Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türk Psikiyatri Derneği (TPD) temsilcilerinden oluşan bir heyet, işkence, kötü muamele ve İstanbul Protokolü’ne aykırı hekimlik uygulamalarına ilişkin iddiaların basına yansıması üzerine, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Şapatan Köyü’nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonuçlarını içeren ayrıntılı rapor en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Devamını oku...

Allianz Sigorta A.Ş. tarafından sağlık kurumlarına yönelik “Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi” başlatıldığı öğrenilmiştir. Proje, hekimlerin sigortalılar (hastalar) tarafından, sigorta şirketince belirlenecek sorularla “güven, iletişim, bilgilendirme” ölçütlerine göre değerlendirilmesine yöneliktir. Proje sunumunda ve sözleşme metinlerinde, hekime yönelik olumlu-olumsuz değerlendirmenin kurum puanlamasına yansıtılacağı ve kurumun üst veya alt sıralarda yer alma şeklinde bundan doğrudan etkileneceği, böylece sigortalının sağlık kurumunu tercih etme/etmeme yönünde karar verebileceği ifade edilmektedir.

Devamını oku...

Sigorta şirketlerinin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerini yenilemediği yönündeki yakınmalar üzerine sorunu incelemeye alan ve ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, hekimlere bu süreçte maddi zarara uğramamaları için sigorta şirketlerine yazılı başvuru yapmaları önerisinde bulundu.

Devamını oku...

Basın yayın organlarında kamuoyuna 'Hadım Yönetmeliği' olarak tanıtılan, Adalet Bakanlığı tarafından 26.07.2016 tarih ve 29782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik'in bir kısım maddelerinin iptali istemiyle Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Devamını oku...

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlerinden kopartılmalarının ardından başlattıkları açlık grevinde 156. günü geride bırakan ve halen cezaevinde tutulan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarını kamuoyuyla paylaşmak ve süreçle ilgili kaygı ve talepleri dile getirmek üzere DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Devamını oku...

Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Serap Orhan, 8 Ağustos 2017 günü bir hasta yakını tarafından darp edildi. Hasta yakınının, Dr. Orhan’ı darp etmeden önce hastanede kargaşa çıkardığı, ancak müdahale edilmediği, dolayısıyla hekime yönelik şiddetin engellenemediği kaydedildi.

Devamını oku...

Birliğimize yapılan başvurularda, sigorta poliçelerini yenilemek amacıyla iletişime geçtikleri sigorta şirketleri tarafından hekimlerimize zorluk çıkartıldığı, “sistemin kapalı olduğu” vb. bazı gerekçeler ileri sürülerek özellikle 3. ve 4. risk grubunda olan hekimlerin sigortalanmak istenmediği ya da başka sigortaları da yaptırmaları halinde mesleki sorumluluk sigortasını yapabileceklerinin belirtildiği bildirilmiştir.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri Tabip Odaları temsilcileri, Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleriyle ilgili olarak 4 Ağustos 2017 Cuma günü Van’da basın toplantısı düzenlediler.

Devamını oku...

Toplum ve Hekim dergisi yeni sayısı "Korku" başlıklı dosya ile okurlarıyla buluştu. Dosya editörlüğü Uzm. Dr. İrem Yıldız ve Uzm. Dr. Eriş Bilaloğlu tarafından yapılan sayıda korku çeşitli yönleriyle ancak en çok Türkiye özelindeki görünümleriyle ele alınıyor.  Dosya editörlerinin "Türkiye’deki korku kültürünün nasıl oluştuğu ve içselleştirildiği, hangi alanlarda kendini var ettiği, hak ve özgürlükler alanında ne gibi bedellerle sonuçlandığına dair ışık tutacağını, bu kültürde oluşan korku duvarlarını aşmanın insanlığın tarihsel birikiminden ilhamla olası yollarını bulmak konusunda cesaret ve umudun yapılandırılmasına küçük de olsa bir katkısı olacağı beklentisiyle" oluşturduklarını belirttikleri dosyada dokuz yazı yer alıyor.

Devamını oku...

