ŞEHİR HASTANELERİ KAMU SAĞLIĞINA ZARARLIDIR!
ŞEHİR HASTANELERİ KAMU SAĞLIĞINA ZARARLIDIR!
Haziran 2017
 

 

 

 
III. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ - KADINI GÖRMEYEN AİLE VE SAĞLIK POLİTİKALARI
III. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ - KADINI GÖRMEYEN AİLE VE SAĞLIK POLİTİKALARI
Mayıs 2017
 

 

 

TIP ETİĞİ ELKİTABI  TIP ETİĞİ ELKİTABI
  Mart 2017
 

 

 

 

                 

          

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMUSAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU
Şubat 2017
 

 

 

TTB NE YAPTI?TTB NE YAPTI?
Şubat 2017
 

 

 

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORUSÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU
Şubat 2017
 

 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZASI VE İŞE BAĞLI HASTALIKLARA YAKLAŞIMSAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZASI VE İŞE BAĞLI HASTALIKLARA YAKLAŞIM
Temmuz 2016
 

 


HEKİMLER İÇİN LGBTİ SAĞLIĞIHEKİMLER İÇİN LGBTİ SAĞLIĞI
Mayıs 2015
 

 


İSRAİL FİLİSTİN ZİYARETİİSRAİL FİLİSTİN ZİYARETİ
Mayıs 2015
 

 


TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN 
WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ UZMANLIK DERNEKLERİNİN WEB SİTELERİNİN SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nisan  2016
 

 


YAZIŞMALAR, GENELGELER, BASIN AÇIKLAMALARI (1988-1990)YAZIŞMALAR, GENELGELER, BASIN AÇIKLAMALARI (1988-1990)
1990
 

 


İCAPÇILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜİCAPÇILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mart  2016
 

 


KSV ULUSAL KONGRESİKSV ULUSAL KONGRESİ
Nisan  2016
 

 


TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, 10 EKİM ANKARA EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ SALDIRISI HEKİM TANIKLIKLARI, UZMAN GÖRÜŞLERİ, DEĞERLENDİRMELER RAPORUTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, 10 EKİM ANKARA EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ SALDIRISI HEKİM TANIKLIKLARI, UZMAN GÖRÜŞLERİ, DEĞERLENDİRMELER RAPORU
Mart 2016
 

 


Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Mesleki EğitimiGenel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi
Nisan 2015
 

 


Savaş, Göç ve SağlıkSavaş, Göç ve Sağlık
Şubat 2016
 

 


WAR, MIGRATION AND HEALTH; EXPERIENCE OF TURKEYWar, Migration and Health; Experience of Turkey
Şubat 2016
 

 


4. İşçi Sağlığı ve 
					Güvenliği Kongresi4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
Şubat 2016
 

 


Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve YaklaşımlarıEvde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları
Nisan 2016
 

 


1. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI RAPORU1. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI RAPORU
Aralık 2015
 

 


HOPA SEL FELAKETİ SONRASI İLK DEĞERLENDİRME RAPORUHOPA SEL FELAKETİ SONRASI İLK DEĞERLENDİRME RAPORU
Ağustos 2015
 

 


GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASIGÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 20 TEMMUZ 2015 SONRASI ÇATIŞMA DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI
Ekim 2015
 

 


RAPID ASSESSMENT OF HEALTH SERVICES IN EASTERN AND SOUTH-EASTERN ANATOLIA REGIONS IN THE PERIOD OF CONFLICT STARTING FROM 20 JULY 2015RAPID ASSESSMENT OF HEALTH SERVICES IN EASTERN AND SOUTH-EASTERN ANATOLIA REGIONS IN THE PERIOD OF CONFLICT STARTING FROM 20 JULY 2015
Ekim 2015
 

 


Sağlıkta Yalanlar ve GerçeklerSağlıkta Yalanlar ve Gerçekler
Mayıs 2015
 

 


Memnun musun GerçektenMemnun musun Gerçekten
Mayıs 2015
 

 

 

