

15.Haz.09
17.Haz.09
ISTANBUL(ANA)

Greenpark Bostancı

18.Haz.09
20.Haz.09
ISTANBUL(ANA)

Greenpark Bostancı

22.Haz.09
24.Haz.09
ISTANBUL(ANA)
Greenpark Bostancı
25.Haz.09
27.Haz.09
ISTANBUL(AVR)
Dedeman Otel
01.Haz.09
03.Haz.09
ISTANBUL(AVR)
Dedeman Otel
04.Haz.09
06.Haz.09
ISTANBUL(AVR)
Dedeman Otel
15.Haz.09
17.Haz.09
ISTANBUL(AVR)
Dedeman Otel
18.Haz.09
20.Haz.09
ISTANBUL(AVR)
Dedeman Otel
22.Haz.09
24.Haz.09
ISTANBUL(AVR)
Dedeman Otel
29.Haz.09
01.Tem.09
ISTANBUL(AVR)
Dedeman Otel
02.Tem.09
04.Tem.09
ISTANBUL(AVR)
Dedeman Otel
06.Tem.09
08.Tem.09
İZMİR
Sc Inn Otel
25.May.09
27.May.09
İZMİR
Sc Inn Otel
28.May.09
30.May.09
İZMİR
Sc Inn Otel
01.Haz.09
03.Haz.09
İZMİR
Sc Inn Otel
04.Haz.09
06.Haz.09
İZMİR
Sc Inn Otel
08.Haz.09
10.Haz.09
İZMİR
Sc Inn Otel
11.Haz.09
13.Haz.09
KAYSERİ
Grand Eras Otel
20.Tem.09
22.Tem.09
KAYSERİ
Grand Eras Otel
23.Tem.09
25.Tem.09
KOCAELİ
Asya Otel
06.Tem.09
08.Tem.09
KOCAELİ
Asya Otel
09.Tem.09
11.Tem.09
KOCAELİ
Asya Otel
19.Eki.09
21.Eki.09
KOCAELİ
Asya Otel
22.Eki.09
24.Eki.09
KOCAELİ
Asya Otel
26.Eki.09
28.Eki.09
KONYA
Özkaymak Hotel
01.Haz.09
03.Haz.09
KONYA
Özkaymak Hotel
04.Haz.09
06.Haz.09
KONYA
Özkaymak Hotel
08.Haz.09
10.Haz.09
KONYA
Özkaymak Hotel
11.Haz.09
13.Haz.09
MARDİN
Grand Yay Otel
15.Haz.09
17.Haz.09
MARDİN
Grand Yay Otel
18.Haz.09
20.Haz.09
MERSİN
Sultaşa Otel
19.Eki.09
21.Eki.09
MERSİN
Sultaşa Otel
22.Eki.09
24.Eki.09
MUĞLA
Yücelen Otel
06.Tem.09
08.Tem.09
MUĞLA
Yücelen Otel
09.Tem.09
11.Tem.09
NEVŞEHİR
Dinler Hotel
19.Eki.09
21.Eki.09
NEVŞEHİR
Dinler Hotel
22.Eki.09
24.Eki.09
SAMSUN
Tepe Otel
08.Haz.09
10.Haz.09
SAMSUN
Tepe Otel
11.Haz.09
13.Haz.09
SAMSUN
Tepe Otel
15.Haz.09
17.Haz.09
SİVAS
Köşk Hotel
09.Kas.09
11.Kas.09
SİVAS
Köşk Hotel
12.Kas.09
14.Kas.09
SİVAS
Köşk Hotel
16.Kas.09
18.Kas.09
ŞANLIURFA
Harran Otel
19.Eki.09
21.Eki.09
ŞANLIURFA
Harran Otel
22.Eki.09
24.Eki.09
TRABZON
Saylanlar Otel
29.Haz.09
01.Tem.09
TRABZON
Saylanlar Otel
02.Tem.09
04.Tem.09
TRABZON
Saylanlar Otel
06.Tem.09
08.Tem.09
TRABZON
Saylanlar Otel
09.Tem.09
11.Tem.09
VAN

Büyük Urartu Otel

02.Kas.09
04.Kas.09
VAN

Büyük Urartu Otel

05.Kas.09
07.Kas.09
ZONGULDAK
Emirgan Otel
28.Eyl.09
30.Eyl.09
ZONGULDAK
Emirgan Otel
01.Eki.09
03.Eki.09

856/2009
25.05.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda gündem taslağı bildirilen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 21 Haziran 2009 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır. Gündem önerilerinizin 15 Haziran 2009 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kol toplantısında alt çalışma grupları da toplanacaktır. Çalışma gruplarında daha önceden yer alan ve yeni katılmak isteyen kadın üyelerinizin katılımının sağlanması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

