Haberler

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), doçentlik başvurularının 21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 4. maddesi gerekçe gösterilerek iptal edilmesiyle ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na (YÖK) yazı gönderdi.

Devamını oku...

Şırnak ili, Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasakları bitikten sonra, 6 ay önce ifadesi alınması için Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan ve sonrasında tutuklanan Şırnak Tabip Odası eski Başkanı Dr. Serdar Küni ile ilgili davanın ilk duruşması 13 Mart 2017 tarihinde Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Devamını oku...

Bazı resmi kurumların yöneticilerinin yönlendirmesiyle, TMMOB'nin Anayasa değişikliği referandumu konusunda almış olduğu HAYIR kararını protesto etme bahanesi ile 22 Mart 2017 günü TMMOB önünde yapılan provokatif eylemi kınıyoruz.

Devamını oku...

Diyarbakır Tabip Odası’nın 1996 yılından itibaren her yıl organize ettiği Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü 2017 yılında Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan’a verildi.

Devamını oku...

Sağlık meslek örgütleri, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumla ilgili tutumlarını açıklamak üzere 24 Mart 2017 Cuma günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, "Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz" denildi.

Devamını oku...

TTB 2016 Behçet Aysan Şiir Ödülü için daha önce 1 Nisan olarak açıklanan son başvuru süresi 1 Mayıs'a kadar uzatıldı. Konuya ilişkin açıklama aşağıdadır: 

Devamını oku...

14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Adana Tabip Odası tarafından düzenlenen “Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu” konulu panele, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Altan Eşsizoğlu ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğtim Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Adnan Gümüş konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş yaptığı panele TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, hekimler ve sağlık çalışanları katıldılar.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu (TTB HSK) 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Devamını oku...

Mersin Tabip Odası'nca 18 Mart 2017 tarihinde düzenlenen Hekim Meclisi'nde "Şehir Hastaneleri" ele alındı. Kalabalık bir hekim grubunun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş katıldılar.

Devamını oku...

Tıp Haftası’nın son günü olan 19 Mart 2017 günü bir araya gelen yüzlerce hekim ve sağlık çalışanı bir yürüyüş gerçekleştirdi. 12.00’da Tünel Meydanı’nda toplanan sağlık çalışanları “14 Mart’ta 4 Talebimiz Var: İş Güvencesi, Hastaya Yeterli Süre, Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamı, İnsanca Çalışma Koşulları ve İnsanca Ücret” ile “Demokratik, Laik Bir Ülkede Barış ve Huzur İçinde Hekimlik Yapmak İstiyoruz” pankartları arkasında buluştular. Ellerinde “Sağlıkta Şiddete HAYIR”, “Güvencesiz Çalıştırılmaya HAYIR”, “Niteliksiz Tıp Eğitimine HAYIR”, “Ücret Gaspına HAYIR”, “Angaryalara HAYIR”, “Taşeron Düzenine HAYIR” dövizleri taşıyan kitle renkli ve coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlediği hekim buluşmaları 14 Mart 2017 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. 

Devamını oku...

Türkiye’de toplumcu sağlık hareketinin öncülerinden Dr. Ata Soyer, aramızdan ayrılışının dördüncü yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Devamını oku...

TTB Merkez Konseyi ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası, 16 Mart 2017 tarihinde Gaziantep’te yapılan ortak açıklamayla, “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” talebini bir kez daha dile getirdi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 14 Mart dolayısıyla çeşitli etkinlikler aracılığıyla kamuoyu ile paylaştığı 4 talebi TBMM’ye taşıdı.

Devamını oku...

14 Mart Taksim Anıt Tören etkinliği, 14 Mart 2017 Salı günü 12.00’da gerçekleştirildi. Fransız Konsolosluğu önünde bir araya gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) yönetici ve üyeleri Taksim Atatürk Anıtı’na yürüyerek, anıt önüne “Her Zaman, Her Yerde İyi Hekimlik” yazılı çelenk bıraktılar.

Devamını oku...

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 14 Mart dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Devamını oku...

Ankara Tabip Odası ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Şehir Hastaneleri Sempozyumu 11 Mart 2017 Cumartesi günü Ankara’da, Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı kapsamında, tabip odalarının organizasyonuyla düzenlediği hekim buluşmaları sürüyor.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekimler Kolu, 14 Mart dolayısıyla taleplerini açıkladı.

Devamını oku...

