22 ARALIK 2009 TTB – PandemİK [TTB – PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ)BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU TUTANAĞI PDF Yazdır e-Posta

TTB – PandemİK [TTB – PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ)BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU TUTANAĞI

22 ARALIK 2009,10:30- İSTANBUL

İstanbul Tabip Odası-4. Kat

Kurulumuz 3. toplantısı 22 Aralık 2009 Salıgünü saat 10:30’da İTO-4.Kat Sevinç Özgüner Salonu’nda başlayacaktır.  Basın açıklamalarımızın 3. İse aynı gün saat13:30-14:15 arası yapıldıktan sonra toplantıya devam edilecektir.

 

Feride Aksu Tanık başkanlığında toplanacakkurulumuz toplantısına tüm üyelerimizin gelmesini rica ediyoruz.

TTB – PandemİK GÜNDEMİ

9 Aralık Basın Açıklaması ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme.Feride Aksu Tanık.

“2009 Değerlendirmesi ve 2010 Öngörüleri” temalı  basın metninin son halinin verilmesi: 18Aralık 2009 tarihine kadar kendi alanlarıyla ilgili kısımları hazırlanacak olantaslağın Sağlık İletişimcimiz Çağrı Kalaça tarafından basına sunulmak üzeredüzenlenen halinin son ekz gözden geçirilmesi:Taslak hazırlanması için gerekşartlar ;

Basın metni için alanıyla ilgili rapor göndereceküyeler;

Selma Karabey: “2009 Değerlendirmesive 2010 Öngörüleri” için düşünceleri

Önder Ergönül: Ölümlerin500’lere çıktığı bugünlerde “KÖTÜ SENARYO” mu devreye giriyor. Klinikdeğerlendirme ve gelecekte olabilecekler hakkında uyarılar( enfekte sayısınınartışı, hastane yatak kapasitesinin yeterliliği, yoğun bakım yatak gereksiniminkarşılanması, ilaç tedavisi ve maliyet)

Haluk Eraksoy: Sağlıkpersonelinin aşılanmasındaki sorunlar, nasıl aşılabilir ve hastalara yaklaşım,tedavide karşılaşılabilecek sorunlar özellikle dirençli vakalar önümüzdekidönemde bir sorun çıkarabilir mi?

Murat Akova- Erişkinhastalar ve risk grubunda sorunlar ve toplumsal kökenli pnömonilere yeniyaklaşım gerekli mi?

Gülbin Gökçay- Bebekler veokul çağı çoçuklarını bekleyen tehditler, okul kapanmaları gündeme gelebilirmi? En tehlikeli aylar hangisi, çocuklar için özel ne gibi önlemler alınabilir.MEB ne tür çağrı yapılabilir.

Hande Harmancı: DSÖçephesinden dünyada ki durum, öngörü,endişeler, aşı üretimi, bağşıklama dakibaşarı, aşaıya erişemeyen ülkelerdeki durum, mutasyonlar ve pandeminin olasıetksinin kırılması için bir takvim var mı?

Selim Badur: 2010 içinmutasyon ve ilaçlara dirençte ne gibi değişimler olabilir, referanslaboratuarlarının yeterliliği ve özelde yapılan testlerin güvenliği vegerekliliği, bilim insanları hakkında yapılan çıkar çatışması tartışmalarınınetkileri, S.B. Bilim Kurulu Yürütme Kurulu üyesi gözüyle bir dğerlendirme geülkemiz için 2010 öngörünüz

Gülden Yılmaz: Özelsigortaların ödeme yapmaması, testin gerekli olup olmadığı, kimlerin bu testiisteyebileceği ve hangi durumlarda test istenmeli

Pınar Ay: Kalitatifçalışmanın ışığında sağlık çalışanlarının ve toplumun aşılanma oranını% 40 laraçıkarmak için neler yapılabilir nasıl bir EYLEM PLANI hazırlamak gerek..

Muzaffer Eskiocak: Sözelotopsi, bakanlığa bilgi istemek için mektup ve diğer konulardaki görüşler,özellikle 1. Basamağın etkin kullanımı, aşılama odaları ve personelin eğitimi,bilgilendirmenin yeterliliği, aşı için Aydınlatılmış Onama gerek olup olmadığı

 Ali Demircan : Sağlık Ocakları ve AileHekimliği Merkezlerinde yaşananlar.

