12 KASIM 2009 TTB – PandemİK [TTB – PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ)BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU TUTANAĞI PDF Yazdır e-Posta

 TTB – PandemİK [TTB – PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ)BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU TUTANAĞI

12 KASIM 2009, İSTANBUL

İstanbul Tabip Odası-3. Kat

Kurulumuz 12 Kasım 2009 tarihinde saat16:00-19:00 arasında İTO Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapıldı. ÜyelerimizdenSelim Badur, Gülbin Gökçay, Gülden Yılmaz, Çağrı Kalaça, Murat Akova ve FerideAksu Tanık mazeretleri nedeniyle katılamadılar. Toplantı kurul sektereri AliÖzyurt başkanlığında aşağıdaki gündemle yapılarak aşağıdaki kararlar alındı:

 

TTB – PandemİK GÜNDEMİ,12 KASIM2009-İTO

Sunu: Güncel gelişmeler ışığında Pandemi’de son durum: Muzaffer Eskiocak

PandemİK yönerge taslağının sunumu: Ali Özyurt

PandemİK 2009-2010 Çalışma programının oluşturulması.

Salgın ve aşılama çalışmaları hakkında genel bir tartışma

PandemİK Ön Raporunun hazırlanması

13 Kasım 2009 tarihinde yapılacak kurulun ilk basın açıklama metnininhazırlanması: Çağrı Kalaça

TTB – PandemİK ToplantıKararları

 1. Muzaffer Eskiocak’ın sunduğu pandemi de güncel gelişmeler ve son durum sunusunun her toplantıdagüncellenerek yapılmasına ve sunuların webe konmasına,
 2. 2005 yılında hazırlanan Ulusal EylemPlanında belirlenmiş önlemler ve eylemlerin kamuoyu ile paylaşılmalı veuygulamaya geçirilmesi için Sağlık Bakanlığına çağrı yapılmasına,.
 3. Ulusal Eylem Planında yapılacakdeğişikliklerin bilimsel kanıtlara dayalı ve uyum içinde olmasına,
 4. Yapılacak basın açıklamasında aşılamanınönemine özellikle vurgu yapılmasına,
 5.  Tümdünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının kontrol altına alınabilmesi ve dahaaz zararla atlatılabilmesi için başta sağlık çalışanları, okul çocukları,gebeler ve süreğen (kronik) hastalığı olanlar olmak üzere toplumun önemlibir kesiminin aşılanması gerektiği gerçeğinden yola çıkarak,  aşı konusunda spekülasyonlardan özenle kaçınılmasına,
 6.  Aşılamasürecinde oluşacak yan etkilerin ciddiyetle izlenmesi ve hızla kamuoyuylapaylaşılması  için SağlıkBakanlığına çağrı yapılmasına,
 7. Bu olağanüstü süreç içinde bireyler vekuruluşlar, kamuya yönelik yapılacak her türlü açıklamada bilimselgerçekleri ve kamu yararını gözetme sorumluluğu olduğunu kamuoyuaracılığıyla kurul kararı olarak bildirilmesine,
 8. Salgından etkilenen hastaların profili ileetken virüsün özellikleri hakkındaki güncel bilgiler analiz edilmiş olarakbilimsel çevrelerle düzenli paylaşılmasın çok önemli olduğu gerçeğindenyola çıkarak ilgili kurumlara buna özen göstermeleri yolunda çağrıyapılmasına,
 9. Kurulumuzda birinci basamaktan başlayarak,ikinci ve üçüncü basamak kurumlarda katkı payının kaldırılmasının halkınsağlık hizmetlerine erişimi önündeki engelleri azaltacağına kanaatgetirilmiştir.. Bu nedenle devletin bu konuda üzerine düşen sorumluluklarıivedilikle yerine getirmesininin öneminin vurgulanmasına,
 10.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara tazemeyve dağıtarak dengeli beslenmeye katkıda bulunması yararlı olacağıbilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasına,
 11. Sağlık Otoritesinin gerekli AR-GEyatırımını yaparak aşı gibi bir stratejik ürünün üretilmesi kararınıivedilikle vermesi gerektiğine,
 12. 13 Kasım 2009 kurul üyelerinin katılımı ilebir basın açıklaması yapılmasına, bu açıklama da hem TTB-PandemİKkurulunun tanıtımının  hem de ilkraporunun kamuoyuyla paylaşılmasına,
 13. İkinci toplantının 2 Aralık 2009 tarihindePandemİK Başkanı Feride Aksu tanık’ın katılımı ile İstanbul’da aşağıdakigündemle toplanmasına karar verilmiştir.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZGRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: ttb@ttb.org.tr