16 y─▒l önce bugün, Birle┼čmi┼č Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli─či (BMMYK) 20 Haziran’─▒ “Dünya Mülteciler Günü” olarak ilan etti. 16 y─▒ld─▒r bölgemizde ve dünyada katliamlar─▒n ve afetlerin ard─▒ arkas─▒ kesilmedi. Biliyoruz ki, sava┼č ve çat─▒┼čma ko┼čullar─▒ndan sonra en önde gelen göç nedeni, küresel ─▒s─▒nmaya ba─čl─▒ olumsuz de─či┼čikliklerdir. Bu olumsuz ko┼čullar, dünya tarihinde e┼či benzeri görülmemi┼č bir göç hareketine tan─▒kl─▒k etmemize neden oldular. Günümüzde dünyadaki toplam göçmen ve s─▒─č─▒nmac─▒ say─▒s─▒ dünya tarihindeki en yüksek say─▒ya ula┼čm─▒┼č durumdad─▒r; dünya üzerinde yakla┼č─▒k bir milyar insan hareket halindedir ve bunlar─▒n 250 milyonu kendi ülkesi s─▒n─▒rlar─▒ d─▒┼č─▒na ç─▒km─▒┼čt─▒r. Yaln─▒zca Suriye’de en az 5 milyon ki┼či d─▒┼č göçe zorlan─▒rken, en az 8 milyon Suriyeli iç göçe zorlanm─▒┼čt─▒r.

BMMYK’nin son verilerine göre ülkemiz, dünyada en çok göç alan ülke konumundad─▒r. Ülkemize zorunlu olarak göç eden insanlar─▒n ço─ču Suriyelilerden olu┼čuyor; art─▒k en az 3 milyon Suriyeli insan ile birlikte ya┼č─▒yoruz. Bu nüfusun bar─▒nma, çal─▒┼čma, e─čitim ve sa─čl─▒k ko┼čullar─▒ kayg─▒ verici durumdad─▒r. Bunun yan─▒nda kamplarda bar─▒nan 300 bine yak─▒n insan─▒n kar┼č─▒ kar┼č─▒ya oldu─ču sa─čl─▒k ve güvenlik riskleri az─▒msanamayacak boyutlara ula┼čm─▒┼čt─▒r.

Ülkemize zorunlu olarak göç eden ve mülteci statüsünden yoksun b─▒rak─▒lan milyonlarca insan OHAL uygulamas─▒ndan etkilendiler. 29 Ekim 2016’da ç─▒kar─▒lan 676 say─▒l─▒ KHK ile “Geri gönderme yasa─č─▒”n─▒n kald─▒r─▒lmas─▒yla birlikte, ülkelerinden zorunlu olarak göç eden milyonlarca insan─▒n, can güvenliklerinin olmad─▒─č─▒ ko┼čullara geri gönderilmelerinin önü aç─▒ld─▒. Bu uygulamayla, mülteci hukuku aç─▒s─▒ndan en temel ilkeler tan─▒nmamakta, en temel insan haklar─▒ çi─čnenmektedir.

Bundan bir y─▒l önce dile getirdi─čimiz ve ana muhataplar─▒ ─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒, Göç ─░daresi ve Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ olan taleplerimizi yineliyoruz; tüm yetkilileri Dünya Mülteciler Günü’nde a┼ča─č─▒da s─▒ralad─▒─č─▒m─▒z acil ihtiyaçlar─▒n kar┼č─▒lanmas─▒ ve/veya düzeltilmesi için göreve davet ediyoruz:

·         Tüm s─▒─č─▒nmac─▒lara hangi ülkeden olduklar─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n “mülteci statüsü” verilmelidir.

                ·         OHAL uygulamas─▒na son verilmeli, geri gönderme yasa─č─▒ uygulamas─▒na bir an evvel geri dönülmelidir.

·         Tüm s─▒─č─▒nmac─▒lar─▒n bar─▒nma ko┼čullar─▒ düzeltilmeli, ayr─▒m yapmaks─▒z─▒n tümüne insanc─▒l bar─▒nma ko┼čullar─▒ sa─članmal─▒d─▒r.

·         S─▒─č─▒nmac─▒lar─▒n e─čitim ve sa─čl─▒k hakk─▒na eri┼čimlerinin önündeki tüm engeller kald─▒r─▒lmal─▒d─▒r.

·         Sa─čl─▒k hizmetlerinin tüm basamaklar─▒nda yeterli say─▒da çevirmen görevlendirilmeli; çevirmenlerin sa─čl─▒k alan─▒nda e─čitilmesine ayr─▒ca öncelik verilmelidir.

                ·         Yasa d─▒┼č─▒ sa─čl─▒k hizmeti verildi─či bilinen tüm adresler Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒’n─▒n ilgili birimlerince denetlenmeli, insan sa─čl─▒─č─▒ ile oynayan tüm simsarlar cezaland─▒r─▒lmal─▒d─▒r.

·         Türkiye k─▒y─▒lar─▒ndan insanl─▒k d─▒┼č─▒ ko┼čullarda deniz yolculu─čuna ç─▒kar─▒lan ve binlercesinin ya┼čam─▒na mal olan deniz a┼č─▒r─▒ göç simsarl─▒─č─▒n─▒n önüne geçilmesi için acil ve etkin önlemler al─▒nmal─▒d─▒r.

·         AFAD kamplar─▒nda bas─▒na yans─▒yan cinsel ┼čiddet ve istismar vakalar─▒ ciddiyetle soru┼čturulmal─▒, sorumlular cezaland─▒r─▒lmal─▒, yeni vakalar─▒n olu┼čmamas─▒ için gereken tüm önlemler al─▒nmal─▒d─▒r.

·         Özellikle göçmen kad─▒nlar─▒n evli olup olmamas─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n aile planlamas─▒ uygulamalar─▒na ücretsiz eri┼čiminin sa─članmas─▒ acil ihtiyaçt─▒r; bu ba─člamda, istenmeyen gebeliklerin sonland─▒r─▒lmas─▒ önündeki tüm engeller kald─▒r─▒lmal─▒d─▒r.

·         Göçmenlerin çocuk ya┼čta evlendirilmelerinin engellenmesi için ciddi ve etkin politikalar üretilmelidir.

Bir kez daha acil bar─▒┼č ihtiyac─▒n─▒ vurgularken, ülkemizde ve dünyada yerinden edilen herkes için ya┼čan─▒l─▒r bir dünya diler; göç yollar─▒nda hayat─▒n─▒ kaybeden binlerce insan─▒n an─▒s─▒ önünde sayg─▒yla e─čiliriz.

Türk Tabipleri Birli─či
Merkez Konseyi

Bu i├žeri─čin okunma say─▒s─▒: 871