Tüm kurul üyelerinin ve TTB MK Başkanının ve/veya TTB MK Genel Sekreterikatılımı ile basın açıklamasının yapılması:13.30-14:10

Kurul toplantısının 2. bölümü önerilerinin alınması

Gönderilecek gündem önerilerin tartışılması

2010 Çalışma Programı ve işbölümünün çıkarılması

Kararlar

1.Aşağıdakaleme alınan basın açıklamasının tüm üyelerin katılımı ile yapılmasına;

2010’A DOĞRU

NE DURUMDAYIZ

Salgın ilan edilmedi ama devam ediyor!Katkı paylarıalınmaya devam ediyor!Hükümet sosyal devlet sorumluluğunu hatırlamalı, salgınsürecini sağlık ve yaşam haklarına uygun biçimde yönetmelidir!Güvensizliğe yolaçan açıklamalar terk edilmelidir!.Salgınla ilgili tüm çalışmalarda baştaüniversiteler olmak üzere bilimsel çevrelerle etkin bir işbirliğiyürütülmelidir!

Türk Tabipleri Birliği Pandemi İzleme Kurulu olarak sizlerleüçüncü kez bir aradayız.  Salgın ilanedilmedi ama devam ediyor.  Önceliklesalgının seyri konusunda bazı bilgileri paylaşmakta yarar var.

Salgınların nasıl seyredeceğini önceden öngörmekzordur. İklim koşullarındaki değişiklikler gibi pek çok faktör yeni olgularınortaya çıkma hızını artırıp azaltabilmektedir. Geçtiğimiz haftalara bakaraksalgının yaygınlaşmaya ve can almaya devam ettiğini söyleyebiliriz.

Bazı yoğun bakım ünitelerinde 6 aydan küçükbebeklerin H1N1v nedeni ile yatmaya başladığı bildirilmektedir. Bu veridenhareketle aşılanmanın önemine bir kez daha değinmek istiyoruz: 6 aydan küçük bebeklerin bakımınıüstlenenler mutlaka aşı olmalıdır.

Ülkemiz Avrupa bölgesinde salgının yüksekaktivite gösteren ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizdeki grip izlemsistemi verilerine göre salgın sürmekte ve yaygınlaşmaktadır. Dolayısı ilehastalığı geçirenlerde artış olması; gribin akciğerlerde yarattığı ortamnedeniyle de zatürre görülme sıklığının yükselmesi beklenmektedir

NE YAPILMALI?

A.        KORUNMA ÖNLEMLERİYAŞAMSALDIR!

Aşılamaoranları arttırılmalıdır. Burada her birimize büyük görevdüşüyor. Unutmayalım: Aşılama sadece aşı olan kişiyi değil, toplumda henüzaşılanmamış ve hasta olmamış başkalarını, çocuklarımızı, yakınlarımızı dakorur. Aşı bulaşma zincirini de kırar. Salgını yavaşlatır. Salgındaki ve kritikvakalardaki yavaşlama ve sayısal azalma, kısıtlı olan yoğun bakım gibikaynaklarımızın daha uygun kullanımına olanak tanır. Daha az insanımızıkaybederiz. Aşılama oranlarının daha fazla gecikilmeden ve hızla yükseltilmesiiçin elbirliği ile çaba harcamalıyız. Sizin aracılığınızla halkımızı H1N1 aşısıolmaya bir kez daha davet ediyoruz.

Son dönemlerde sık sık duyulan“mutasyon” ya da “genetik değişkenlik” konusuna dakısaca değinmek istiyoruz.

Mutasyonlarnadirdir ancak sonuçları önemli olabilir: Ulusal ve uluslararası referans kuruluşları ve bilim adamları salgının tüm ayrıntılarını olduğugibi bu konuyu da yakından izlemektedir. Mutasyonlar virüsün bulaşma, hastalıkyapma ve/veya öldürücü olma özelliklerini etkileyebilmektedir. Ayrıca hastalığakarşı kullanılan ilaçlara direnç de gelişebilmektedir. Bugüne dek dikkatletakip edilen ve nadir görülen mutasyonlarda sonuçları açısından ülkemizde veyurt dışında korkutucu bir gelişme bildirilmemiştir.

Görülenmutasyonlar aşının etkinliğini azaltmadı: Bugüne dek nadir de olsa görülenbu tür değişimlerin virüslerin “aşıdan kaçmasına” neden olmadığını; yani aşınınetkisiz kalmasının şu an için söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.

