Haberler

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2015 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beyaz Kod birimine gelen şiddet başvurularının 25.443 olduğunu bildirdi. Bu rakamın 6.893’ünü fiziksel şiddet, 18.550’sini ise sözel şiddet başvuruları oluşturdu.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler (AGH) Daimi Çalışma Grubu’nun (European Junior Doctors Permanent Working Group) 12-13 Mayıs 2017 tarihinde Hollanda’nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’na katıldı. Toplantıda TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nu Dr. Olgu Nur Dereci temsil etti.

Devamını oku...

Emperyalizme karşı kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 98. yıldönümünde, başta geleceğimiz olan gençlerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız. 

Devamını oku...

Hekim ve dişhekimlerinin zorunlu olarak yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğunun yürütmesi durduruldu.

Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı tarafından, aylardır hazırlığı yapılan, “Aile hekimliğinde ikinci faz" olarak adlandırılan sürecin yasal alt yapısının önemli bir parçası olan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 16 Mayıs 2017 tarihinde ve 30068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Devamını oku...

29 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 2010-2014 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir ve çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Nergül Çördük, görev yaptıkları Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, meslektaşları, hastaları ve öğrencileri tarafından uğurlandılar.

Devamını oku...

Hayatını bilimin ışığında üretmeye adayan üstün nitelikli bilim insanı, değerli Hocamız Prof. Dr. Türkan Saylan’ı aramızdan ayrılışının 8. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği, 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan TTB eski başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek anısına “Nusret Fişek Ödülleri” kapsamında “Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” ve “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” vermektedir. Bu ödüller, 2011 yılında ödül yönergelerinde yapılan değişiklik nedeniyle her yıl dönüşümlü olarak verilmektedir.

Devamını oku...

Balıkesir Tabip Odası 3. Hekim Meclisi Körfez Buluşması 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Hekim Meclisi’ne TTB Merkez Konseyi adına İkinci Başkan Prof. Dr. Sinan Adıyaman katıldı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi (Seçimsiz), çoğunluk aranarak 3 Haziran 2017 tarihinde saat 09.30-17.00 arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 10 Haziran 2017 tarihinde (Devlet Su İşleri Konferans Salonu-Yücetepe/Ankara) adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Devamını oku...

Şehir hastaneleriyle ilgili gelişmeleri yakından izlemek, yaşanan sorunları belirlemek ve ileriye dönük çalışmalar yürütmek amacıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) bünyesinde Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu.

Devamını oku...

Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Yavuz Turgut Gederek, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Onur Çeçen ve Konya Meram Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğinden Dr. Osman Doğru’dan oluşan heyet, 11 Mayıs 2017 günü trafikte tartıştığı kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı’yı ziyaret etti.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Soma Katliamı’nın üçüncü yılı dolayısıyla Soma’da Madenci Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilen açıklamaya TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Funda Obuz katıldı.

Devamını oku...

Sağlık meslek örgütleri, Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edildikleri işlerine geri dönme talebiyle iki ayı aşkın süredir yürüttükleri açlık grevinde kritik evreye giren ve yaşamsal riskleri artan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yetkililere çağrıda bulundu.

Devamını oku...

Bugün Dünya Hemşireler Günü.

Sağlık hizmet sunumunun her basamağında eşsiz emekleri olan iş arkadaşlarımız, bu yıl da çok sayıda sorunla boğuşarak kutluyorlar Dünya Hemşireler Günü’nü.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (The Standing Committee of European Doctors; CPME) tarafından 7 ve 8 Nisan 2017 tarihlerinde Litvanya’nın Vilnius kentinde düzenlenen toplantıya katıldı. Komitenin gözlemci üyesi olan TTB'yi toplantıda Dr. Dilek Aslan temsil etti.

Devamını oku...

Gezi direnişi sürecinde acil sağlık yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlara ilkyardım müdahalesi yapıldığı için Sağlık Bakanlığı tarafından açılan dava sürerken, “İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve diğer organlarının görevden el çektirilmesi” talebiyle açılan yeni davanın ilk duruşması 9 Mayıs 2017 Salı günü Çağlayan Adliyesi 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Devamını oku...

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’dan oluşan heyet, 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Devamını oku...

Medyaya yansıyan haberlere göre, cezaevinde bulunan ve yargılanmakta olan Ömer Faruk Kavurmacı’nın, özel bir hastaneden alınan rapora bağlı olarak, mahkeme kararıyla hastalığı ve cezaevi ortamının sağlığı ve yaşamı ile ilgili olarak yaratacağı riskleri, tehlikeleri dikkate alarak tahliye edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu noktada, hekimlerin hastalarının sağlığını dikkate alarak tıbbi standartlarda ve nesnel değerlendirmelerle karar verme sorumluluğu olduğunu vurgulamak isteriz.

Devamını oku...

Diyarbakır’da OHAL döneminde 307 sağlıkçı ve 130 hekim ihraç edildi. Kamu çalışanı olarak Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığını üstlenen hekimlerden bir kişi hariç tümü ihraç edilenler arasında bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, bu durumu “Diyarbakır’da oda başkanlığı yapmanın ihraç nedenleri arasında yer alıp almadığı sorusunu akla getirmektedir ve üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır” şeklinde eleştirdi.

Devamını oku...

