Yazışmalar


1104/2011
02.08.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısının 24 Eylül 2011 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.

Aşağıdaki soruların Odanız tarafından 9 Eylül 2011 Cuma gününe kadar yanıtlanarak Merkez Konseyine gönderilmesi kol toplantısının gündeminin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Gelen yanıtlardan elde edilecek veriler ışığında hazırlanacak gündem daha sonra gönderilecektir.

1-Kamu+İşyeri Hekimliği konusunda ilinizdeki son durum nedir? Bilindiği gibi illerde bu konu son derece farklı biçimlerde yaşanmaktadır. Herhangi bir müdahalenin olmadığı ve eskisi gibi sürecin devam ettiği iller olduğu gibi, müdahalenin yazılı ve sözlü savunma almaya ve çalışma yerinin değişikliği ile pratikte Kamu+İşyeri Hekimliğinin birlikte sürdürülememesinin sağlanmasına kadar farklı uygulamalar sürmektedir. Bu aşamada ilinizdeki son durum nedir?

2-Oda işyeri hekimliği kayıtlarının, Oda onayı almaya yönelik “Bakanlık yaklaşımlarından” sonra bu dönemde durumu tam olarak ifade etmediği, dolayısıyla başvuruların yanında başvurmayanların da bilgilerini topladığımız, İlimizin gerçek sayılarına ulaşmayı sağlayabilir misiniz?

3-Oda sınırlarınız içinde OSGB’lerin listesi ve buralarda çalışan işyeri hekimi sayısını, listesini sağlayabilir misiniz? Bize başvurunun olmaması dolayısıyla kayıtlarımıza girmeyen bu verilere ulaşmamız kesin olamayacaktır. Ancak bu çalışmayı sürekli kılarsak gerçek sayılara ulaşabiliriz.

4-Odanız sınırları içinde işçi sağlığı ve işyeri hekimliği bugün itibariyle ne durumdadır?

5-Önümüzdeki bir yıllık dönemde alandaki durumun geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?

Sorulara gerçekçi, somut yanıtlar bulup, hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak makul adımları birlikte atmamız dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

1104/2011
02.08.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısının 24 Eylül 2011 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.

Aşağıdaki soruların Odanız tarafından 9 Eylül 2011 Cuma gününe kadar yanıtlanarak Merkez Konseyine gönderilmesi kol toplantısının gündeminin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Gelen yanıtlardan elde edilecek veriler ışığında hazırlanacak gündem daha sonra gönderilecektir.

1-Kamu+İşyeri Hekimliği konusunda ilinizdeki son durum nedir? Bilindiği gibi illerde bu konu son derece farklı biçimlerde yaşanmaktadır. Herhangi bir müdahalenin olmadığı ve eskisi gibi sürecin devam ettiği iller olduğu gibi, müdahalenin yazılı ve sözlü savunma almaya ve çalışma yerinin değişikliği ile pratikte Kamu+İşyeri Hekimliğinin birlikte sürdürülememesinin sağlanmasına kadar farklı uygulamalar sürmektedir. Bu aşamada ilinizdeki son durum nedir?

2-Oda işyeri hekimliği kayıtlarının, Oda onayı almaya yönelik “Bakanlık yaklaşımlarından” sonra bu dönemde durumu tam olarak ifade etmediği, dolayısıyla başvuruların yanında başvurmayanların da bilgilerini topladığımız, İlimizin gerçek sayılarına ulaşmayı sağlayabilir misiniz?

3-Oda sınırlarınız içinde OSGB’lerin listesi ve buralarda çalışan işyeri hekimi sayısını, listesini sağlayabilir misiniz? Bize başvurunun olmaması dolayısıyla kayıtlarımıza girmeyen bu verilere ulaşmamız kesin olamayacaktır. Ancak bu çalışmayı sürekli kılarsak gerçek sayılara ulaşabiliriz.

4-Odanız sınırları içinde işçi sağlığı ve işyeri hekimliği bugün itibariyle ne durumdadır?

5-Önümüzdeki bir yıllık dönemde alandaki durumun geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?

