TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun TTB 62. Büyük Kongresi açılış konuşması.