TTB Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurul toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi 17.04.2018
2 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz. Bu şiddet sona ERSİN! 17.04.2018
3 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2018 başvuru dönemi başlıyor 16.04.2018
4 Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli 15.04.2018
5 Toplum ve Hekim’den yeni sayı! 13.04.2018
6 Güzel günler için 1 Mayıs’a! 10.04.2018
7 Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor 28.03.2018
8 ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi uyarıyor, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı destekliyor 23.03.2018
9 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için çağrı 23.03.2018
10 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı 21.03.2018
11 Dr. Mehmet Şerif Demir serbest bırakılmalıdır! 21.03.2018
12 Adana Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” paneli 20.03.2018
13 Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandı 20.03.2018
14 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz! 19.03.2018
15 40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayı 19.03.2018
16 İyi hekimliği savunmakta kararlıyız! 19.03.2018
17 Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödül 19.03.2018
18 Dr. Ata Soyer’i anıyoruz 18.03.2018
19 Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalar 16.03.2018
20 Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı 15.03.2018
21 14 Mart’ta 4 acil talep! 15.03.2018
22 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2018
23 Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu 12.03.2018
24 11 Mart’ta Ankara’dayız! 08.03.2018
25 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
26 Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir! 06.03.2018
27 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
28 Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri Raporu açıklandı 05.03.2018
29 Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimler görevlerine başlatılmalıdır! 03.03.2018
30 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı yapıldı 03.03.2018
31 TTB, e-Nabız sisteminde hekimlerin puanlanması uygulamasının kaldırılmasını istedi 27.02.2018
32 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
33 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
34 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 23.02.2018
35 14 Mart Etkinlik Programını başlatan TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 19.02.2018
36 Adana Tabip Odası ile Adana’daki sendika ve meslek örgütlerinden açıklama: Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmelidir! 13.02.2018
37 TTB Merkez Konseyi üyeleri görevlerine iade edilmelidir! 13.02.2018
38 The Lancet, TTB’nin ”barış istediği için gözaltına alındığını” yazdı 12.02.2018
39 Yaşlılık, yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemidir! 12.02.2018
40 Acil sağlık hizmetleri ”ulaşılabilir” olmaktan çıkartılıyor! 12.02.2018
41 “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı 12.02.2018
42 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler 12.02.2018
43 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır 10.02.2018
44 TTB Merkez Konseyi’nden açıklama 07.02.2018
45 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı 05.02.2018
46 Noam Chomsky: TTB’yi korumak için her türlü önlem alınmalı! 05.02.2018
47 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 04.02.2018
48 TTB Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltılar Lancet ve BMJ’de 03.02.2018
49 Adıyaman, Gökalp ve Horasan serbest bırakıldı 03.02.2018
50 35 Tabip Odası’ndan ortak talep: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 02.02.2018
51 Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden hükümete kınama, TTB’ye destek yağıyor 02.02.2018
52 Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup 02.02.2018
53 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 01.02.2018
54 TTB’ye yurt içinde büyük destek 01.02.2018
55 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın! 31.01.2018
56 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı 31.01.2018
57 Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama: ”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz” 31.01.2018
58 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
59 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
60 Bilimsel özerklik, liyakat ve nesnellik olmadan akademi olmaz... 24.01.2018
61 Savaş bir halk sağlığı sorunudur! 24.01.2018
62 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
63 TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
64 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimlerine devam ediyor 19.01.2018
65 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosu 17.01.2018
66 İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldü 17.01.2018
67 Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendi 15.01.2018
68 TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti 12.01.2018
69 DTB’nin Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi güncellendi 02.01.2018
70 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 29.12.2017
71 Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidir 27.12.2017
72 TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu 25.12.2017
73 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.12.2017
74 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaret 21.12.2017
75 TTB STED Fotoğraf Yarışması – 2017 için son başvuru tarihi 31 Ocak 21.12.2017
76 TTB, 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına katıldı 21.12.2017
77 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 19.12.2017
78 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
79 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
80 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
81 DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi 05.12.2017
82 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
83 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
84 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
85 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
86 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
87 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
88 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
89 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
90 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
91 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
92 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
93 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
94 Silahlı çatışmalarla ilgili DTB Tutum Belgesi kabul edildi 23.11.2017
95 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
96 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
97 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
98 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
99 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
100 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
101 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
102 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
103 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
104 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
105 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
106 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
107 Sağlık Hizmetlerine Erişim üzerine DTB Tutum Belgesi yayımlandı 07.11.2017
108 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
109 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
110 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
111 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
112 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
113 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
114 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
115 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
116 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
117 ’Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi’ kabul edildi 31.10.2017
118 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
119 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
120 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
121 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
122 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
123 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
124 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
125 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
126 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
127 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
128 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
129 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
130 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
131 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
132 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
133 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
134 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
135 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
136 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
137 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
138 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