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Meslek HastalıklarıSağlık Çalışanlarında İş Kazaları Meslek Hastalıkları
Mart 2015
 

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi RaporuTıpta Uzmanlık Eğitimi Raporu
Mart 2015
 

 

 

Sağlık hizmeti ve çalışma yaşamının temel ilkeleri ışığında hekim ücretleri: TTB talepleriSağlık hizmeti ve çalışma yaşamının temel ilkeleri ışığında hekim ücretleri: TTB talepleri
Mart 2015
 
Böyle Sağlık Hizmeti Verilmez! Talep Ediyoruz: İnsanca çalışma koşullarıBöyle Sağlık Hizmeti Verilmez! Talep Ediyoruz: İnsanca çalışma koşulları
Aralık 2014
 
Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli Tıp Eğitimi!Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli Tıp Eğitimi!
Mart 2015 
Asistan Hekimin Hakları Var! Talep Ediyoruz: Nitelikli Uzmanlık EğitimiAsistan Hekimin Hakları Var! Talep Ediyoruz: Nitelikli Uzmanlık Eğitimi
Mart 2015
 
Devletin Eli Hastanın Cebinde! Talep Ediyoruz: Herkese ücretsiz sağlık hizmetiDevletin Eli Hastanın Cebinde! Talep Ediyoruz: Herkese ücretsiz sağlık hizmeti
Mart 2015 
g(ö)revdeyizg(ö)revdeyiz
Mart 2015 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ
Şubat 2015
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YASA TASARISI DEĞERLENDİRME RAPORUTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YASA TASARISI DEĞERLENDİRME RAPORU
Aralık 2014
 
ÖNLENEBİLİR BİR SORUN: HEKİME YÖNELİK ŞİDDETÖNLENEBİLİR BİR SORUN: HEKİME YÖNELİK ŞİDDET
Haziran 2014
 
KADINLAR ARASINDA TÜTÜN KULLANIMI -SORULAR ve YANITLARI-KADINLAR ARASINDA TÜTÜN KULLANIMI -SORULAR ve YANITLARI-
MAYIS 2014
 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 4. ULUSAL KONGRESİSAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 4. ULUSAL KONGRESİ
ŞUBAT 2014
 
SURİYELİ SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ RAPORUSURİYELİ SIĞINMACILAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ RAPORU
Ocak 2014
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU DEĞERLENDİRME RAPORUTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU DEĞERLENDİRME RAPORU: FATİH HİLMİOĞLU
Ocak 2014
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ARAŞTIRMA KURULU RAPORUTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU RAPORU: KUDDUSİ OKKIR
Eylül 2008
 
FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI / KİTAPLARI – 2013 - SURİYE İÇ SAVAŞI’NIN HATAY İLİNE ETKİLERİFÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI / KİTAPLARI – 2013 - SURİYE İÇ SAVAŞI’NIN HATAY İLİNE ETKİLERİ
Kasım 2013
 
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ?AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ?
Ekim 2013
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KİMYASAL GÖSTERİ KONTROL AJANLARIYLA TEMAS EDENLERİN SAĞLIK SORUNLARI DEĞERLENDİRME RAPORUTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KİMYASAL GÖSTERİ KONTROL AJANLARIYLA TEMAS EDENLERİN SAĞLIK SORUNLARI DEĞERLENDİRME RAPORU
Eylül 2013
 
REPORT ON THE ASSESSMENT OF HEALTH PROBLEMS IN PERSONS EXPOSED TO CHEMICAL RIOT CONTROL AGENTSREPORT ON THE ASSESSMENT OF HEALTH PROBLEMS IN PERSONS EXPOSED TO CHEMICAL RIOT CONTROL AGENTS
Eylül 2013
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ
Mart 2013
 
TTB Kaz Dağları ve Çanakkale Yöresi Madencilik Girişimleri RaporuTTB Kaz Dağları ve Çanakkale Yöresi Madencilik Girişimleri Raporu
Mart 2013
 
