Nükleer Enerji Kader Değildir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Çevre İçin Hekimler Derneği (ÇİHD), Japonya’daki deprem ve tsunami felaketi sonrası Fukuşama Nükleer Santrali’nde meydana gelen yangın ve patlamanın yol açtığı radyasyon riski ve vereceği zararlar ortadayken, AKP Hükümeti’nin Türkiye’de nükleer santral kurma girişimlerini ısrarla sürdürmesine tepki gösterdi. TTB ve ÇİHD, konuya ilişkin ortak yazılı …

Okumaya devam et…

İstanbul’da Görülen Kızamık Vakaları Üzerine Değerlendirme

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, son dönemde ülke gündemindeki kızamık vakalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. KIZAMIK VAKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 22 Şubat 2011 Salı günü itibarıyla yetkililerin yaptığı açıklamaya göre sadece İstanbul’da sayıları 24’ü bulan kızamık vakaları ile ilişkili olarak Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu olarak aşağıda belirtilenlerin …

Okumaya devam et…

SGK’ye “Diyabetli Hastaların Tedavisini Aksatan Kurum” Ödülü Verilmeli

SGK’nin, diyabetli hastaların kullandığı şeker çubuğu bedellerinin hasta tarafından ödenmesi ve fatura tutarının SGK’den alınması yönündeki uygulaması, diyabet hastalarını sıkıntıya soktu. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, konuyla ilgili açıklama yaparak diyabette şeker kontrolünün “hayati” önem taşıdığına dikkat çekti. Kan şekeri takibinin kesintisiz olması gerektiğine dikkat çeken TTB-HSK, bunun için …

Okumaya devam et…

Cep Telefonlarının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Çevre İçin Hekimler Derneği ve Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkilerine ve zararlarının önlenmesine yönelik olarak ortak bir basın açıklaması yaptılar. 15.01.2011 BASINA VE KAMUOYUNA Cep telefonları kullanımı insanlar arasındaki iletişimde önemli  kolaylıklar sağlamıştır. Öte yandan cep telefonlarının sağlığımız üzerine …

Okumaya devam et…

Sağlık Hizmetlerinde Piyasalaştırma Değil, Kamucu, Eşitlikçi Sosyalleştirme

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirmesi Hakkında Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlanışının 50. yıldönümü nedeniyle ortak bir basın toplantısı düzenlediler. TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Özlem Azap, TTB Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı Dr. Mehmet Çakmak, TTB Pratisyen Hekimler Kolu Sekreteri Dr. Figen Şahpaz ve …

Okumaya devam et…

Aksaray İshal Salgını İnceleme Raporu

Türk Tabipleri Birliği, Aksaray İlinde 14 Mayıs 2008’den beri devam eden ishal salgınını incelemek, görevliler ile halka bilimsel ve teknik konularda destek olmak amacıyla Merkez Konseyi Üyesi Dr. Muharrem BAYTEMÜR ile TTB Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. …

Okumaya devam et…

Türkiye Obezite İle Mücadele Programı ve Ulusal Eylem Planı Taslağı Üzerine

Epidemiyolojik ve demografik dönüşüme eşlik eder biçimde sofralarda başlayan farklılaşma, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, tüketim endüstrisinin bu değişim sürecine verdiği hızla, son 20 yılda önemli bir ivme kazanmıştır. Hızla gelişen bu sağlıksız beslenme tarzının özellikle obezite gelişiminde en çok etkilediği gruplar sosyoekonomik düzeyi kötü olanlar, yoksullar olmuştur. Obezitenin nedenselliğine ilişkin …

Okumaya devam et…

Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım

Sağlığı sadece sağlık hizmetlerine ulaşım olarak görmeyen, toplumsal, ruhsal, sosyal tam bir iyilik hali olarak tarif edersek, kentlerde sağlığın ve sağlık hizmetlerinin durumunun bir çalışma ile Türkiye’nin önüne konulması ancak TTB gibi çok büyük birikimi olan bir örgütün önüne iş olarak koyabileceği bir konudur. Son dönemlerde uygulanan sağlık politikalarının kentsel …

Okumaya devam et…

Düzce İli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Değerlendirme Raporu

Sağlıkla ilgili gündemin hızla değiştiği, “sağlıkta dönüşüm” programının yoğun biçimde tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz. 28 Eylül-1 Ekim 2005 tarihlerinde Kızılcahamam’da düzenlenen 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri’nde bir grup Halk Sağlıkçı tarafından Düzce’de başlatılan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması’nın yerinde incelenmesi amacıyla bir etkinlik düzenlenmesi yönündeki girişim, 18-21 Ocak 2006’da Ankara’da düzenlenen …

Okumaya devam et…

Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser

Türk Tabipleri Birliği ve Hopa Belediyesi’nin iş birliği ile Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser başlığı altında çalışmalar yapılmış ve rapor haline getirilerek yayınlanmıştır. Aşağıda Hopa Belediye Başkanı Yılmaz Topaloğlu’nun sunuş yazısı aktarılmış olup ilgili yayına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hepimizin bildiği gibi kanser çağımızın amansız bir hastalığıdır ve hastalığın erken …

Okumaya devam et…