139 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
140 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
141 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
142 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
143 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
144 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
145 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
146 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
147 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
148 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
149 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
150 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
151 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
152 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
153 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
154 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
155 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
156 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
157 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
158 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
159 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
160 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
161 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
162 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
163 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
164 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
165 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
166 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
167 TTB ve Samsun Tabip Odası’ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
168 TTB Merkez Konseyi Van’da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
169 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
170 Toplum ve Hekim’den ’Korku’ dosyası 07.08.2017
171 AİHM’in Gülmen ve Özakça’nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
172 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
173 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
174 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin gündeminde 01.08.2017
175 TTB’den Muğla’da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
176 Türkiye’de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet’te 28.07.2017
177 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
178 TRT Çocuk Dergisi’ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
179 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
180 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
181 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
182 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
183 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
184 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
185 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
186 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
187 Hekimler Adalet Yürüyüşü’ne katıldı 23.06.2017
188 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
189 Manisa’daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
190 Türk Tabipleri Birliği’ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
191 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
192 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanı iptal edilmelidir 15.06.2017
193 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
194 TTB Büyük Kongresi’nde OHAL ve KHK’lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
195 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
196 Balıkesir’de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
197 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
198 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran’da 09.06.2017
199 ATO’dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
200 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
201 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
202 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
203 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
204 TTB’den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
205 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. 05.06.2017
206 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
207 STED’den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
208 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
209 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
210 Dr. Berilgen’in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır’da protesto edildi 31.05.2017
211 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
212 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
213 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
214 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
215 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2017
216 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
217 SGK Başkan Yardımcısı TTB’yi ziyaret etti 25.05.2017
218 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı 25.05.2017
219 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
220 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
221 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
222 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2017
223 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
224 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
225 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
226 Balıkesir’de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
227 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
228 TTB Heyeti, Konya’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı’yı ziyaret etti 15.05.2017
229 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma’da anıldı 13.05.2017
230 TTB’nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
231 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
232 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
233 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den CHP’ye ziyaret 08.05.2017
234 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
235 Diyarbakır’da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
236 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz’a ertelendi 08.05.2017
237 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa’da gerçekleştirildi 04.05.2017
238 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
239 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM’den açıklama talebi 03.05.2017
240 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
241 HAYIR’ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
242 Çernobil’in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
243 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
244 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
245 Aile hekimlerinden ’ikinci faz’ için uyarılar 25.04.2017
246 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
247 Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı 25.04.2017
248 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
249 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
250 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
251 Dünya Tabipler Birliği’nden Dr. Serdar Küni’ye destek 20.04.2017
252 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
253 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
254 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
255 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
256 Dr. Bedri Bilge’yi kaybettik 13.04.2017
257 Dr. Mihriban Yıldırım’ın davasına başlandı 11.04.2017
258 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
259 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK’e başvuru 05.04.2017
260 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır’ı andı 05.04.2017
261 İdlib’deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
262 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
263 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
264 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
265 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ı anıyoruz 03.04.2017
266 Dr. Hüseyin Ağır’ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
267 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
268 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB’den kılavuz 30.03.2017
269 Dr. Hüseyin Ağır’ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
270 TTB’den YÖK’e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
271 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni’nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
272 Provokasyonlara karşı TMMOB’nin yanındayız 24.03.2017
273 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan’a verildi 24.03.2017
274 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
275 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
276 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
277 Urfa’da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
278 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
279 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
280 Gaziantep’te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
281 ’14 Mart’ta 4 Talep’ TBMM’den duyuruldu 15.03.2017
282 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
283 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