Özel Hekimlik ÇalıştayıÖzel Hekimlik Çalıştayı
Mart 2013
 
Şiddetle Başa ÇıkmakŞiddetle Başa Çıkmak
Ocak 2013
 
SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞISORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI
Aralık 2012
 
MARDİN-SAVUR İLÇESİ SITMA SALGININI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUMARDİN-SAVUR İLÇESİ SITMA SALGININI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Kasım 2012
 
Açlık Grevleri ve HekimlerAçlık Grevleri ve Hekimler
Kasım 2012
 
Açlık Grevi Yapmış Hastada Tedavi Yaklaşım ProtokolüAçlık Grevi Yapmış Hastada Tedavi Yaklaşım Protokolü
Kasım 2012

TREATMENT APPROACH PROTOCOL FOR PATIENT STAGED HUNGER STRIKE
 

Türkiye'de Sosyalleştirmenin 50 YılıTürkiye'de Sosyalleştirmenin 50 Yılı
Ekim 2012
 
Mesleksel KanserlerMesleksel Kanserler
Ekim 2012
 
Bitkisel Ürinler ve SağlıkBitkisel Ürinler ve Sağlık
Ekim 2012

 
Çocukların Gelişme Süreçleri ve Okula BaşlamaÇocukların Gelişme Süreçleri ve Okula Başlama
Eylül 2012
 

TTB-UDEK ve TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme KuruluSürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim ULUSAL STANDARTLARI

TTB-UDEK ve TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim ULUSAL STANDARTLARI
Haziran 2012

663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN ANAYASAYA AYKIRILIK GEREKÇELERİ

663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN ANAYASAYA AYKIRILIK GEREKÇELERİ
Haziran 2012

 

 

 

 

 

HOPA RAPORUHOPA RAPORU
Haziran 2012
KOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ RAPORUKOMPOZİT DOKU NAKİLLERİ RAPORU
Nisan 2012

 

 

 

 

 

HEKİM BAĞIMSIZLIĞI, MESLEK ÖRGÜTÜ ÖZERKLİĞİ DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYORHEKİM BAĞIMSIZLIĞI, MESLEK ÖRGÜTÜ ÖZERKLİĞİ DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR
Nisan 2012
HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARIHEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI
Mayıs 2012

 

 

 

 

 

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HASTANELERİ YANLIŞ YÖNKANADA KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ARAŞTIRMA RAPORU KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HASTANELERİ YANLIŞ YÖN
Nisan 2012
SAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI SEMPOZYUMUSAĞLIK ALANINDA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI SEMPOZYUMU
Nisan 2012

 

 

 

 

 

Hekimlik SorunlarıHekimlik Sorunları
Mart 2012

 

 

 

 

 

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi AçılıyorTürkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Açılıyor
Mart 2012

 

 

 

 

Bir Ustalık Dönemi Eseri Paran Kadar SağlıkBir "Ustalık Dönemi" Eseri
Paran Kadar Sağlık
Ocak 2012

 

 

 

 

TTB Tüberküloz RaporuTTB Tüberküloz Raporu
Ocak 2012

 

 

 

 

REÇETEREÇETE
Aralık 2011

 

 

 

 

21 Aralık 2011 Çarşamba Günü GöREVDEYİZ21 Aralık 2011 Çarşamba Günü GöREVDEYİZ
Aralık 2011

 

 

 

 


T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN “$AĞLIK HOLDİNG”E, DEVLET HASTANELERİ'NDEN “$İRKET HASTANELERİ”NET. C. SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN “$AĞLIK HOLDİNG”E, DEVLET HASTANELERİ'NDEN "$İRKET HASTANELERİ"NE
Aralık 2011

 

 

 

 


TTB DİLOVASI RAPORUTTB DİLOVASI RAPORU
Kasım 2011

 

 

 

 

 

 

FÜSUN SAYEK TTB KİTAPLARI / RAPORLARI 2010FÜSUN SAYEK TTB KİTAPLARI / RAPORLARI 2010
HASTA GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE VE DÜNYA
Ekim 2011

