Geçici Süreyle Meslekten Men Ceza Karar Özetleri

KARAR 1
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/e, 5/m)

Sağlık Bakanlığı tarafından ithalat izni verilmemiş ilacı muayenehanesinde bulundurduğu tespit edilen Dr. Y.İ, tedavisi uzmanlık gerektiren hastaya içeriği ve etkisi belirsiz maddeleri önermiş ve uygulamıştır.

Şikayet üzerine İzmir Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmış, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak ve usulüne uygun olarak ruhsatlandırılmamış maddeleri ilaç olarak önermek eylemlerini gerçekleştirdiği gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e ve 5/m maddeleri uyarınca Dr. Y.İ’nin 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

KARAR 2
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/d, 5/e, 5/l)

Bir ilçede muayenehanesi bulunan pratisyen hekim Dr. N.B, bir başka ilçede bulunan bir sitede 6 bağımsız bölüm kiralayıp hasta yatırarak tedaviye almış, özellikle çaresiz hastalıklara çare bulan bir hekim olarak kendisini tanıtmış, durumları çeşitli tıp dallarında uzmanlık gerektiren hastalara bilimselliği kanıtlanmamış tedavi uygulamıştır.

Antalya Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmış, mevzuata aykırı olarak iki ayrı yerde meslek icra etmek, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak ve hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemleri uygulamak veya önermek eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Dr. N.B’nin TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/d, 5/e ve 5/l maddesi gereği 6 ay süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 
Bu içeriğin okunma sayısı: 4067