284 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
285 Hekim Buluşmaları 11 Mart’ta Muğla’da gerçekleştirildi 13.03.2017
286 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
287 Danıştay’dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
288 ’Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
289 Kocaeli’de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
290 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
291 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
292 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
293 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
294 TTB Merkez Konseyi İzmir’de hekimlerle buluştu 07.03.2017
295 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
296 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
297 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
298 Hekim buluşmaları Hatay’da sürdü 06.03.2017
299 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
300 Samsun’da hekimlerle buluşma 03.03.2017
301 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
302 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
303 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
304 TTB Merkez Konseyi Van’da hekimlerle buluştu 02.03.2017
305 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
306 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
307 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
308 Tabip odaları ’5 dakikada muayeneye hayır’ dedi! 28.02.2017
309 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
310 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
311 ’Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli’ yapıldı 23.02.2017
312 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hekimlerle buluşma 22.02.2017
313 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
314 Eskişehir’li hekimler TTB’nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
315 14 Mart programı kapsamında ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
316 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
317 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK’ten para cezası 20.02.2017
318 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
319 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
320 Basın Konseyi’nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
321 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
322 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
323 Bursa Tabip Odası’nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
324 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihraçlar protesto edildi: ’Hocama dokunma!’ 13.02.2017
325 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 13.02.2017
326 Aktan ve Kaptanoğlu’nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
327 Sağlık Bakanlığı’ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
328 10 Ekim Davası’nın ikinci duruşması 6-10 Şubat’ta yapılacak 03.02.2017
329 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
330 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
331 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
332 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
333 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
334 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
335 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
336 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 27.01.2017
337 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
338 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
339 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
340 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik 14.01.2017
341 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
342 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
343 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi’ne itiraz 11.01.2017
344 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
345 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
346 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
347 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
348 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
349 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
350 Olağanüstü Hâl’de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
351 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
352 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan açıklama 02.01.2017
353 Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
354 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
355 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
356 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
357 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
358 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
359 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
360 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
361 Mahkûmlarda beden aramalarıyla ilgili DTB açıklaması 21.12.2016
362 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne taziye mesajı 21.12.2016
363 TTB’den ’Emekçi Yürüyüşü’ne destek 21.12.2016
364 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
365 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
366 Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini güncelledi 14.12.2016
367 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 14.12.2016
368 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB’den uyarı 13.12.2016
369 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
370 TTB’den uzmanlık derneklerine OHAL’de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
371 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
372 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
373 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
374 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
375 Akkuyu’da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
376 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge 08.12.2016
377 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
378 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır’da buluştu 06.12.2016
379 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
380 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet’e Türkiye’deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
381 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
382 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
383 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana’dan... 05.12.2016
384 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
385 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
386 Hekimler ve Halk Sağlığıyla İlgili DTB Açıklaması 02.12.2016
387 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
388 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
389 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
390 Çocuk İstismar ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması 30.11.2016
391 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
392 TTB, Dünya Tabipler Birliği’nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
393 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
394 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
395 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
396 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun’da yapıldı. 24.11.2016
397 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
398 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
399 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
400 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
401 GİTO Toplantısı Adana’da yapıldı 18.11.2016
402 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
403 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
404 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
405 Uludağ Üniversitesi’nde neler oluyor? 17.11.2016
406 DTB fosil yakıtlardan vazgeçilmesini istedi 17.11.2016
407 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
408 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
409 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
410 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir’de yapıldı 15.11.2016
411 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
412 Suriye’de Sağlık Tesislerinin ve Personelinin Korunmasıyla ilgili DTB Kararı 14.11.2016
413 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
414 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
415 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
416 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
417 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
418 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin’e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
419 TTB TÖK’ten KHK’ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
420 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
421 KHK’lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
422 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
423 ATO ve SES’den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
424 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
425 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
426 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
427 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