 

 

 

 

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA VE 12 KASIM 1999 BOLU-DÜZCE DEPREMLERİ SONRASINDA TTB FAALİYETLERİ17 AĞUSTOS 1999 MARMARA VE 12 KASIM 1999 BOLU-DÜZCE DEPREMLERİ SONRASINDA TTB FAALİYETLERİ
Mayıs 2002

 

 

 

 

KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIKKAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK
Ekim 2011

 

 

 

 

KİMYASAL SİLAHLAR: GÖSTERİ KONTROL AJANLARIKİMYASAL SİLAHLAR: GÖSTERİ KONTROL AJANLARI
Eylül 2011

 

 

 

 

 

 

SAĞLIKTA KADIN EMEĞİ SEMPOZYUMUSAĞLIKTA KADIN EMEĞİ SEMPOZYUMU
Ağustos 2011

 

 

 

 

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ
Haziran 2011

 

 

 

 

SAĞLIK ALANINDA 'HİZMET KAYNAKLI ZARAR': HEKİMLER NE DİYOR?SAĞLIK ALANINDA "HİZMET KAYNAKLI ZARAR": HEKİMLER NE DİYOR?
Haziran 2011

 

 

 

 

TTB-UDEK TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARITTB-UDEK TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI
Haziran 2011

 

 

 

 

 

  
2011 SEÇİMLERİNE GİDERKEN TÜRKİYE'DE SAĞLIK2011 SEÇİMLERİNE GİDERKEN TÜRKİYE'DE SAĞLIK
Mayıs 2011

 

 

 

 

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKPARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK
Mayıs 2011

 

 

 

 

  
SAĞLIKTA HAYALLER YALANLAR VE GERÇEKLERSAĞLIKTA HAYALLER YALANLAR VE GERÇEKLER
Mayıs 2011

 

 

 

 

 

 

aciltalep15 ACİL TALEP
Nisan 2011

 

 

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK PERSONELİNİN TAM SÜRE ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ - 2011TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK PERSONELİNİN TAM SÜRE ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ - 2011
Ocak 2011

 

 

 

 

HEKİMLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ, NÖBET, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, DİNLENME VE İZİN HAKLARIHEKİMLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ, NÖBET, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, DİNLENME VE İZİN HAKLARI
Ocak 2011

 

 

 

 

  
İyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmeti MÜCADELE KAMPANYASIİyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmeti MÜCADELE KAMPANYASI
Aralık
2010

 

 

 

 

Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu - 2010Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu - 2010
Aralık
2010

 

 

 

 

  
II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Kongre KitabıII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı
Kasım
2010

 

 

 

 

Füsun Sayek İçin Söylenenler / Yazılanlar 2005-2007TTB-UDEK Çalışma Grubu Uzmanlık Dernekleri İçin Etik Klavuzlar
Kasım
2010

 

 

 

 

  
Füsun Sayek İçin Söylenenler / Yazılanlar 2005-2007Füsun Sayek İçin Söylenenler / Yazılanlar 2005-2007
Ekim
2010

 

 

 

 

ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAKŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAK
Eylül
2010

 

 

 

 

 

TÜK TABİPLERİ BİRLİĞİ pandemİK İNFLUENZA A H1N1V BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU pandemİK ÇALIŞMA RAPORUTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ pandemİK İNFLUENZA A H1N1V BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU pandemİK ÇALIŞMA RAPORU
Haziran
2010

 

 

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORUTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU
Mayıs 2010

 

 

 

 

Üretmek ve Üremek Gelecek Kuşakları Tehdit Eden ÇalışmaÜretmek ve Üremek Gelecek Kuşakları Tehdit Eden Çalışma
Mayıs 2010

 

 

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİ
Mayıs 2010

 

 

 

 

 

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARIDÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI
Mart
2010

 

 

 

 

ÇizgiselÇizgisel
Mart
2010

 

 

 

