2011 Seçimlerine Giderken Türkiye’de Sağlık

Sağlık Bakanı’nı 17 Aralık 2010 tarihli T.C. Sağlık Bakanlığı 2011 Mali Yıl Bütçesinin T.B. M. M. Genel Kurulu’na Sunumu’nda “ Dünden Bugüne Sağlık Politikalarımız” başlığında son 30 yıl şöyle tanımlanmış: “1980-2002: Teorik reform çalışmalarının yapıldığı dönem. 2003-.. : Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) dönemi.” 30 yıldır değişen hükümetlere rağmen değişmeyen, …

Okumaya devam et…

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında BMJ’de Yayınlanan Makaleye Yanıt

21 Şubat 2011 tarihinde Enis Barış, Salih Mollahaliloğlu ve Sabahattin Aydın’ın yazarları olduğu “Healthcare in Turkey: from laggard to leader” başlıklı bir makale BMJ’de yayınlanmıştır. Bu makaleyi eleştirmek üzere Cavit Işık Yavuz ve Zeliha Öcek tarafından kaleme alınan “Privatization is the driving force of Turkish Health System!” isimli makale aynı …

Okumaya devam et…

Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 Türkiye’sinde Halka ve Hekimlere/Sağlık Personeline Ne Getiriyor?

Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 Türkiye’sinde Halka ve Hekimlere/Sağlık Personeline Ne Getiriyor? İsimli çalışma; Ata Soyer, Aytekin Yazgan, Bülent Kılıç, Cavit I. Yavuz, Coşkun O. Şeyhoğlu, Ergün Akyol, Eylem Yentürk, Füsun Erdoğan, İlker Belek, Jale Erdoğan, Kayıhan Pala, Lüey Özelsoy, Nihan Keysan, Nilay Etiler, Onur Günay, Onur Hamzaoğlu, Osman Keysan, Ömür …

Okumaya devam et…

Uyarıyoruz: Sağlık Bakanlığı Yanlış Yapıyor!

Uyarıyoruz: Sağlık Bakanlığı Yanlış Yapıyor! Türkiye’de toplumun ve bireylerin sağlığı, Anayasa’nın sosyal devlet anlayışı ile hak olarak güvence altına alınmış, bu hakkın kullanılma biçimi yasayla “eşit ve ücretsiz olarak” tanımlanmıştır. Sağlık Bakanlığı, bu hakkı sağlamakla görevli kuruluş olarak ödevlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın son on beş yıldır uygulamalarında, tarihsel hedefleri ve geçmişiyle …

Okumaya devam et…