KHK ile ihraç edildikleri görevlerine geri dönmek için açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın tahliye edilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvuruya ret cevabı verildi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Isparta Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, resmi açılışı 24 Mart 2017 tarihinde yapılan ve o tarihten bu yana sağlık çalışanlarının ve vatandaşların yaşadığı çeşitli sorunlarla gündeme gelen Isparta Şehir Hastanesi’nde 31 Temmuz-1 Ağustos 2017 tarihlerinde incelemelerde bulundu.

Devamını oku...

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bir kısım kurallarının iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin birlikte açtıkları davada karar verildi.

Devamını oku...

Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 31 Temmuz – 25 Ağustos 2017 tarihlerinde Hatay’ın Arsuz ilçesinde gerçekleştirilecek.

Devamını oku...

Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri

31 Temmuz - 25 Ağustos 2017 - Arsuz

Devamını oku...

Bodrum Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Yasemin Demirci ve ortopedi uzmanı Dr. Başak Coşkun ile Yatağan Devlet Hastanesi’ne görev yapan sağlık teknikeri Erkan Tanrıverdi’nin 14 Temmuz günü yayımlanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesi, Muğla Tabip Odası ve SES Muğla Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

Devamını oku...

Çeşitli ülkelerden 207 sağlıkçı, akademisyen ve araştırmacı ile sağlık ve insan hakları alanlarındaki 25 kuruluşun imzasını taşıyan ve Türkiye’de akademisyenlerin ve hekimlerin yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacını taşıyan bir yazı, İngiltere’de yayımlanan tıp dergisi Lancet’in 27 Temmuz 2017 tarihli sayısında yer aldı.

Devamını oku...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 19 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır’daki çeşitli kurum, meslek örgütü ve sivil toplum örgütü yöneticileri ile aktivistlerine yönelik gözaltı operasyonları yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında TTB Merkez Konseyi Üyeliği, Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyeliği, Eğitim Sen MYK üyeliği, SES Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanlığı yapmış olan isimler de vardı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Olağanüstü Hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) derhal kaldırılması talebiyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Devamını oku...

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 24 Temmuz Salı gecesi hayatını kaybeden bir hastanın yakınları iki hekimi darp etti. Hayatını kaybeden hastanın yakınlarına bilgi vermek amacıyla giden iki kalp damar cerrahisi asistanı şiddete uğradı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hukuk Bürosu Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara yönelik olarak bilgi notu hazırladı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan askeri darbe girişiminin ardından yaşama geçirilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının birinci yılında, OHAL'in sağlık alanındaki etkilerini değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Devamını oku...

Ankara Tabip Odası'nın eski Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu'nda görev almış, Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegelerinden emekli hekim Dr. Sabri Dokuzoğuz, 14 Temmuz 2017 tarihli KHK ile ihraç edildi. 

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TRT Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan TRT Çocuk Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısının 46-49. sayfalarında yer alan, Nefise Atçakarlar tarafından yazılan İbni Sina ile ilgili görsel anlatımın içeriğindeki hekimlere yönelik haksız ifadelerle ilgili olarak TRT Genel Müdürlüğü'ne ve Dergi Editörlüğü'ne yazı gönderdi.

Devamını oku...

14 Temmuz 2017 tarihinde açıklanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 287, tıp fakültesinde çalışan 76 hekimin de aralarında bulunduğu 7 bin 348 kişi  haksız hukuksuz biçimde ihraç edilmişlerdir.

Devamını oku...

Mersin Tabip Odası, Mersin Eczacı Odası ve Mersin Veteriner Hekimler Odası’nın ortak çatısı olacak Mersin Sağlık Plarformu (MESAP) Yerleşkesi’nin temel atma töreni 12.07.2017 Çarşamba günü yapıldı. Açılışa CHP Mersin Milletvekilleri Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Uzm. Dr. Hüseyin Çamak, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten,çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, üyelerimiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz katıldılar.

Devamını oku...

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevi başında hasta yakınlarının fiziksel şiddetine maruz kalan hekim adına Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosunun takip ettiği ceza davasında hapis cezasına mahkumiyet kararı verildi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliğinin 01.06.2017 tarih ve 924/2017 sayılı yazısı ile tüm tabip odalarına duyurusu yapılan özel hekimlik kolu toplantısı 09.07.2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı bağımsız bir heyet olarak muayene etmek amacıyla 23 Haziran 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını ancak bugüne kadar yanıt alamadıklarını söyledi. Tükel, tıbbi durumlarına ilişkin bilgi alınamaması nedeniyle sağlıkları konusunda endişe duyulan Gülmen ve Özakça'yı muayene taleplerini tekrarladı.