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ CEZAEVİNDEKİ HASTALAR İÇİN KANSER DANIŞMA KURULU RAPORU 2009TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ CEZAEVİNDEKİ HASTALAR İÇİN KANSER DANIŞMA KURULU RAPORU 2009
Mart
2010

 

 

 

 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRMETIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
Mart
2008

 

 

 

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK PERSONELİNİN TAM SÜRE ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİTÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK PERSONELİNİN TAM ‎SÜRE ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK ‎YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ
Kasım 2009 

 

Füsun Sayek TTB Raporları/Kitapları: 2009 SAĞLIKLA İLGİLİ ULUSLARARASI BELGELERFüsun Sayek TTB Raporları/Kitapları: 2009
SAĞLIKLA İLGİLİ ULUSLARARASI BELGELER

Ekim
2009 

 

 

 

 

G$$ BİR YILINI DOLDURDUGENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) BİR YILINI DOLDURDU
Eylül 2009 

 

 

 

'Tam Gün' Yasa Tasarısı Hekimlere Ne Getiriyor?'Tam Gün' Yasa Tasarısı Hekimlere Ne Getiriyor?
Ağustos 2009 

 

 

 

Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri AraştırmasıTürk Tabipleri Birliği Hekimlerin ‎Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının ‎Olağandışı Durumlara Yönelik ‎Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri ‎Araştırması
Ağustos 2009 

 

 

 

“MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALANMALIDIR” EVET AMA NASIL ?“MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALANMALIDIR” EVET AMA NASIL ?
Haziran 2009 

 

 

 

 

 

Performansa       Dayalı ÖdemePerformansa Dayalı Ödeme
Haziran 2009 

 

 

 

Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda Alıkonulan Çocukları İzleme RaporuDiyarbakır E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda Alıkonulan Çocukları İzleme Raporu
Mart 2009 

 

 

 

 

 

Kriz Dinamikleri ve Olası SonuçlarıKriz Dinamikleri ve Olası Sonuçları
Nisan 2009 

 

 

 

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında YöntemDisiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem
Mart 2009 

 

 

 

 

 

Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve YönlendirilmesiAcil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi (2. Baskı)
Şubat 2009 

 

 

 

TTB-GENEL PTARİSYEN HEKİMLİK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008TTB-GENEL PTARİSYEN HEKİMLİK ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA RAPORU
2006-2008

Aralık 2008

 

 

 

 

Sosyal Güvenlikte Hak KaybıSosyal Güvenlikte Hak Kaybı
Kasım 2008

 

 

 

Ücretlerimiz Fazla Çalışma NöbetlerÜcretlerimiz Fazla Çalışma Nöbetler
Ekim 2008

 

 

 

 

 

 

 

Özel       Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Yapacakları Hizmet       SözleşmesiÖzel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Yapacakları Hizmet Sözleşmesi
Ekim 2008

 

 

 

Sağlık Çalışanlarının Meslek RiskleriSağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri
Ekim 2008

 

 

 

 

 

 

 

Füsun Sayek TTB Raporları 2008: Sağlık Emek-Gücü: Sayılar ve GerçeklerFüsun Sayek TTB Raporları 2008: Sağlık Emek-Gücü: Sayılar ve Gerçekler
Ekim 2008

 

 

 

Türkiye'de Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Nitel Değerlendirme Raporu 2008Türkiye'de Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Nitel Değerlendirme Raporu 2008
Ağustos 2008

 

 

 

 

 

XII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYIXII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI
Kasım 2006

 

 

Füsun Sayek Yazıları: TTB Haber Bülteni ve Tıp Dünyası 1985-2006Füsun Sayek Yazıları: TTB Haber Bülteni ve Tıp Dünyası 1985-2006
Haziran 2008

 

 

 

 

 

2. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ2. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ
1988

 

 

OLAĞANDIŞI DURUMLAR İÇİN HIZLI SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ PROTOKOLLERİOLAĞANDIŞI DURUMLAR İÇİN HIZLI SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ PROTOKOLLERİ
2001

 

 

Devamı için tıklayınız...

Bu içeriğin okunma sayısı: 152080