428 TTB’nin göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergesi DTB Genel Kurulu’nda kabul edildi 28.10.2016
429 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
430 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
431 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
432 DTB’den ’Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi’ 27.10.2016
433 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu’na katıldı 25.10.2016
434 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak 24.10.2016
435 Sakarya’da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
436 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM’ye görüş sundu 20.10.2016
437 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
438 Prof. Dr. Bahar Gökler’e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
439 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu’nda 19.10.2016
440 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
441 Dr. Füsun Sayek’i anma toplantısı 18 Ekim’de... 18.10.2016
442 KESK’in 15 Ekim Mitingi’ne TTB’den destek 17.10.2016
443 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim’de Ankara’da... 17.10.2016
444 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu’nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
445 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel’den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
446 Toplum ve Hekim’in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
447 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
448 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
449 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
450 10 Ekim’i unutmayacağız! 07.10.2016
451 Dr. Benan Koyuncu’nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
452 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
453 Adli Tıp Kurumu’na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
454 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara’da yapıldı 29.09.2016
455 Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos’ta yapıldı 27.09.2016
456 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
457 KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
458 Tıp Dünyası Gazetesi’nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
459 TTB Merkez Konseyi’nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
460 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
461 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
462 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
463 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
464 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
465 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
466 Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım’a destek 31.08.2016
467 Vedat Türkali’yi Dünya Barış Günü’nde uğurluyoruz 31.08.2016
468 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
469 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
470 TTB, İtalya Tabipler Birliği’ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
471 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
472 Mardin Midyat’ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
473 TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
474 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
475 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi 22.08.2016
476 TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
477 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
478 ’Varlık Fonu Yasa Tasarısı’nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
479 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
480 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
481 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan CHP’ye ziyaret 09.08.2016
482 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
483 Prof. Dr. Yaman Örs’ü kaybettik... 05.08.2016
484 Mardin’de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
485 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
486 Toplum ve Hekim’den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
487 Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
488 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
489 CHP Heyeti TTB’yi Ziyaret Etti 22.07.2016
490 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
491 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
492 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
493 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
494 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
495 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
496 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
497 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
498 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası’nı konuşuyor 01.07.2016
499 TTB’den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’ne ’Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
500 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye taziye mesajı 29.06.2016
501 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
502 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
503 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
504 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
505 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı’na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
506 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
507 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
508 Dr. İlhan Diken Diyarbakır’da anıldı 20.06.2016
509 Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
510 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
511 Orlando’da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
512 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
513 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
514 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran’da 09.06.2016
515 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
516 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
517 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
518 BM Güvenlik Konseyi’nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
519 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
520 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü’nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül’e verildi 03.06.2016
521 RTÜK’ten TTB’ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
522 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
523 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
524 TMMOB’ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
525 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs’ta yapıldı 31.05.2016
526 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen’e ziyaret 30.05.2016
527 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı 30.05.2016
528 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
529 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
530 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 25.05.2016
531 TTB’den KESK’in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
532 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta 24.05.2016
533 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı 24.05.2016
534 Suriye’de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
535 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
536 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
537 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
538 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2016
539 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
540 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
541 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
542 ÖSYM’den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
543 ’Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları’ paneli 12.05.2016
544 TTB ve MSF’den ’Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi’ etkinliği 12.05.2016
545 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
546 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
547 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana’da ’Barış Anıtı’ 11.05.2016
548 Psikososyal Dayanışma Ağı’dan açıklama 11.05.2016
549 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne’de gerçekleştirildi 10.05.2016
550 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
551 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
552 Göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergemiz Dünya Tabipler Birliği Konsey Kararı olarak kabul edildi 09.05.2016
553 TTB ve MSF’den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
554 Çanakkale’de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
555 TTB’den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
556 TTB’den Britanya Tabipler Birliği’ne destek mektubu 04.05.2016
557 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
558 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
559 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
560 TTB, Letonya’da ’Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi’ konfrenasına katıldı 03.05.2016
561 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM’ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
562 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
563 Bursa Tabip Odası’ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
