Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve çeşitli tabip odalarından yönetici ve temsilciler, 18 Haziran 2017 tarihinde Ankara’dan başlatılan ve İstanbul’da sona erecek olan Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.

Devamını oku...

AKP Hükümeti’nin, yeni bir düzenlemeyle kamuda çalışanlara verilmesi gereken işçi sağlığı hizmetlerini 2020 yılına ötelemesi üzerine DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bu alanda yaşanan sorunlara, atılması gereken acil adımlara dikkat çekmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Devamını oku...

16 yıl önce bugün, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 20 Haziran’ı “Dünya Mülteciler Günü” olarak ilan etti. 16 yıldır bölgemizde ve dünyada katliamların ve afetlerin ardı arkası kesilmedi. Biliyoruz ki, savaş ve çatışma koşullarından sonra en önde gelen göç nedeni, küresel ısınmaya bağlı olumsuz değişikliklerdir. Bu olumsuz koşullar, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir göç hareketine tanıklık etmemize neden oldular. Günümüzde dünyadaki toplam göçmen ve sığınmacı sayısı dünya tarihindeki en yüksek sayıya ulaşmış durumdadır; dünya üzerinde yaklaşık bir milyar insan hareket halindedir ve bunların 250 milyonu kendi ülkesi sınırları dışına çıkmıştır. Yalnızca Suriye’de en az 5 milyon kişi dış göçe zorlanırken, en az 8 milyon Suriyeli iç göçe zorlanmıştır.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu, Manisa’daki askeri birliklerde ciddi bir gıda güvenliği sorunu yaşandığını açıkladı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından başlatılan Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları’nın ilki, 17 Haziran 2017 Cumartesi akşamı Muğla Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Bodrum Gümüşlük Akademisi’nde yapıldı. TTB, İstanbul Tabip Odası ve Muğla Tabip Odası’nın ortak olarak düzenlediği etkinliğe farklı illerden yoğun ilgi vardı.

Devamını oku...

TTB Merkez Konseyi Üyeliği, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği ve Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı yapan Dr. İlhan Diken aramızdan ayrılışının üçüncü yılında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından Diyarbakır Yeniköy Mezarlığında anıldı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 203 akademik kadronun, bilimsel gelişmeyi amaçlayan, denetlenebilir ve objektif ölçütler olmaktan uzak, bir kişiyi tarif eder nitelikte olduğunu belirterek, ilanın iptal edilmesini istedi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Eczacılık Uzmanlık Alanları olan Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlıkları ile ilgili olarak TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi derneklerin de katkısı ile görüş oluşturdu.

Devamını oku...

10 Haziran 2017 Cumartesi günü toplanan 68. TTB Büyük Kongresi, Olağanüstü Hal’in (OHAL) kaldırılmasını, Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) geri çekilmesini, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilmiş hekimler ve kamu çalışanlarının görevlerine iade edilmesini istedi. OHAL ve KHK’lerin yarattığı mağduriyetlere karşı mesleki dayanışmanın yükseltilmesine karar verilen Büyük Kongre’de, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık taahhüdünde bulunuldu.

Devamını oku...

Meslek ve sivil toplum örgütleri, hapishanelerdeki koşullara dikkat çekerek, hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyulduğunu açıkladı.

Devamını oku...

Bilindiği gibi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, eğitim ve araştırma hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitimi verecek eğitim görevlilerini 3359 Sayılı Yasaya uygun şekilde atamak yerine bu kadroları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2 Kasım 2011 tarihinden bu yana “vekaleten” demek suretiyle keyfi biçimde görevlendirmeler yaparak doldurmuştur, aynı usulle doldurmaya da devam etmektedir.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran 2017 Cumartesi günü Ankara’da Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Devamını oku...

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Devamını oku...

Trabzon’a bir şehir hastanesi kurulmasının ve bu hastanenin Akyazı’da stadyumun yanına, dolgu alanın üzerine yapılmasının planlandığı Trabzon Tabip Odası tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen sempozyumda ortaya çıkmıştı. Sempozyumda, Kıyı Kanunundaki kısıtların kaldırılması gerektiği için sırf bu amaçla bir değişiklik yapılacağı da dile getirilmişti.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği, meslek örgütümüze yıllarını adamış, yaşamının önemli bir kısmında meslek örgütünde üyelikten başkanlığa kadar her aşamada emek vermiş meslektaşlarımızı onurlandırmak için  “Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları” adıyla etkinlikler başlattı.

Devamını oku...

Sağlıkta şiddet olaylarının hız kesmediği bir günde Hakkari’den gelen acı bir haber, tüm sağlık camiasını yasa boğmuştur. Hakkâri ilimizin Şemdinli İlçesi Merkez Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak çalışan Dr. Pevrul Tana, evinde ölü olarak bulunmuştur. Van-Hakkâri Tabip Odası yetkililerinin, henüz 11 aylık hekim olan genç meslektaşımızın ölüm haberi üzerine yaptığı görüşmeler sonucunda, adli işlemlerin başlatıldığı, Hakkâri ilinde otopsi yapılarak ölüm nedeninin aydınlatılmaya çalışıldığı bilgisi edinilmiştir. Genç meslektaşımızın ölüm nedeniyle ilgili olarak savcılık tarafından yürütülen soruşmada, dosyada gizlilik kararı alınmıştır.

Devamını oku...

Sağlık camiasını üzüntüye boğan sağlıkta şiddet olayları tüm hızıyla devam etmektedir.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dünyada ve Türkiye’de giderek büyüyen çevre sorunları ve ekolojik yıkım ile mücadelenin ancak kamucu bir yaklaşımla mümkün olabileceği vurgulandı.

Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 3 Haziran 2017 tarihinde yaptığı değişiklikle, eşi kamu görevlisi olmayan hekimlerin eş durumu mazeretinden yararlanabilmesi için gerekli şartları, ölçüsüz biçimde ağırlaştırdı.

Devamını oku...

Birey hakları bakımından son derece dikkatli ve duyarlı olunması gereken kişisel sağlık verilerinin bireysel/kamusal hukuka aykırı kullanımının yol açabileceği sorunlar ve mağduriyetler çok önemli olmasına rağmen, toplumumuzda kişisel sağlık verilerine yönelik duyarlılık ve farkındalık konunun öneminin gerisinde kalmaktadır.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) 2014 yılından bu yana sürdürdüğü, 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü dolayısıyla hazırlanan özel sayısı yayımlandı.

Devamını oku...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca sahip olduğu, işyeri hekimlerinin çalışma yerleri ile çalışma saatlerine ilişkin bilgileri Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları ile paylaşması gereklidir. Odaların, hekimlerle/üyeleriyle ilgili bilgilere sahip olması, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için zorunludur.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), resmi tatillerde özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan poliklinik hizmetlerine provizyon verilmemesini istedi.

Devamını oku...

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, hastaneler ticarethaneye hastalar da müşteriye dönüşmüştür. Kârlılığı artırmak amacıyla kısa sürede çok hasta bakmak, gereksiz tetkikler istemek olağanlaşmıştır.

Devamını oku...

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’in görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla 30 Mayıs 2017 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı. Diyarbakır Tabip odası ve Diyarbakır SES Şubesi üye ve yöneticileri tarafından yapılan basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp katıldı.

Devamını oku...

29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Kamil Furtun, aramızdan ayrılışının ikinci yılında, Samsun’da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, geçtiğimiz hafta Manisa'da bir askeri birlikte meydana gelen gıda kaynaklı bir salgında bir askerin yaşamını yitirmesi ve binden fazla askerin de zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bu vahim olayın yaşanmasında sağlık sisteminde yapılan bir dizi düzenlemenin rolü olduğu görüşü dile getirilirken, bu değişikliklere neden ihtiyaç duyulduğu ve bu köklü değişiklerin darbe girişimi ile ne tür ilişkisi olduğu soruldu. 

Devamını oku...

Üniversitelerinden, hastanelerinden, okullarından uzaklaştırılan kamu emekçileri, öğretim üyeleri ülkeyi kararnamelerle yönetmeye çalışan iktidarın ezberini bozacak bir etkinlikte buluştu. Haldun Taner’in bundan tam 57 yıl önce, üniversitelerinden uzaklaştırılan 147’lerle dayanışma için Dostoyevski’nin öyküsünden oyunlaştırdığı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in de arşivden çıkartarak kitap haline getirdiği “Timsahın Midesindeki Adam” bugüne uyarlanmış haliyle sahnelendi. Sahnede bu kez barış imzacısı olduğu için, demokrasiyi, özgürlükleri savunduğu için kurumlarından uzaklaştırılanlar vardı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Şiddet Alt Çalışma Grubu tarafından organize edilen şiddet konulu çalıştay, 28 Mayıs 2017, Pazar günü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu'nda gerçekleşti.

Devamını oku...

29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Kamil Furtun çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Devamını oku...

Toplum ve Hekim dergisinin yeni sayısı yayımlandı. Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları dosyası ile okurlarla buluşan sayıda son yıllarda çeşitli yönleriyle tartışılan bu başlığa dair çeşitli değerlendirmeler ve belgeler yer alıyor. 

Devamını oku...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla, 17 Mayıs 2017 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti. Görüşmede, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı Dr. Sedat Abbasoğlu ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler yer aldı.

Devamını oku...

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurul Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nın da katılımı ile 12-15 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapıldı. Toplantı tüm Avrupa ülkelerinin hekim örgütleri ve sendika temsilcileri ile gerçekleşti.

Devamını oku...

Toplumun her alanında artan şiddet, sağlıkta da tüm hızıyla devam ediyor!

Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2015 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beyaz Kod birimine gelen şiddet başvurularının 25.443 olduğunu bildirdi. Bu rakamın 6.893’ünü fiziksel şiddet, 18.550’sini ise sözel şiddet başvuruları oluşturdu.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler (AGH) Daimi Çalışma Grubu’nun (European Junior Doctors Permanent Working Group) 12-13 Mayıs 2017 tarihinde Hollanda’nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’na katıldı. Toplantıda TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nu Dr. Olgu Nur Dereci temsil etti.

Devamını oku...

Emperyalizme karşı kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 98. yıldönümünde, başta geleceğimiz olan gençlerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız. 

Devamını oku...

Hekim ve dişhekimlerinin zorunlu olarak yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğunun yürütmesi durduruldu.

Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı tarafından, aylardır hazırlığı yapılan, “Aile hekimliğinde ikinci faz" olarak adlandırılan sürecin yasal alt yapısının önemli bir parçası olan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 16 Mayıs 2017 tarihinde ve 30068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku...

29 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 2010-2014 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir ve çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Nergül Çördük, görev yaptıkları Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, meslektaşları, hastaları ve öğrencileri tarafından uğurlandılar.

Devamını oku...

Hayatını bilimin ışığında üretmeye adayan üstün nitelikli bilim insanı, değerli Hocamız Prof. Dr. Türkan Saylan’ı aramızdan ayrılışının 8. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Devamını oku...