Haber Kategorileri

# Adı Görüntüle
1 Açlık Grevleri Basın Açıklamaları Haberleri
2 Açlık Grevleri Genel Haberleri
3 Afişler Haberleri
4 Aile Hekimliği Haberleri
5 Asgari Ücret Haberleri
6 Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu Haberleri
7 Asistan Hekimler Haberleri
8 Basın Açıklamaları Haberleri
9 Başbakanlık Haberleri
10 Behçet Aysan Şiir Yarışması Haberleri
11 Cezaevi Koşulları Haberleri
12 Çalışma Bakanlığı Haberleri
13 Duyurular Haberleri
14 Eğitim Araştırma Hastaneleri Haberleri
15 Eylemlilik Süreci Haberleri
16 Film Haberleri
17 Genel Pratisyenlik Enstitüsü Haberleri
18 Genel Sağlık Sigortası Haberleri
19 Haberler Haberleri
20 Halk Sağlığı Haberleri
21 Hekimlere Yönelik Şiddet Haberleri
22 Hukuk Haberleri
23 İlaç Haberleri
24 İnsan Hakları Haberleri
25 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitimi Haberleri
26 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Haberleri
27 Kadın Sağlığı Haberleri
28 Kuş Gribi Haberleri
29 Malpraktis Haberleri
30 Mecburi Hizmet Haberleri
31 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Haberleri
32 Pratisyen Hekimlik Haberleri
33 Sağlık Bakanı Haberleri
34 Sağlık Bakanlığı Haberleri
35 Savaş Haberleri
36 Sigara ve Sağlık Ulusal Kurulu Haberleri
37 Sosyal Etkinlikler Haberleri
38 Sosyal Güvenlik Haberleri
39 Tabip Odalarından Haberleri
40 Tıp Öğrencileri Kolu Haberleri
41 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Haberleri
42 Tıpta Uzmanlık Eşgüdüm Kurulu Haberleri
43 TTB Bölge Toplantısı Haberleri
44 TTB GYK Haberleri
45 TTB Haberleri
46 Yeni Kitaplar Haberleri
47 Yeni Raporlar Haberleri