564 Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı 27.04.2016
565 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
566 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi’nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
567 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
568 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
569 TTB İstihdam Paketi için TBMM’deydi 22.04.2016
570 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
571 TTB Karaman’da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
572 TTB ’’yaşam alanlarını savunan’’ Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
573 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
574 ’TTB Ne Yaptı?’ broşürü hazırlandı 15.04.2016
575 Ankara Katliamı’nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
576 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
577 Tüm Türkiye’den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
578 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, ’Torunlar Katliamı’ davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
579 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
580 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti ’Yenin’! 07.04.2016
581 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
582 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
583 Antalya Tabip Odası’ndan ’Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi’ kitapçığı 06.04.2016
584 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
585 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
586 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
587 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 04.04.2016
588 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
589 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
590 TTB’den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
591 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
592 TTB Başkanı Dr. Sürenkök’ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
593 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
594 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay’da görüşme yaptı 29.03.2016
595 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
596 TTB ve DTB’den Mülteci Anlaşması Konusunda Uyarı 29.03.2016
597 Eskişehir’de ’Güvencesizleştirme’ paneli 28.03.2016
598 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
599 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
600 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi’ye 28.03.2016
601 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
602 Mardin’de 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
603 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
604 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
605 Tekirdağ’da ’Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri’ paneli yapıldı 20.03.2016
606 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
607 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
608 TTB’den ’İcapçılık Yükümlülüğü’ raporu 18.03.2016
609 TTB’den 10 Ekim raporu 18.03.2016
610 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
611 Tekirdağ’da hekimlerle buluşma 16.03.2016
612 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
613 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
614 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa’da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
615 Samsun’da ’Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet’ tartışıldı 14.03.2016
616 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
617 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
618 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
619 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart’ta 11.03.2016
620 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
621 ’Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı’ sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
622 ASM’lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
623 Ankara Katliamı’nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
624 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre’de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
625 Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB’nin yanıtı 08.03.2016
626 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği’nde değişiklik 08.03.2016
627 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
628 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
629 TTB’den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
630 TTB Heyeti Artvin Cerattepe’de incelemelerde bulundu 04.03.2016
631 TTB’den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
632 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
633 TTB’den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
634 TTB’den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
635 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
636 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan ’Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı’ konferansı 26.02.2016
637 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
638 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
639 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
640 EI ve ETUCE temsilcileri TTB’yi ziyaret etti 18.02.2016
641 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
642 ’İletişim Kiti - İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ raporu yayımlandı 18.02.2016
643 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
644 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
645 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
646 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
647 TTB, Diyarbakır’ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM’lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
648 TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
649 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
650 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
651 Ankara Katliamı’nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
652 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
653 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
654 Mardin’de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
655 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
656 TTB ve İTO’dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
657 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
658 Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
659 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
660 TTB GYK toplandı 31.01.2016
661 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
662 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
663 TTB’den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
664 TTB’den AFAD ziyareti 28.01.2016
665 Adalet ve Demokrasi Haftası’nda TTB ve ATO’dan ’Sağlıkta Muhafazakârlaşma’ başlıklı panel 27.01.2016
666 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM’ye ziyaret 27.01.2016
667 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na mektup 27.01.2016
668 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
669 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu’yu ziyaret etti 27.01.2016
670 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
671 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
672 Atina Tabip Odası Başkanı’ndan TTB’ye ziyaret 22.01.2016
673 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
674 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
675 TTB ve DRD’den ’Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak’ işbirliği 21.01.2016
676 Kilis’te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
677 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
678 Sultanahmet Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
679 Malatya’da Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
680 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
681 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
682 SGK, Hastanelere Yaptığı ’Haksız Ödemeler’ den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
683 TTB Aile Hekimliği Kolu ’ASM’ler Karakola Dönüşmesin’ çağrısı yaptı 15.01.2016
684 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
685 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye teşekkür mektubu 14.01.2016
686 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
687 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
688 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
689 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
690 İstanbul’da ’Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet’ başladı 12.01.2016
691 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
692 Dünya Tabipleri Birliği’nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
693 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum’daydı... 08.01.2016
694 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
695 TTB Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
696 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
697 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
698 Antalya TÖK’ten ’Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet’ paneli 03.01.2016
699 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015