Kullanım Ölçeğinin Tanımlanması
Tehlike Grubu B, Orta Uçuculuk

Kullandığınız kimyasal miktarı kimyasalın nasıl işlendiğini belirler ve ne kadarına maruz kaldığınızı etkiler. Bir seferde işlenen malzeme miktarı (veya sürekli bir işlem ise bir gündeki) tanımlanmalıdır. Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanın ve en soldaki sütundaki uygun miktar değerinin üzerine tıklayın.

Miktar

Katı

Sıvı

Ağırlık

Genel Muhafaza Şekli

Ağırlık

Genel Muhafaza Şekli

Az

Gram

Paketler veya şişeler

Mililitre

Şişeler

Orta

Kilogram

Fıçılar veya variller

Litre

Variller

Çok

Ton

Yığın

Metreküp

Yığın