Kurum Basın Açıklamaları
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
# Öğe Başlığı Yazar İzlenimler
1 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Basın Açıklaması Administrator 4023
2 Türk Toraks Derneği Basın Açıklaması Administrator 4392
3 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Basın Açıklaması Administrator 4736
4 Sosyal Pediatri Derneği Basın Açıklaması Administrator 4346
5 Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Basın Açıklaması Administrator 4670
6 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Basın Açıklaması Administrator 4983
7 Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Basın Açıklaması Administrator 5069
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZGRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: ttb@ttb.org.tr