Toplantının Tarihi    :21 Haziran 2009 (Pazar)

Saati                           :10.00-17.00

Yeri                            :TTB Merkez Konseyi

                                   GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                                   No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

GÜNDEM:
 1. Çalışma grupları
  1. Kadına yönelik şiddet
  2. Kadın hekim öyküleri
 2. 2010 yılı II. Kadın Sağlığı Kongresi
 3. 3-4 Ekim 2009, Hatay II. Kadın Hekim Örgüt Okulu
 
 
 

818/2009
21.05.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 6 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Gündemle ilgili komisyonlarınızda görüş oluşturarak toplantıya hazırlıklı gelinmesini ve katılımcı isminin en geç 1 Haziran 2009 tarihine kadar bildirilmesini, ekte gönderilen anket formunun doldurularak 30 Haziran  2009 tarihine kadar ulaştırılmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantının Yeri       :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak 

No.2 Kat .4  Maltepe/ANKARA

Tarihi                         :6 Haziran 2009

Saati                           :10.00- 17.00

 

Toplantı Gündemi :

1-Divan Kurulu seçimi

2-Türkiye sağlık ortamı ve işçi sağlığı alanında yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi , Temel ve ileri eğitimler  hakkında bilgilendirme,

3-Tabip Odalarının çalışmaları konusunda bilgilendirmesi,

4-TTB 57. Büyük Kongresi’nin 14.No’lu kararının, TTB Büyük Kongresi öncesinde gözden geçirilerek,  Kongreye  bilgi amaçlı karar alınması,

5–“TTB Organları Çalışma Yönergesi” hakkında odaların ve Kol’un değerlendirmesi,  İSİH Kolu’nun görüş ve önerilerinin tespiti ve Büyük Kongre’ye görüş – karar önerilerinin  iletilmesi,

6–4.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin ön program taslağının, İstanbul Komisyonu’nca  Kola aktarılması ve taslak hakkında  değerlendirme,

7–Her yıl 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen  “Nusret Fişek Anma Günü Etkinlikleri” kapsamında : “Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü ve  Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” için  birer aday isim ve jüride yer alacak bir kişinin belirlenmesi,

…………………………..  TABİP   ODASI

İŞYERİ    HEKİMLİĞİ    UYGULAMA    BİLGİLERİ   ANKETİ

( Mayıs – 2009 )
No
Anket Soruları

Üye   Sayısı

1
Odanızın  aktif  üye  sayısı ?
 
2

Odanızda  İSİH  Komisyonu   var mı ?

 
3

İşyeri  Hekimliği  Sertifikasına  sahip  toplam  üye  sayınız ?

 
4

Aktif  olarak  işyeri  hekimliği  yapan  üye  sayınız ?

 
5

Yalnızca  işyeri  hekimliği  yapan, başka  mesleki  etkinliği  bulunmayan  üye  sayınız ? ( Tam  ya  da  yarı  zamanlı )

 
6

Aktif  işyeri  hekimliği  yapan  Pratisyen  Hekim  sayınız ?

 
7

Aktif  işyeri  hekimliği  yapan  Uzman  Hekim  sayınız ?

 
8

Tam  gün  işyeri  hekimliği  yapmak  isteyen  üye  sayınız ?

 
9

Aktif  olarak  işyeri  hekimliği  yapmayıp, işyeri  sırası  bekleyen  sertifikalı  üye  sayınız ?

 
10

TTB  İşyeri  Hekimliği  Temel  Eğitim  Sertifika   Programı  Ön  Eğitimi’ne başvuruda  bulunup  katılım  onayı  bekleyen  üye  sayınız ?

 
11

TTB  İşyeri  Hekimliği  Temel  Eğitim  Sertifika  Programı  Ön  Eğitimi’ne  devam   etmekte   olan   üye   sayınız  ?

 
12

TTB  İşyeri  Hekimliği  Temel  Eğitim  Sertifika  Programı  Ön  Eğitimi’ni  tamamlayıp “Ölçme - Değerlendirme  Sınavı” nı  bekleyen  üye  sayınız ?

 
13

TTB  İşyeri  Hekimliği  Temel  Eğitim  Sertifika  Programı  Ön  Eğitimi’ni  tamamlayıp  “Ölçme - Değerlendirme  Sınavı”  na  girmeyen  ve  sınavda başarılı  olamayan  toplam  üye  sayınız ?

 
14

Oda  bölgenizde  50’nin  üzerinde  işçi  çalıştırıp  işyeri  hekimi bulundurmayan  firma  sayısı ?

 
15

Oda  bölgenizde  ortak sağlık birimi ve ortak sağlık biriminde çalışan işyeri hekimi sayısı?

 
16

Oda bölgenizde  Tabip Odası  onaysız, SGK yetkisiyle çalışan işyeri hekimi var mı? Sayısı?