Sunular
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
# Öğe Başlığı Yazar İzlenimler
1 Risk İletişimi ve Program Geliştirme - Dr. Çağrı Kalaça Administrator 5070
2 Domuz Gribi Salgını - Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak Administrator 4219
3 Domuz Gribi - Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak Administrator 4501
4 Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları - Doç. Dr. Önder Ergönül Administrator 4631
5 Domuz Gribinden Korunma - Prof. Dr. Gülbin Gökçay Administrator 4800
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZGRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: (0 312) 231 31 79 (pbx) Faks: (0 312) 231 19 52-53
e-posta: ttb@ttb.org.tr