Sorulara gerçekçi, somut yanıtlar bulup, hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak makul adımları birlikte atmamız dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

995/2011
07.07.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi Türk Tabipleri Birliği tutuklu ve hükümlülerin sağlığa ulaşma haklarını ihlal eden, hekimlik onurunu zedeleyen üçlü protokolün kaldırılması konusunda yoğun çaba harcamaktadır.

Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu hastasını kelepçeli olarak muayene etmeyi reddettiği için yargılanmaktadır. Duruşma 27 Temmuz 2011 günü saat 09.30’da Mardin Midyat Adliyesi’nde yapılacaktır. Aynı gün ekte afişini gönderdiğimiz “İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği” konulu bir panel gerçekleştirilecektir.

Odanız üyesi hekimlerle duyuruyu paylaşacağınız ve katılım sağlayacağınız düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

08 Temmuz 2011
1003/2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

3 Ağustos 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik gereği, yıllardır muayenehanede hizmet veren hekimler,  fiziki şartları yerine getiremedikleri için muayenehanelerini 4 Ağustos 2011 tarihinde kapatacak ve işsiz kalacaklar. Muayenehane hekimleri arasında sadece muayenehanede çalışarak hayatını sürdüren 2500 hekim de bulunmaktadır.

Muayenehanelere ilişkin yapılan bu bilim ve etik dışı uygulamaya 6 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan yönetmelikle laboratuarlar ve müesseseler de eklendi. Yapılan düzenlemeyle yeni laboratuar ve müessese açmak imkânsız hale getirildi.

Anayasa Mahkemesi verdiği karar ile hekimlerin serbest çalışma hakkının olduğunu ve hekimleri sadece bir yerde çalışmaya zorlamanın anayasaya aykırı olduğunu saptadı. Daha sonra Danıştay da gerekçeli kararında tüm hekimlerin muayenehanelerinde çalışabileceklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı ise bu anayasal hakkı muayeneler için uygulanamayacak fiziki şartlar oluşturarak engelleme çabasındadır.

Bu haksızlığa karşı İstanbul Tabip Odası ve TTB yapılan forumun ardından Taksim’de 2000 meslektaşımızın katıldığı bir yürüyüş düzenledi. Muayenehanesi olan ve olmayan hekimler bu sırada gasp edilmek istenen hekim hakkının savunucusu oldular.

TTB yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açmış olup sonucun takipçisi olmaktadır. Ayrıca medya organlarında bu haksızlığın gözler önüne serilmesi için çabalarını sürdürmektedir. 12 Temmuz 2011 de yeni dönemde milletvekili olarak seçilmiş olan 41 hekim milletvekili ile bir toplantı düzenleyerek konuyu gündeme ve TBMM çatısı altına taşıma girişimleri sürdürülmektedir.

Ayrıca yönetmeliğin iptali çabaları sonuçlanmazsa 25 Temmuz 2011 de Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı’nı protesto etmek üzere toplanacağız. Bu konuda üyelerinizi bilgilendirmeniz ve 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşmaya yüksek oranda katılımın sağlanması sonuç almada çok değerli bir katkı sağlayacaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

923/2011
23.06.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Muayenehanelerin kapatılması, yalnızca mesleklerini muayenehane hekimliği yaparak sürdüren hekimlerin değil ülkemizde özgürce “iyi ve onurlu hekimlik” yapmak isteyen tüm hekimlerin sorunudur. Çıkarılan yönetmelik ve düzenlemeler ile ucuz hekim işgücü yaratılması planlanmakta; hekimlerin mesleklerini özgürce ve sağlık tekellerine hükmeden yerli ve uluslararası sağlık sermayesinden bağımsız olarak yapabilme hakkı ve ortamı ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Mücadele kapsamında tüm tabip odalarının ve uzmanlık derneklerinin üyelerini bilgilendirmesi kaçınılmaz önem arz ediyor.

  • 26 Haziran 2011 günü İstanbul Taksim Hill otelde saat 09:30-12:00 arası yapılacak olan panel- forum ardından 13:00’te Tünel-Taksim yürüyüşüne,
  • 1 Ağustos 2011 Ankara’da saat 11:00’de TTB önünden Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş ve 12:00’de basın açıklamasına,

Üyelerinizin katılımını sağlamak üzere katkılarınızı bekler, ekteki etkinlikleri duyuran afişi web sayfalarınızda yayımlayacağınız düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

serbesticra