Mutasyonlarakarşı en önemli önlem, aşının yaygınlaştırılmasıdır: Her fırsatta aynımesajı vurgulamamız lütfen sizi yadırgatmasın. Unutmayalım, küresel düzeyde birsalgında elimizdeki en önemli silah aşıdır. Aşının yaygınlaştırılması değişik yollarla mutasyon olasılığınıazaltmaktadır.

Aşının yanı sıra daha önce de açıkladığımız gibigenel korunma önlemlerine dikkat etmeliyiz.

Zorunluluk olmadıkça, kalabalıklardan uzakdurmak,

Ellerimizi sık sık yıkamak,

Hastalarla yakın temastan kaçınmak,

Gerektiği durumlarda cerrahi maske takarakkorunmak.

Annenin, grip bile olsa, bebeğini anne sütü ilebeslemeye devam etmesinin önemini de bir kez daha vurguluyoruz.

Dikkat çekmek istediğimiz bir durum daha var:Son dönemde “aşı” konusunda yaşanan karmaşa ve bilgi kirliliğinin yarattığı birriske dikkatinizi çekmek istiyoruz: İçindengeçmekte olduğumuz bu salgın döneminde, “Ulusal Aşı Programı” çerçevesindediğer bulaşıcı hastalıklara karşı uygulanan ve ülkemizde bebek ve çocukölümlerinin azaltılmasında yaşamsal önemi olan olağan aşı uygulamalarının, hiçbir biçimde kesintiye uğratılmaması gerekmektedir.

                Okulların tatil edilmesi önlemi konusundada şunları söylemek istiyoruz: Okulların tatil edilmesi çocukların topluyerlere, örneğin kalabalık alışveriş merkezlerine ve/veya dershaneleregitmesini engellemeyecekse bir anlam ifade etmeyecektir. Çocukların, özelliklebebeklerin mümkün olduğunca kalabalık yerlerden uzak tutulması önemlidir.

B.        TEDAVİ HİZMETLERİNE ERİŞİMVATANDAŞLIK HAKKI OLMALIDIR!

SağlıkHakkı – Yaşam Hakkı – Sosyal Devlet Anlayışı: Sağlık kurumlarına başvurudaalınan katkı ve katılım paylarının kişilerin ekonomik durumlarının dışında,sağlık hizmetleri üzerinde de yükü olmaktadır. Özellikle güvencesi olmayanhastalar bu nedenle Acil Servislere başvurmayı tercih etmekte, bu ise AcilServislerin hasta yükünü arttırmaktadır.

Sosyal güvencesi olmayanlarınilaca erişimi konusunda da ciddi sorunlar yaşandığı bilgisi bize ulaşmaktadır.Oysa Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri ülkede bulaşıcı hastalıksalgını çıktığında Sağlık Bakanlığının yetki ve sorumluluklarınıtanımlamaktadır.

Sağlık Bakanlığının katkı vekatılım paylarını kaldırması kaçınılmazdır. Sağlık Bakanlığına yeniden çağrıdabulunuyoruz. Ölümler artmaktadır. Ölümler sadece salgının doğal seyri sonucudeğildir. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız hizmete erişememektedir.Sosyal güvencesi bile olsa hizmete erişim, ödenmesi gereken katkı paylarınedeniyle kısıtlanmaktadır. Hepimiz, 2, 8, 15 TL katkı ve ilaç katılım payınıödeyemeyecek durumda olan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Ayrıca salgınındoğası gereği çok sayıda ailede aynı anda birden fazla aile üyesi hastalanmakta,hastalananların tümü için ödenmesi gereken sadece katkı payları bile, ödemegücünün üzerine çıkabilmektedir.

Devletimiz “küresel salgın”karşısında, özellikle de desteğine ihtiyaç duyan yurttaşlarını özenlekorumalıdır. Bu talep keyfi değildir; evrensel düzeyde kabul edilmiş olan “sağlık ve yaşam hakları” ile ilgilitemel bir gerekliliktir. Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz: Lütfen bu temel hakları, devletin temelilkelerinden biri olan “sosyal olma niteliğini” göz ardı etmeyelim. Bir an öncekatkı ve katılım paylarını kaldırın!

Tüm ülkelerde temel sağlık hizmetlerinin vebireye yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin ilk adresi Birinci BasamakSağlık Hizmetleridir. Etkin ve güçlü bir birinci basamak hizmet sunumu,bireylerin, ailelerin ve toplumun süreklilik içinde, yakın, daha güçlü birgüven ilişkisi içinde hizmet almalarını sağlar. Bu temel bilgiden yola çıkarak,pandeminin izlem ve yönetiminde birinci basamak sisteminin daha etkinkatkısının sağlanması gerekliliğine vurgu yapmak istiyoruz.