Devamını oku...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atanan hekim Fatma Betül Sayan Kaya’nın tıp fakültesinden mezun olduktan sonra (yargıdan her seferinde durdurulan ve her seferinde başka bir isim ve aynı içerikle başımıza gelen) ‘mecburi’ hizmetini yapmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Sayan Kaya’yı bir önceki Sağlık Bakanı sayın Recep Akdağ’ın Türkiye’de hekim açığı olduğu söylemlerini boşa çıkarmamaya çağırıyoruz. Sayın Bakan bir an evvel zorunlu hizmet kurasında atandığı Muş Bulanık’ta görevine başlamalıdır; zira mecburi hizmetini yapmak tıp fakültesi diplomasının Türkiye’de geçerli olmasının olmazsa olmazdır..

Devamını oku...

Türkiye  Halk Sağlığı Kurumu'na bağlı birimlerde görev yapan yaklaşık iki bin sağlık çalışanı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na resen atandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, atamaların hangi ölçütlere göre yapıldığının açıklanmasını istedi.

Devamını oku...

TTB tarafından iki yılda bir verilen Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jürisi belirlendi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İzmir 3 No’lu Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza attıkları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma yürütülen 13 akademisyenin 28 Haziran 2017 tarihinde rektörlük tarafından görevden uzaklaştırılmalarına tepki gösterdi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, devlet hizmeti yükümlülüğü ile ilgili olarak, diplomaların Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi için belirlenen tarihin ertelenmesini istedi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve çeşitli tabip odalarından yönetici ve temsilciler, 18 Haziran 2017 tarihinde Ankara’dan başlatılan ve İstanbul’da sona erecek olan Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.

Devamını oku...

AKP Hükümeti’nin, yeni bir düzenlemeyle kamuda çalışanlara verilmesi gereken işçi sağlığı hizmetlerini 2020 yılına ötelemesi üzerine DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bu alanda yaşanan sorunlara, atılması gereken acil adımlara dikkat çekmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Devamını oku...

16 yıl önce bugün, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 20 Haziran’ı “Dünya Mülteciler Günü” olarak ilan etti. 16 yıldır bölgemizde ve dünyada katliamların ve afetlerin ardı arkası kesilmedi. Biliyoruz ki, savaş ve çatışma koşullarından sonra en önde gelen göç nedeni, küresel ısınmaya bağlı olumsuz değişikliklerdir. Bu olumsuz koşullar, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir göç hareketine tanıklık etmemize neden oldular. Günümüzde dünyadaki toplam göçmen ve sığınmacı sayısı dünya tarihindeki en yüksek sayıya ulaşmış durumdadır; dünya üzerinde yaklaşık bir milyar insan hareket halindedir ve bunların 250 milyonu kendi ülkesi sınırları dışına çıkmıştır. Yalnızca Suriye’de en az 5 milyon kişi dış göçe zorlanırken, en az 8 milyon Suriyeli iç göçe zorlanmıştır.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu, Manisa’daki askeri birliklerde ciddi bir gıda güvenliği sorunu yaşandığını açıkladı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından başlatılan Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları’nın ilki, 17 Haziran 2017 Cumartesi akşamı Muğla Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Bodrum Gümüşlük Akademisi’nde yapıldı. TTB, İstanbul Tabip Odası ve Muğla Tabip Odası’nın ortak olarak düzenlediği etkinliğe farklı illerden yoğun ilgi vardı.

Devamını oku...

TTB Merkez Konseyi Üyeliği, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği ve Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı yapan Dr. İlhan Diken aramızdan ayrılışının üçüncü yılında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından Diyarbakır Yeniköy Mezarlığında anıldı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 203 akademik kadronun, bilimsel gelişmeyi amaçlayan, denetlenebilir ve objektif ölçütler olmaktan uzak, bir kişiyi tarif eder nitelikte olduğunu belirterek, ilanın iptal edilmesini istedi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Eczacılık Uzmanlık Alanları olan Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlıkları ile ilgili olarak TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi derneklerin de katkısı ile görüş oluşturdu.

Devamını oku...