Yazışmalar


1556/2010
24.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği tarafından basılan;

“Uzmanlık Dernekleri İçin Etik Kılavuzlar, Füsun Sayek İçin Yazılanlar/Söylenenler 2005-2007 ve II.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi”  adlı yayınlarımız, yararlanılacağı düşüncesiyle ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

1555/2010
24.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bu yıl XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirecektir. Her zaman olduğu gibi XVI. TUEK kapsamında da sağlık ortamına ilişkin güncel değerlendirmeler, sağlık ortamında hekimlik değerleri, uzmanlık eğitiminin farklı boyutları öncelikli olarak tartışılacaktır. Bu tartışma ve paylaşımlardan yararlanarak ülkemizde hekimlik mesleğinin daha ileriye gidebilmesi amacıyla ileriye dönük planlamalar yapılacaktır.

XVI. TUEK’in başarıyla gerçekleşebilmesi için uzmanlık derneklerinin değerli üyelerinin, tıp fakültesi ve eğitim ve araştırma hastanesi yönetici ve çalışanlarının, uzmanlık eğitimi alan meslektaşların, tabip odalarının yönetici ve üyelerinin, sağlıkla ilgili diğer kurum temsilcilerinin katılımını önemsiyoruz.

Sağlık ortamına ilişkin sorunların çözümü ancak güçlü ve örgütlü çalışmalar sayesinde akılcı bir yolda ilerleyebilir. Kurultay kapsamında yer alan her bir konu başlığının bu yolu açabilmek için önemli katkı sunabilmesini umuyoruz.

Ek’te afiş ve broşürü yer alan kurultayın duyurusunu üye ve/veya çalışanlarınıza yapabilmenizi ve odanız adına kurultaya katılım sağlayabilmenizi diliyoruz.

XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda buluşmak dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

1508/2010
08.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından gönderilen yazı ve ekli belgelerde Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesinin sahte olduğu bildirilmektedir.

Sözü edilen belge ile tabip odalarına yapılmak istenecek kayıt işlemlerinde bu durumun dikkate alınması gerekeceğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

1576/2010
25.11.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın broşür ve afişleri 24 Kasım 2010 tarihinde gönderilmişti.

10-12 Aralık 2010 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'na (TUEK)  (odanız kolunuz/komisyonunuz) adına katılabilecek temsilci isminin 4 Aralık 2010 tarihine iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

1331/2010
05.10.2010

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Allianoi’yi karanlığa gömme!

Antik çağ tıbbının en önemli eserlerinin yer aldığı, İzmir Bergama ilçesinde yer alan antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor. Yortanlı Barajı’nın suları altında kalacak olan Allianoi’yi kurtarmak, tarih ve kültür katliamına dur demek için 10 Ekim 2010 Pazar günü saat 13.00’de, beyaz önlüklerimizle Allianoi’de buluşuyoruz.

Tıp öğrencileri ve hekimlerle birlikte katılımın sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

İletişim için:

Dr.Oya Otyıldız: 0-532-657 03 27

İffet Diler:0-532-284 47 16