Yüksek Onur Kurulu Toplantı Özetleri

11-12 NİSAN 2009 TARİHLİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÜKSEK ONUR KURULU TOPLANTISI

Toplam 29 hekim hakkında, 26 adet Onur Kurulu kararı incelenmiştir. Toplam 10 hekim hakkındaki kararın bozulduğu toplantıda;

  • 1 hekim hakkında verilen kararın incelenmesine yer olmadığına,
  • 1 hekim hakkında karar yeter sayısı sağlanamadığından dosyanın bir sonraki toplantıda ele alınmasına,
  • 1 hekime ilişkin olarak bilirkişi görüşü alındıktan sonra dosyanın incelenerek karara bağlanmasına,
  • 1 hekim hakkında tarafların sözlü savunması ve açıklaması dinlendikten sonra dosyanın karara bağlanmasına,
  • 1 hekim hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına,
  • 2 hekim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
  • 2 hekimin uyarı cezasıyla cezalandırılmasına,
  • 8 hekimin para cezası ile cezalandırılmasına,
  • 2 hekimin ise geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Bu içeriğin okunma sayısı: 6082