TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORLARI

 

2016-2017 Çalışma Raporu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu
2016-201
7

 

2014-2016 Çalışma Raporu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu
2014-201
6

 

2014-2015 Çalışma Raporu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu
2014-2015

 

2012-2014 Çalışma Raporu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu
2012-2014

 

2012-2013 Çalışma Raporu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu
2012-2013

 

2010-2012 Çalışma Raporu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu
2010-2012

 

2010-2011 Çalışma Raporu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu
2010-2011

 


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu
2008-2010

 

 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 2008-2009   Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 2006-2008

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 2006-2007

 

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 2002-2006

 

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 2002-2006

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 2002-2003

 

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 2000-2002

 

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 2000-2002

 

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 2000-2001

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 1998-2000

     

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 1984-1985

 

Türk Tabipleri Birliği
Memorandum: 1
Türkiye'de Hekimlik Sorunları