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde meydana gelen katliamla ilgili 36 kişinin yargılandığı davanın üçüncü seri duruşması 2-3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmanın son celsesinde ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek  duruşmayı 10-11 Temmuz'a erteledi.

Devamını oku...

3.5.2017 tarihinde yayınlanmış olan “Danıştay aile birliği kararı verdi” başlıklı haber yeni bilgilerle aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin (.......) beşinci fıkrası uygulanmaz." düzenlemesinin yürütmesi, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası tarafından açılan davada, Danıştay İkinci Dairesi tarafından  E:2016/14817 sayılı kararla  durduruldu.

Devamını oku...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yasalaştırılmak istenilen “Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasa Tasarısı” üzerine bir panel gerçekleştirdi. Panele konuşmacı olarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi Dr. Osman Öztürk konuşmacı olarak katıldılar.

Devamını oku...

Trabzon Tabip Odası’nın düzenlediği Şehir Hastanesi Sempozyumu’nda, sağlıkta dönüşümün ikinci fazı olarak nitelenen şehir hastaneleri tüm yönleriyle ele alındı. Sempozyum’da Trabzon’da stadyumunun yanında dolgu alan üzerine yapılması planlanan şehir hastanesinin şehre ve sağlık hizmetlerine olası etkileri de değerlendirildi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB) Eylül dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) tercihte bulunmayan ve mahkeme kararları sebebiyle yeniden tercih hakkı tanınan hekimlerin, Nisan döneminde puan kesintisine tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin olarak ÖSYM Başkanlığı’ndan açıklama yapılmasını istedi.

Devamını oku...

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ekim katliamı davasının 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen duruşmasında verilen ara karar doğrultusunda, katliamda kamu görevlilerinin sorumluluğunun olup olmadığı konusunun araştırılması için hazırladığı müzekkereyi 21 Nisan 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu (TTB HSK), 24-30 Nisan Bağışıklama Haftası dolayısıyla bir açıklama yayımladı. TTB HSK, anne ve babalara yönelik olarak “Aşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler” başlıklı bir de broşür hazırladı.

Devamını oku...

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla 1 Mayıs gündemlerini ve programlarını açıkladılar.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu (TTB – HSK), Çernobil nükleer faciasının 31. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, nükleer santrallere bir kez daha hayır dedi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB – TÖK) Ege Bölge Okulu 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Muğla Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Gümüşlük Akademisi’nde gerçekleştirildi.

Devamını oku...

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Cizre Temsilcisi ve Şırnak Tabip Odası eski başkanı Dr. Serdar Küni’nin, doğrudan mesleki uygulamalarına dayandırılan soyut iddialar ile suçlandığı davanın ikinci duruşması 24 Nisan 2017 Pazartesi günü Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Mahkeme, “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Küni’nin tahliyesine karar verdi. Küni’nin avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.

Devamını oku...

Tabip odaları aile hekimliği komisyonları Ankara’da toplanarak Sağlık Bakanlığı'nın ‘ikinci dönem’ hazırlıklarını, kendi hakları ve toplumun sağlık hakkı çerçevesinde değerlendirdi.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kolu Toplantısı 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Tekirdağ Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Devamını oku...

Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı, 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Zambiya’nın Livingstone kentinde yapıldı. Türk Tabipleri Birliği'nin de katıldığı toplantıda, hekimlik uygulamaları ve toplum sağlığı ile ilgili pek çok önemli konuda kararlar alındı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın mecburi hizmet atamalarını güvenlik soruşturması gerekçesi ile geciktirmesine yönelik işlemlerin acilen sonlandırılarak, mecburi hizmet atamalarının yapılmasını istedi.

Devamını oku...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2015 yılında yürürlüğe sokulmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumu Verilerinin Kullanımına, Paylaşılmasına ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın tamamının yürütmesi durduruldu.

Devamını oku...

Türkiye Büyük Millet Meclisi 97 yıl önce bugün kuruldu. 23 Nisan 1920, ülkemizde çoğulcu ve katılımcı demokrasi kültürünün doğduğu gün iken, ne yazık ki 97 yıl sonra bugün, demokrasiyi ortadan kaldırmak için elden gelenin ardına konmadığı bir siyasi iklimde yaşıyoruz. 16 Nisan 2017 referandumu sürecinde yaşanan hukuksuzlukları da bu bağlamda değerlendirmek yanlış olmaz.

Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin (.......) beşinci fıkrası uygulanmaz." düzenlemesinin yürütmesi, Danıştay İkinci Dairesi tarafından  E:2016/14817 sayılı davada durduruldu.

Devamını oku...

Dünya Tabipler Birliği (DTB) Konseyi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Cizre temsilcisi ve Şırnak Tabip Odası eski başkanı Dr. Serdar Küni'nin, 6 aydır süren tutukluluk kararından ciddi kaygı duyduğunu açıkladı. DTB, tüm ulusal tabip odalarını ve uluslararası sağlık camiasını Dr. Serdar Küni'nin 24 Nisan'da Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmasına katılmaya ve Küni'ye destek olmaya çağırdı.

Devamını oku...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerinin sonlandırılmasının ardından, açlık grevini bırakanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Devamını oku...

İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) İnsan Hakları Ödülü, bu yıl İnsan Hakları Vakfı Başkanı adli tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya verildi. Ödül töreni, 18 Nisan 2017 tarihinde New York'ta gerçekleştirildi.

Devamını oku...