Danıştay 2. Dairesi, mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden ve sonra tekrar atanan hekimlerin önceki görev süreleri yükümlülük süresinden sayılmasına karar verdi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı"nın sonuç raporu kitaplaştırıldı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı kapsamında düzenlediği hekim buluşmaları 9 Mart 2017 tarihinde Kocaeli’de gerçekleştirildi. Kocaeli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldı.

Devamını oku...

14 Mart Tıp Haftası yaklaşırken sağlıkta öne çıkan sorunları ve hekimlerin taleplerini görünür kılmak üzere TTB’nin çağrısıyla ülke genelinde etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Devamını oku...

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, bu yıl Arjantin’den İrlanda’ya, İtalya’dan Güney Kore’ye tüm dünyadaki kadınların “Hayatı İstiyoruz” şiarıyla 8 Mart günü yapacağı Uluslararası Kadın Grevini desteklediğini ve bulundukları her yerde mor siyah kurdeleler takarak, kadınların sözünü dillendirerek greve katıldıklarını açıkladı. 

Devamını oku...

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada kadınların, eşit ve özgür insanlar oluncaya kadar mücadelelerini sürdürecekleri belirtilerek, “Mücadele etmemizi, haklarımızı geliştirmemizi engelleyen her şeye “hayır” dedik ve “hayır” demeye devam edeceğiz” denildi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Devrimci Sağlık İş Sendikası’ndan (Dev-Sağlık İş) kadınlar, 6 Mart 2017 Pazartesi günü, 17.00-20.30 saatleri arasında TDB toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte buluştular.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 14 Mart programı kapsamında 6 Mart 2017 Pazartesi günü İzmir’de hekimlerle buluştu.

Devamını oku...

Sağlık alanında çalışan kadınlar 8 Mart dolayısıyla “Kadınlar Elele” başlıklı bülten yayımladı.

Devamını oku...

TTB Merkez Konseyi ve tabip odalarınca Genel Yönetim Kurulu'nda belirlenen 14 Mart programı, 6-12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” talebini içeren eylem ve etkinlikler ile sürüyor.

Devamını oku...

Ankara kent merkezinde bulunan Havagazı Fabrikası’nın Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımına başlanmasının ardından kamuoyuna yansıyan çevre ve sağlık tehdidiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, Hatay Tabip Odası’nın düzenlediği etkinlikte hekimlerle buluştu.

Devamını oku...

Panel: 8 Mart 2017 - Ankara

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, TTB Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı kapsamında Adana Tabip Odası’nca düzenlenen etkinlikte hekimlerle buluştu.

Devamını oku...

Samsun Tabip Odası'nda 14 Mart haftası etkinlikleri çerçevesinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber'in katıldığı "14 Mart'a Giderken Türkiye'de Sağlık Ortamı" konulu forum gerçekleştirildi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, vatandaşların sağlıklı et ve et ürünü temin edebilmesi konusunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, özellikle kesim ve işlenme sırasındaki denetimlerin artırılması, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılması ve denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması talebinde bulundu. TTB Halk Sağlığı Kolu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicinin sağlıklı et ve et ürünlerine ulaşma hakkı hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde korunmalıdır" denildi. 

Devamını oku...

Sağlık emek ve meslek örgütleri, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) tesis edilen işlemlere karşı başvuruları incelemek üzere kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun etkili bir başvuru yolu olabilmesi için ilave düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.

Devamını oku...

AKP Hükümetlerinin 2003 yılından bu yana uygulamakta olduğu Sağlıkta Dönüşüm’ün son evresi olarak karşımıza çıkan ve ilk örnekleri Yozgat ve Mersin’de hayata geçirilen Şehir Hastaneleri, İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) düzenlenen "Bir Kamu-Özel Ortaklığı Modeli: Şehir Hastaneleri" başlıklı panelde ele alındı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı çerçevesinde tabip odalarıyla birlikte yapmakta olduğu "hekim buluşmaları" etkinliklerinden biri 25 Şubat 2017 tarihinde Van’da gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan'ın katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe, Bitlis Tabip Odası’ndan hekimler de katıldı. Toplantı, Dr. Adıyaman'ın "14 Mart'a giderken Türkiye'de Sağlık Ortamı" konulu konuşması ile başladı.

Devamını oku...

29 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen “OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Devamını oku...

Türkiye'de daha iyi ve nitelikli bir hekimlik ortamının sağlanması için çabalarını sürdüren Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu amaçla çeşitli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.

Devamını oku...