Hastaların etkin tedavi alabilmeleri veölümlerin azaltılabilmesi için önemli bir gereksinim de yoğun bakım kliniklerive yataklarıdır. Salgının sürdüğü göz önünde bulundurularak yoğun bakımkapasitesinin arttırılması ve bu birimlerdeki bakım hizmetlerinin niteliğininiyileştirilmesi çok önemlidir.

C.        SAĞLIK BAKANLIĞI İLE SALGINSÜREÇLERİNİN TÜM AŞAMALARINDA ETKİN BİR İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ!

Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili verileri bilim insanlarıile paylaşmalıdır. Hastalık ve ölüm verilerinin nesnel ve bilimsel bir zeminde,günü gününe izlenmesi ve analiz edilmesi doğru politikaların izlenmesinde ışıktutacaktır. TTB PandemİK salgın yönetimive verilerin analizi konularında Sağlık Bakanlığına destek sağlamaya hazırdır.

D.        BASINIMIZA SAĞLIKLI BİLGİSAĞLAMAYA HAZIRIZ!

Türk Tabipleri Birliği oluşan bilgi kirliliğinden ve güveneksikliğinden derin endişe duymaktadır. Bu konuda halkın doğrubilgilendirilmesi konusunda siz basın yayın organlarının temsilcilerindendestek işbirliği talebimizi bir kez daha ve en kuvvetli ifadelerle iletiyoruz.Kurul üyelerimiz sağlıklı bilgiye ihtiyaç duyduğunuz tüm zamanlarda destekolmaya hazırdır. Sansasyon ve yanlış yönlendirme çabası olduğundan tereddütettiğiniz her durumda lütfen bizden bilgi ve destek isteyin.

2. Hertoplantı başlangıcında Muzaffer Eskiocak tarafından Dünya’da ve Türkiye’dePandeminin son durumu hakkında özet bir sununun yapılmasına,

3.Yine her toplantı sırasında Haluk Eraksoy ve/veya Önder Ergönül tarafından sonklinik durum, yatan hastalar, yoğun bakımda tedavi, direnç gelişimi vehastaların klinik seyirleri yönünden kısa bilgilendirme yapılmasına,

4.Selim Badur tarafından mutasyon gelişimi, ilaç direnci ve test sonuçlarıhakkında özet bilgi verilmesi,

5.Pınar Ay’ın sağlık çalışanlarının bağışıklama çalışmalarındaki tutumlarınayönelik odak grup çalışmasının ön sonuçlarının özet sunumu,

6.Sosyal bilimci gözüyle Salgına bakış : Prof. Dr. Ali Ergür-GS ÜniversitesiSosyoloji Bölümü

7. ÇağrıKalaça’nın aşağıda ana hatları verilen konu hakkındaki proje sunumu:

TEMEL SORU:

Nasıl oluyor da, konununuzağında, bilimsel dayanaktan yoksun, neredeyse cahilce konuşan insanlar kamuoyu üzerindeetkin olabiliyorlar da, yıllarını bu alanda çalışmaya vermiş öğretim üyeleri,kimi köklü kuruluşlar bu odaklar kadar etkili olamıyor?

İLİŞKİLİ BAZI SORULAR

Niçininandırıcılığımız düşük?

Niçingüvenilirliğimiz düşük?

Niçinkredibilitemiz düşük?

Buyalnızca birey ya da toplumların cahillikleri ile ilgili bir konu mudur?

Buyalnızca bizim teknik eksikliklerimiz ya da yöntem bilgisizliğimiz ile ilgilibir konu mudur?

 Konuyla ilgili olanların bilgi ve becerikazanmaları gereken bazı başlıklar:

Riskalgısı

Riskiletişimi

İletişimkanalları

Güvenkazanma - kredibilite yaratma

Mesajoluşturma ve test etme

Etkinliğinölçümlenmesi

İzlemeve değerlendirme

Medyaperspektifi

Mutlakayapılacaklar ve kaçınılması gerekenler

Toplumlailetişim

Ropörtajverme

İletişimkazalarından korunma

Sorualma – yanıtlama

Krizyönetimi

Düşmancayaklaşımların yönetimi


 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZGRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: ttb@ttb.org.tr