TTB  İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Risk Değerlendirme
Ana Sayfa
İletişim İçin
Arama Yap
Oturum Aç

Başvuru Formu
Kurs Yönergesi
Eğitmenler
Ders Programı
Protokol
Dersler
Risk Değerlendirmesi
Mevzuat
Kaynakta İş Sağlığı
Tanımlar
Risk Değerlendirmesi
    5x5
Eğer Öyleyse
Denetim Listesi
Tehlike Tanımı
HAZOP
Hata Ağacı
FMEA
Renk Kodu Sistemi
Kaza Araştırması
En Kötü Hal
İş İzni
Etiketleme
Mühendislik Çözümleri
İş Başı Eğitimi
Testler
Ön Test
Son Test
Programlar
 
Türk Tabipleri Birligi
Ana Sayfa arrow HAZOP


HAZOP Yazdır E-posta
Perşembe, 30 Mart 2006
Tanım:
HAZOP, 1. Normal işleyişten olası sapmaları belirlemek ve 2. Kazalara karşı uygun önlemleri almak için uygulanan sistematik bir tekniktir. HAZOP tekniği, “daha çok”, “daha az”, “hiç” gibi özel tanımlayıcılar kullanır. Normal koşulardan tutarlı olarak sapma gösteren durumları sistematik olarak belirlemek için, bu tanımlayıcılar, (hız, akış, basınç gibi)  süreçlerle birlikte kullanılır. Rehber sözcükler olarak adlandırılan bu niteleyiciler HAZOP analizinin ayırt edici özelliğidir.

Temel Özellikler:
- Kazalara karşı kapsamlı bir değerlendirme ve önlem alma için rehber sözcüklere ve takım çalışmasına dayanır
- Tipik olarak, disiplinlenarası bir ekip tarafından yürütülür
- Her sisteme ve sürece uygulanabilir
- Çoğunlukla sistem düzeyinde risk değerlendirme için kullanılır
- Bazı temel niceliksel değerlendirmeler içermekle birlikte, esas olarak niteliksel dğerlendirmeler üretir.

HAZOP analizi 5 evreden oluşur:
1.İlgilenilen sistemi veya eylemi tanımla:
Riskle ilgili hangi bilgiye gereksinim duyduğunu belirle ve açıkça tanımla.
2. Analizin konusu olan sorunu tanımla:
Sağlık ve güvenlik, çevre faktörleri  gibi analizin içerdiği sorunları belirle.
3. Sistemi veya eylemi analiz için parçala:
Sistemi veya eylemi ana parçalarına ayır. Daha sonra  her bölümdeki aygıt için uygun HAZOP rehber sözcüğünü belirle ve uygula.
4. Tüm HAZOP analizini gözden geçir:
Sistematik olarak, sistemin veya eylemin her bölümündeki her sapmayı değerlendir. Ekip toplantısında belirlenen önerileri diğer bilgileri belgele ve ekip önerilerinin yerine getirilmesi için sorumluları belirle
5.  Sonuçları değerlendir


Ders metni için tıklayınız...


Sunu için tıklayınız...
 
Türk Tabipleri Birliği [ ]