Haberler

Türk Tabipleri Birliği 14 Mart Tıp Haftası yaklaşırken sağlık alanında yaşanan sorunları görünür kılmak amacıyla ülke genelinde çalışmalar yürütmeye başladı. Bu çalışmalar kapsamındaki başlıklardan biri de “Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” oldu.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Tabip Odalarına ziyaretler gerçekleştirme kararı almıştır. Bu amaçla 19 Şubat 2017 tarihinde TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör ile Dr. Yaşar Ulutaş, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne Tabip Odalarında hekimlerle buluşmalar gerçekleştirmişlerdir.

Devamını oku...

OHAL kararnamesiyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. Özdemir Aktan, öğrencileri, meslektaşları ve mücadele arkadaşları tarafından "geçici olarak" uğurlandı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Eskişehir Tabip Odası tarafından düzenlenen "TTB MK Hekimlerle Buluşuyor" etkinliğine katıldılar.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve tabip odaları, 28 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen 14 Mart programı kapsamında, 20-26 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” etkinliklerini başlattı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği’nce düzenlenen Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülünü “Mısır Öğütme” adlı eseriyle anestezi teknisyeni Fatma Küçükşahin kazandı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Show TV’de yayımlanan Cesur Yürek adlı dizinin bir bölümünde, acil bir ameliyat esnasında hekimlerin silahla tehdit edildiği, hakaret edildiği, darp edildiği ve küçük düşürüldüğü sahneyle ilgili şikayetini değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kanala 711.834,00 TL. idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Devamını oku...

Geçtiğimiz Cuma günü açığa alınan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda asistan hekim olan Dr. Hasan Orhan Çetin, 19.02.2017 tarihinde çalıştığı hastanenin 10. katından atlayarak yaşamına son vermiştir.

Devamını oku...

Basın Konseyi, Türk Tabipleri Birliği’nin başvurusu üzerine, 3 Ocak 2017 tarihli baskısında yer alan “Kandil’in Sesi Tabip Odası Kapatılsın” haberiyle ilgili olarak Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve haberi yazan muhabir Harun Sekmen’i “kınama” kararı aldı. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Yeni Akit gazetesini Basın Meslek İlkelerinin dört temel prensibine aykırı hareket ettiği tespitinde bulundu.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Bursa Tabip Odası’nca düzenlenen etkinlikte hekimlerle buluştu. 

Devamını oku...

TTB Merkez Konseyi, 14 Mart programı çerçevesinde gerçekleştirilecek tabip odaları ziyaretleri ve hekim buluşmalarına Balıkesir'den başladı.

Devamını oku...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda yaşanan son ihraçları, üniversiteye ve akademik yaşama yapılan saldırıyı protesto etmek için basın açıklaması düzenledi.

Devamını oku...

Toplum ve Hekim’in yeni sayısı okuyucularıyla buluşuyor. 2016 yılının son sayısı olan yeni sayıda 7 yazı ve 2016 makale ve yazar dizini bulunuyor. 

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Nisan ayında yapılacağı açıklanan, Anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda HAYIR diyeceklerini açıkladı.

Devamını oku...

7 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yüzlerce kamu emekçisinin yanında, ülkemizin eğitim ve bilim alanının önde gelen akademisyenleri ihraç edilmiş, bu okullarımızda nitelikli eğitim ve akademik çalışmalar sürdürülemez hale getirilmiştir. TTB kurullarındaki çalışmalarıyla hekimlik değerlerine, demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesine yoğun emek ve katkı sunmuş olan eski TTB Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan ve eski TTB eski Yüksek Onur Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, yine bu KHK ile üniversitelerindeki görevlerinden ihraç edilmişlerdir.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği heyeti olarak Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile yaptığımız 25 Ocak 2017 günlü görüşmede, şehir hastanelerinin maliyetine dair bir çalışma yapıldığı belirtilmiştir. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Paranın Değeri Analiz Yaklaşımı-Bilkent Şehir Hastane Örneği başlıklı çalışma tarafımızla paylaşılmıştır. Çalışmaya dair değerlendirme notumuz Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Devamını oku...

TTB, DİSK, KESK, TMMOB ve 10 Ekim Dayanışma Derneği, 10 Ekim katliamı davasının 6-10 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek ikinci duruşması öncesinde ortak açıklama yaptı. Açıklamada, emek, demokrasi ve barıştan yana olan herkes, dayanışma için, adalet için ikinci duruşmayı izlemeye çağırıldı. Açıklamaya TTB Merkez Konseyi adına Dr. Selma Güngör katıldı. 

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHK), Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “ikinci basamak acillerde yaşanan yığılmaları azaltmak için aile hekimlerine ‘telefon nöbeti’ getirileceği” yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Devamını oku...

Sağlık emek ve meslek örgütleri, Mersin Şehir Hastanesi’nin 3 Şubat 2017 günü gerçekleştirilecek açılışı öncesinde, ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, “Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler”i açıkladı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, yürütmesi durdurulan bir genelgeye dayandırarak kişisel veri toplanmasının hukuka aykırı olduğunu, hasta bilgilerinin ancak kişisel verilerden arındırılarak, istatistiki veri niteliğinde Sağlık Bakanlığı ile paylaşılabileceğini bildirdi.

Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23 Ocak 2017 tarihli “Özel sağlık kuruluşlarının fiyat tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması” hakkındaki yazısının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü’nün muayenehanelerin fiyat tarifesi onayına dahil olmadığını açıkladığı bildirildi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, özelde çalışan hekimlerin ve özel sağlık kuruluşlarının uyguladıkları ücretlere ilişkin herhangi bir tarifeyi onaylatmak üzere Sağlık Bakanlığı’na göndermelerine gerek bulunmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili yazı gönderen TTB Merkez Konseyi, tabip odalarını da bilgilendirdi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 28 Ocak 2017 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları yöneticileri ve kol temsilcilerinden oluşan yaklaşık 60 kişi katıldı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) düzenlenen “OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Calıştayı 29 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’ne gerçekleştirildi.

Devamını oku...

Avrupa Uluslararası Sağlık Politikası Birliği (The International Association of Health Policy Europe - IAHPE) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen "Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük" temalı toplantı, 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası toplantı salonunda yapıldı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Heyeti 25 Ocak 2017 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yaşanan hekimlik uygulamalarıyla ilgili sorunları  görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşteşarı Ahmet Erdem’i makamında ziyaret etti.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Heyeti 25 Ocak 2017 günü Türkiye sağlık ortamında öne çıkan konuları görüşmek üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı Sağlık Bakanlığı’nda ziyaret etti.

Devamını oku...

İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında verilen Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü için başvurular başladı. Ödül ile genç hekimlerin işçi sağlığı ve meslek hastalıkları alanına ilgisinin çekilmesi amaçlanıyor.

Devamını oku...

Çevre ve meslek örgütleri, Kazdağları’na yapılmak istenen ve bölgedeki doğal yaşam alanlarını, içme suyu havzalarını ve tarımsal üretimi tehdit eden Çırpılar Termik Santrali Projesi ile ilgili süreci takip ettiklerini açıkladı.

Devamını oku...

TTB İşçi Sağlığı Kolu kurucu başkanı ve 1988-1990 ile 1990-1992 dönemi TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gürhan Fişek,  14 Ocak 2016 günü yaşamını yitirdi. Fişek, 16 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek tören ve Maltepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu (TTB-YOK) üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen ve Prof. Dr. Taha Karanman'ın 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevlerinden ihraç edilmeleri, TTB YOK tarafından 13 Ocak 2017 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. "Tarihe not düşüyoruz" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Üyelerimizin üniversitelerinden ihraç edilmesini kabullenemiyoruz" denildi. 

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği'nce düzenlenen Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı. Başvuru koşulları TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan basın açıklaması ile duyuruldu. 

Devamını oku...

Türkiye’nin oksijen deposu Kazdağları’na yapılmak istenilen Çırpılar Termik Santrali Projesi, bölgedeki doğal yaşam alanları ile beraber içme suyu havzalarını ve tarımsal üretimi tehdit ediyor. Projenin 11 Ocak 2017’de Ankara’da gerçekleştirileceği duyurulan 2. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının hava muhalefeti nedeniyle ertelendiği duyurulmuştur. 

Devamını oku...

Danıştay, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açtığı davada Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) tarafından 23.03.2016 tarihinde yayımlanan “Halk Sağlığı Merkezleri” konulu genelgenin yürütmesini durdurdu. 

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 3 Ocak 2017 tarihli Yeni Akit Gazetesi’nde sürmanşetten yayımlanan “Kandil’in sesi Tabip Odası kapatılsın” başlıklı haberle ilgili olarak aynı gün ilettiği tekzip talebinin ardından, gazeteye açıklama gönderdi.

Devamını oku...

6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışanların da aralarında olduğu çok sayıda kişi, kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilenler arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski İkinci Başkanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Üyesi Doç. Dr. Aslı Davas ve TTB üyesi hekimler de bulunmaktadır.

Devamını oku...

İzmir’de gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor; barış, özgürlük, laiklik ve demokrasi taleplerimizden vazgeçmiyoruz. Karanlığın karşısında aydınlığı, yaşamı savunmaya devam edeceğiz. 

Devamını oku...

1 Eylül 2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekim Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Mihriban Yıldırım'ın göreve iade edilmesi ve yerel basında linçe varan haberlere yönelik KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Devamını oku...

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı protesto etmek, toplumsal barış talebini yinelemek ve yaşanan acıyı ifade etmek üzere İstanbul Emek ve Meslek Örgütleri ortak bir anma etkinliği gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, DİSK İstanbul Temsilciliği ve KESK İstanbul Şubeleri’nin çağrısıyla 3 Ocak 2017 günü 18.00’da bir araya gelen emek meslek örgütü yönetici ve üyeleri Tarihi Mimar Sinan Hamamı Önü’nde toplanarak “Korkmuyoruz, Karanlığa Teslim Olmayacağız” pankartı açtılar.

Devamını oku...

Düşünce ve ifade özgürlüğü, çoğulcu demokrasinin en vazgeçilmez özelliğidir.

Devamını oku...